Kulttuurin
käsikirja

(Tämä käsikirja on kuvitettu Fabrikin WhatsApp-ryhmän kuvilla)

OSA 1 – KEITÄ ME OLEMME


Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Fabrikin tapaan elää ja tehdä merkityksellistä työtä.

Tervehdys toimitusjohtajalta

”Olemme aina panostaneet muotoilemiemme strategioiden, kristallisoimiemme konseptien, kampanjoidemme ja luovien ratkaisujemme suurimpaan mahdolliseen vaikutukseen. Tavoitteemme on selkeä ja se yhdistää meitä kaikkia. Kestävyyskriisi haastaa koko taloudellista systeemiämme sekä käsitystä hyvinvoinnista ja jopa koko olemassaolostamme.


Uskomme, että liiketoiminta on ratkaisu kriisiin. Ilman uusia liiketoimintamalleja ja sitouttavia brändejä niiden toteuttajana eivät elintapamme muutu eivätkä yhteiskunnalliset rakenteet uudistu. Ei ainakaan tarpeeksi nopeasti, eikä tarpeeksi suurella mittakaavalla. Tiede on jo näyttänyt suunnan ja me tiedämme, mitä pitää tehdä. Nyt meidän täytyykin vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin ja asenteisiin – saada heidät ajattelemaan, motivoida muuttumaan ja inspiroida osallistumaan. Siinä me olemme aina olleet parhaita.”

Rakkaudella, Perttu

(Kuva: B for Good Leaders -tapaaminen kokosi Amsterdamiin meidän lisäksemme 1200 muuta johtajaa 50:stä eri maasta Toukokuussa 2024.)

Tarinamme


Meillä on vahvat juuret markkinoinnissa ja kommunikoinnissa. Olemme edelleenkin todella intohimoisia luovan suunnittelun suhteen. Matkamme kohti B Corpia alkoi kymmenen vuotta sitten purpose- eli pyrkimyslähtöisellä brändien rakentamisella, mutta jossakin vaiheessa ymmärsimme, ettei se ole tarpeeksi: meidän on todella autettava asiakkaitamme muuttumaan – ei vain viestiä heidän pyrkimyksistään.

Kun tutustuimme B Corp -vastuullisuussertifiointiin, rakastuimme heti.

Vihdoin työkalu, jolla pystyy läpivalaisemaan yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltaisesti ja jota voi hyödyntää vastuullisuuden johtamisessa. Nyt olemme B Corp -sertifioitu yritys, ja tavoitteenamme on ainakin tuplata B Corp -yritysten määrä Suomessa joka vuosi. Nykyään autamme yrityksiä luomaan parempaa liiketoimintaa unohtamatta luovia juuriamme ja kykyämme tuloksekkaaseen viestintään. Kannustamme kaikkia – asiakkaita, osakkaita, työntekijöitä ja sidosryhmiä – liittymään tärkeään työhön mukaan.

(Kuva on otettu Helsingin päärautatieaseman kellotornista)

Proud to


Vaalimme korkeimpia standardeja sosiaalisessa ja taloudellisessa suorituskyvyssä, läpinäkyvyydessä ja vastuullisuudessa.

Yrityksessämme toimii kaksi koulutettua B Leaderia, jotka auttavat liittymään *B Corp -yhteisöön. Miksi B Corp? Lue enemmän, me takaamme, että tämä on hyvä juttu.

(Kuvassa Markus nauttii kevätpäivästä keskellä Kilpisjärven erämaata)

Strategiamme


Meillä on vain yksi strategia. Se sisältää vaikuttavan liiketoimintamallimme sekä päivittäiset toimintomme. Strategiamme on jaettu neljään osioon, joiden sisällä kehitämme jatkuvasti toimintojamme B Impact Assessmentin avulla.

