Vaikuttavalla brändillä saat kilpailuetua

Pohditko, mitä vastuullisuus tarkoittaa oman organisaatiosi kannalta tai mihin yritysvastuun toimenpiteisiin kannattaisi keskittyä? Kolmen askeleen suoraviivainen Vaikuttava brändi -kehityspakettimme antaa vastuullisuustyöhön selkeän fokuksen ja auttaa käynnistämään konkreettisia vastuullisuustoimia tavoitteineen sekä mittareineen. Kyse on paitsi strategisista valinnoista, jotka määrittävät tulevaisuuden suunnan, mutta myös valinnoista, teoista ja viestinnästä, joiden avulla lisäämme organisaatiosi merkityksellisyyttä kaikille sidosryhmille.

1. Oivalla mikä on olennaista
Ilman priorisointia ja selkeää johtoajatusta vastuullisuudesta muodostuu liian suuri kokonaisuus ja hyvä tarkoitus tyrehtyy alkuunsa. Yhdessä löydämme organisaatiosi vaikutuksista ne, joihin panostamalla yrityksesi on mahdollista saada eniten positiivista kehitystä aikaan – niin taloudellisen tuloksen kuin ympäröivän yhteiskunnan kannalta.

2. Toteuta suunnitelmallisesti
Monelle vastuullisuustyö on oman toiminnan negatiivisten vaikutusten hillintää. Tartumme mahdollisuuksiin saada aikaan enemmän. Integroimalla positiivisen vaikutuksen tuotteiden, palvelujen sekä liiketoimintamallien kehitystyöhön avaamme organisaatiollesi uusia ovia kestävään kasvuun.

3. Osallista ihmiset mukaan
Jotta organisaatiosi voi muuttaa maailmaa, sen on saatava yhteisönsä asiansa taakse. Aktiivisella viestinnällä ja tunteisiin vetoavilla sisällöillä autamme ihmisiä oivaltamaan kuinka he voivat brändisi avulla saavuttaa omia unelmiaan ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin.

Konkreettiset hyödyt

  • Organisaatiollasi on selkeä toimintafilosofia, johon voit päätöksenteossasi nojata
  • Henkilöstösi on sisäistänyt liiketoimintasi syvimmän tarkoituksen ja osaa jalkauttaa strategiaa itsenäisesti
  • Asiakkaasi sitoutuvat brändiisi tuotetta tai palvelua syvemmällä tasolla
  • Alasi huippuosaajat näkevät organisaatiosi houkuttelevana työnantajana
  • Rahoittajat kokevat organisaatiosi olevan varautunut tulevaisuuteen
  • Luot kestävää kilpailuetua vaikuttamalla positiivisesti yhteiseen tulevaisuuteemme

Vaikuttava brändi -tuotteemme sisältää trendianalyysin, vaikutusten kartoituksen, vaikutusvision, vaikutusstrategian, vastuullisuusohjelman ja sen visuaalisuuden määrittelyn sekä ydinviestit ja suunnitelman sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle.

Mallia on helppo syventää kohti B Corp -sertifikaattiin tähtäävää polkua, jos vastuullisuuden entistä syvempi kehittäminen kiinnostaa myöhemmässä vaiheessa.

Jatketaanko keskustelua?

Timo
Kupiainen

Vaikutusstrategi, B Leader

0400439200

timo@fabrik.fi

Perttu
Kouvalainen

Toimitusjohtaja, liiketoiminnan strategi

0400570270

perttu@fabrik.fi