Vaikutusbrändäys luo kestävää kilpailuetua

Vaikutusbrändäyksen (impact branding) avulla organisaatiosi tietää tarkoituksensa, tuntee vahvuutensa ja ymmärtää merkityksensä muille. Kristallinkirkas, kestävälle pohjalle rakennettu brändifilosofia tarjoaa tukevan nojan toiminnan kehittämiseen sekä jatkuviin muutoksiin varautumiseen. 

Hollannissa kilpailuetu on jo selkeä: kun kasvatat yrityksesi vastuullisuutta, kasvatat samalla menestystä.

Hollantilaiset yritykset ovat kirineet kärkeen globaaleissa vastuullisuusluokituksissa. Kyse on strategisista valinnoista ja johtamisesta: on löydettävä ne osa-alueet yrityksestäsi, joilla pystymme kasvattamaan positiivista vaikutusta maailmaan ja samalla nostamaan liiketoimintasi seuraavalle tasolle. Pohjoismaissa tullaan näkemään sama aalto kuin Keski-Euroopassa, vielä ehdit hyödyntämään vastuullisuuteen liittyvän etumatkan.

Dieuwertje Damen
Rainbow Collectionin toimitusjohtaja

Jos olet kasvuhakuinen yrittäjä, sinun on satsattava vastuullisuuteen.

Yritysten vastuullisuudella ja vastuullisuusraportoinnilla on kasvava merkitys rahoituksen hintaan ja saatavuuteen. Jo nyt rahoittajat katsovat julkisista lähteistä toiminnan vastuullisuustietoja ja puutteet voivat aiheuttaa rahoituksen saatavuudelle yllättäviä esteitä. Toisaalta vastuullisimmat hankkeet ja yritykset voivat saada rahoitusta ennen näkemättömän edullisin ehdoin.

Juuso Heinilä
Finnveran pk-rahoituksesta vastaava liiketoimintajohtaja

Vaikuttava brändi vetää puoleensa

Vaikutusbrändäys lisää organisaatiosi merkityksellisyyttä kaikille sidosryhmilleen ja valmistaa liiketoimintaasi tuleviin muutoksiin. Nyt ei puhuta raporteista tai tempauksista, vaan strategisista valinnoista, jotka määrittävät tulevaisuuden suunnan.

Wake up – Oivalla mikä on olennaista
Ilman priorisointia ja selkeää johtoajatusta vastuullisuudesta muodostuu liian suuri kokonaisuus ja hyvä tarkoitus tyrehtyy alkuunsa. Yhdessä löydämme organisaatiosi vaikutuksista ne, joihin panostamalla yrityksesi on mahdollista saada eniten positiivista kehitystä aikaan – niin taloudellisen tuloksen kuin ympäröivän yhteiskunnan kannalta. 

Grow up – Vie pyrkimyksesi käytäntöön
Monelle vastuullisuustyö on oman toiminnan negatiivisten vaikutusten hillintää. Tartumme mahdollisuuksiin saada aikaan enemmän. Integroimalla positiivisen vaikutuksen tuotteiden, palvelujen sekä liiketoimintamallien kehitystyöhön avaamme organisaatiollesi uusia ovia kestävään kasvuun. 

Show up – Osallista ihmiset mukaan
Jotta organisaatiosi voi muuttaa maailmaa, sen on saatava yhteisönsä asiansa taakse. Aktiivisella viestinnällä ja tunteisiin vetoavilla sisällöillä autamme ihmisiä oivaltamaan kuinka he voivat brändisi avulla saavuttaa omia unelmiaan ja vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. 

Konkreettiset hyödyt

  • Organisaatiollasi on selkeä toimintafilosofia, johon voit päätöksenteossasi nojata
  • Henkilöstösi on sisäistänyt liiketoimintasi syvimmän tarkoituksen ja osaa jalkauttaa strategiaa itsenäisesti
  • Asiakkaasi sitoutuvat brändiisi tuotetta tai palvelua syvemmällä tasolla
  • Alasi huippuosaajat näkevät organisaatiosi houkuttelevana työnantajana
  • Rahoittajat kokevat organisaatiosi olevan varautunut tulevaisuuteen
  • Luot kestävää kilpailuetua vaikuttamalla positiivisesti yhteiseen tulevaisuuteemme

66 % kuluttajista tahtoo brändeiltä merkityksellisempiä kokemuksia.

77 % kuluttajista odottaa, että brändit ovat ihmisten tukena kriisiaikoina.

Lähde: Havas’ Meaningful Brands report 2021

Tuotteet

Alkukartoitus

780 € + alv

Tiedosta liiketoimintasi vaikutuspotentiaali

Sisältö: Ennakkokysely, 2h työpaja, strukturoitu kehittämisehdotus

 

 

Vaikutusbrändäys

14 500 € + alv

Rakenna työkalut vaikuttavan brändin kokonaisvaltaiseen johtamiseen

Sisältö: Ennakkotutkimukset, kolme 4h työpajaa, toteuttamissuunnitelma sekä brändifilosofian ja vastuullisuuskonseptin yhteenkokoava ohjeisto.

Vastuullisuus- konsepti

7 500 € + alv

Integroi vastuullisuus kirkkaaseen brändi-ideaasi

Sisältö: Brändianalyysi, ennakkotutkimukset, kaksi 4h työpajaa sekä sanoitettu ja visualisoitu vastuullisuuskonsepti.

Jatketaanko keskustelua?

Timo
Kupiainen

Vaikutusstrategi, B Leader

0400439200

timo@fabrik.fi

Perttu
Kouvalainen

Toimitusjohtaja, liiketoiminnan strategi

0400570270

perttu@fabrik.fi