Strategiamme perustuu myös neljälle vaiheelle:


1. Wake up

Tunnista nykyiset vaikutuksesi, niin negatiiviset kuin positiiviset ja fokusoi merkityksellisimpiin kaksoisolennaisuusanalyysin avulla


2. Grow up

Muokkaa toimintaasi minimoidaksesi negatiivisen ja maksimoidaksesi positiivisen vaikutuksen


3. Clean up

Tunnistat, mikä toiminnassasi on olennaista kestävyyden näkökulmasta ja siivoat haitalliset sekä turhat käytännöt pois


4. Show up

Hyödynnä vastuullisuustyösi tulokset viestimällä läpinäkyvästi ja inspiroivasti

Tavoitteet ja mittarit 2024–2026

Ympäristö-ohjelmamme

(TULOSSA PIAN)

Arvomme


Jätetään positiivinen jälki

Näemme kaikki projektimme mahdollisuuksina muuttaa maailmaa. Tähtäämme aina suurimpaan positiiviseen vaikutukseen, ja kannustamme asiakkaitamme ajattelemaan suuresti.


Pidetään hauskaa

Maailmaa ei muuteta uhkaillen ja syytellen, vaan kannustamalla ja ottamalla mukaan. Meillä arvostetaan vapautta, rohkeutta ja leikkisyyttä.


Luodaan mielenrauhaa

Arvostavalla kommunikoinnilla ja vastuullisella asenteella valitsemme tasapainon jatkuvan kiirehtimisen sijasta. Joko me johdamme työtämme tai työmme alkaa johtaa meitä.

(”Hei, meillä on samanlaiset vaatteet!”, Jonna ja Jenni huomasivat)

Minkälaista on työskennellä Fabrikilla?


Fabrik on yhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden toimia paremman tulevaisuuden luomiseksi.

Muutos ei kuitenkaan ole itsestään selvää. Olemme asettaneet toiminnallemme useita tavoitteita, ja jatkuva kehittyminen on välttämätöntä. Yrityksemme on loistava työpaikka kunnianhimoisille, uteliaille ja oma-aloitteisille ihmisille.


Työntekijöillemme merkityksellisimpiä asioita työssä ovat:

”Hyvä palaute, asiakkaan luottamus työhömme, pienetkin maailmaa muuttavat toimet, ajatusten jakaminen ja avoin keskustelu tärkeistä asioista.”

”Tällä matkalla mukana oleminen. Vastuullisuuden edistäminen on työtä, jota ehdottomasti haluan tehdä.”

”Uusi fokus, suunta ja tapa johtaa. Mahdollisuus olla osa muutosta ja toimia esimerkkinä.”

”Edistyminen kohti tavoitteitamme sekä B Leader -koulutuksesta ja siellä tapaamiltani ihmisiltä saadun tiedon hyödyntäminen.”

Kohokohtia joulukuun 2022 työntekijäkyselystä

(Kuva on otettu Fabrikin toteuttaman brändifilmin kuvauksista Helsingin Päärautatieasemalle)

OSA 2 – KUINKA ME TYÖSKENTELEMME


Kulttuurimme kehittyy jatkuvasti. Muovaamme sitä oppiessamme uutta.

Tiimit

Työskentelemme kahdessa tiimissä, joista toinen vastaa vastuullisuusstrategioista ja liiketoiminnan kehittämisestä, ja toinen taas erottuvista luovista ratkaisusta ja kilpailuetua tuovasta markkinointiviestinnästä. Molemmat tiimimme koostuvat intohimoisista ammattilaisista, jotka ovat omistautuneet luomaan merkityksellisiä ja vaikuttavia kokonaisuuksia ja aikaa kestäviä ratkaisuja. Laajan ja luotettavan kumppaniverkoston kautta pystymme tarjoamaan kestävyyspalvelut aina strategiatyöstä markkinoinviestinnän ratkaisuihin saakka.


Markkinointi ja luova suunnittelu

Ville, Luova johtaja, osakas

 


Vastuullisuus

Jonna, B Leader, osakas

Se on Lean


Suurin osa projekteistamme noudattaa Lean-prosessia. Näin varmistamme, että työmme on pyrkimyslähtöistä ja mahdollisimman vaikuttavaa. Kaikki projektimme sijaitsevat yhdessä kohteessa: projektinhallintasovellus tuo yhteen asiakkuus- ja projektihallinnan, työaikaseurannan sekä laskutuksen.

Tästä linkistä löydät kaikki työmme. Vain Fabrikin työntekijöille.

Dataohjautuvuus


Keräämme ja mittaamme paljon tietoa asiakkaistamme, kuin myös omasta toiminnastamme ja vaikuttamisestamme.

