Vaikutusbrändäys luo kestävää kilpailuetua

Pohditko, mitä vastuullisuus tarkoittaa oman organisaatiosi kannalta ja onko tehdyt valinnat aidosti vaikuttavia? Autamme sinua luomaan brändin, joka tarjoaa tukevan pohjan toiminnan kehittämiseen sekä jatkuviin muutoksiin varautumiseen. Lue lisää >

Tuotteet

Alkukartoitus

780 €

Tiedosta liiketoimintasi vaikutukset tulevaisuuden ja trendien näkökulmasta.

Sisältö: Ennakkokysely, 2h työpaja, strukturoitu kehittämisehdotus.

 

 

Vaikutusbrändäys

14 500 €

Rakenna työkalut vaikuttavan brändin kokonaisvaltaiseen johtamiseen.

Sisältö: Ennakkotutkimukset, kolme 4h työpajaa, toteuttamissuunnitelma sekä brändifilosofian ja vastuullisuuskonseptin yhteenkokoava ohjeisto.

Vastuullisuus- konsepti

7 500 €

Integroi vastuullisuus kirkkaaseen brändi-ideaasi.

Sisältö: Brändianalyysi, ennakkotutkimukset, kaksi 4h työpajaa sekä sanoitettu ja visualisoitu vastuullisuuskonsepti.

(Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.)

Testaa lyhyesti, missä kohtaa organisaatiosi on vaikuttavuuden polulla

Vaikuttava brändi vetää puoleensa

Vaikutusbrändäys lisää organisaatiosi merkityksellisyyttä kaikille sidosryhmilleen ja valmistaa liiketoimintaasi tuleviin muutoksiin. Nyt ei puhuta raporteista tai tempauksista, vaan strategisista valinnoista, jotka määrittävät tulevaisuuden suunnan.

1. Oivalla mikä on olennaista
Ilman priorisointia ja selkeää johtoajatusta vastuullisuudesta muodostuu liian suuri kokonaisuus ja hyvä tarkoitus tyrehtyy alkuunsa. Yhdessä löydämme organisaatiosi vaikutuksista ne, joihin panostamalla yrityksesi on mahdollista saada eniten positiivista kehitystä aikaan – niin taloudellisen tuloksen kuin ympäröivän yhteiskunnan kannalta.

2. Toteuta suunnitelmallisesti
Monelle vastuullisuustyö on oman toiminnan negatiivisten vaikutusten hillintää. Tartumme mahdollisuuksiin saada aikaan enemmän. Integroimalla positiivisen vaikutuksen tuotteiden, palvelujen sekä liiketoimintamallien kehitystyöhön avaamme organisaatiollesi uusia ovia kestävään kasvuun.

3. Osallista ihmiset mukaan
Jotta organisaatiosi voi muuttaa maailmaa, sen on saatava yhteisönsä asiansa taakse. Aktiivisella viestinnällä ja tunteisiin vetoavilla sisällöillä autamme ihmisiä oivaltamaan kuinka he voivat brändisi avulla saavuttaa omia unelmiaan ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin.

Konkreettiset hyödyt

  • Organisaatiollasi on selkeä toimintafilosofia, johon voit päätöksenteossasi nojata
  • Henkilöstösi on sisäistänyt liiketoimintasi syvimmän tarkoituksen ja osaa jalkauttaa strategiaa itsenäisesti
  • Asiakkaasi sitoutuvat brändiisi tuotetta tai palvelua syvemmällä tasolla
  • Alasi huippuosaajat näkevät organisaatiosi houkuttelevana työnantajana
  • Rahoittajat kokevat organisaatiosi olevan varautunut tulevaisuuteen
  • Luot kestävää kilpailuetua vaikuttamalla positiivisesti yhteiseen tulevaisuuteemme

Jatketaanko keskustelua?

Timo
Kupiainen

Vaikutusstrategi

0400439200

timo@fabrik.fi

Perttu
Kouvalainen

Toimitusjohtaja, liiketoiminnan strategi

0400570270

perttu@fabrik.fi