Pidetään huolta henkilöstöstä

Toteutamme työntekijäkokemuskyselyn kolmen kuukauden välein. Reagoimme herkästi tarvittaviin asioihin.

Eettiset toimintaohjeemme

Kansainvälisen B Corp -sertifioinnin saaneena yrityksenä olemme sitoutuneet huomioimaan toiminnassamme ja päätöksenteossamme kaikki sidosryhmät sekä vaikuttamaan positiivisesti yhteiskunnan ja ympäristön tilaan. Tämä on myös kirjattu yhtiöjärjestykseemme.

 

Mitataan projektien tuloksia ja vaikuttavuutta

Toteutamme asiakaskokemuskyselyn kolmen kuukauden välein selvittääksemme, missä onnistuimme ja mitä voimme parantaa.

Päivittäiset periaatteet


Lupaamme aina vaikuttaa työllämme positiivisesti. Tämä onnistuu asettamalla jokaiselle työvaiheelle mitattavat tavoitteet. Mittaamme ja seuraamme jatkuvasti tavoitteen kehittymistä.

Jokainen meistä työskentelee omalla vastuualueellansa sekä opettelee ja jakaa tietoaan meille sekä asiakkaillemme. Osaamisalueet liittyvät kestävyyteen ja vastuullisuuteen, mikä auttaa meitä pysymään jatkuvasti muuttuvan maailman tahdissa.

Lupaamme aina vaikuttaa työllämme positiivisesti. Tämä onnistuu asettamalla jokaiselle työvaiheelle mitattavat tavoitteet. Mittaamme ja seuraamme jatkuvasti tavoitteen kehittymistä.

Arvostamme turvallisen tilan päämääriä. Niitä ovat:

 • Avarakatseisuus
 • Rohkaiseminen ja tilan antaminen kaikille
 • Jokaisen arvostaminen
 • Omien ja muiden rajojen tunnistaminen
 • Ennakkoluulottomuus taustasta, terveydestä, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta riippumatta
 • Puuttuminen epäasialliseen käytökseen, kiusaamiseen tai häiriköintiin (esimerkiksi Whistleblower -kanavallamme)

Käytämme voimavarojamme tehokkaasti; pyrimme siis jatkuvasti löytämään tehokkaimman tavan työmme tekemiseen. Jos voimme automatisoida työtehtävän, emme epäile tehdä sitä. Onhan tavoitteenamme kaikista suurin positiivinen vaikutus.

Käytämme myös maapallon resursseja harkiten. Työmatkat taitamme mieluummin kävellen tai julkisella liikenteellä. Hankinnoissa suosimme suurinta vaikuttavuutta. Joskus se tarkoittaa paikallisuutta, joskus innovaatioita tai läpinäkyvyyttä, mutta aina kestävyyttä.

Moninaisuuden edistäminen työpaikallamme (valmistuu pian).

(Teemu steissillä, kesä 2024)

Työntekijä-edut


(Markus ja flipperit, Fabrikin kesäjuhlilla. Side Ways 2024.)

 • Edut koskevat kaikkia työntekijöitämme, myös osa-aikaisia.
 • Kaikki Fabrikin työtekijät ovat oikeutettuja käyttämään E-passia, jonka arvo on 125 € / 6kk (passin lataus tammi- ja heinäkuussa) ja sillä voidaan kustantaa liikunta- ja hyvinvointipalveluja
 • Työsuhdepyörä: Kaikki täysipäiväiset ja osa-aikaiset työntekijät voivat ostaa GoByBike-palvelun kautta itselleen työsuhdepyörän. Pyörän osamaksu vähennetään palkasta kuukausittain.
 • Kaikki työntekijämme ovat henkilökohtaisesti tapaturmavakuutettuja työ- ja vapaa-ajalla
 • Työntekijämme saavat käyttää kaikkia terveydenhuollon palveluja Suomessa
 • Voittomarginaalin mukaisesti määräytyvä bonus maksetaan vuosittain tammikuussa. Ostoja vähentämällä, alennuksia hyödyntämällä ja tehokkaalla työnteolla voidaan siis tavoitella yhteistä onnistumista

Työhön perehdyttäminen


Kulttuurin käsikirja on ehdottoman tärkeä etenkin uuden työntekijän aloittaessa työnsä meillä. Käsikirja on jatkuva kehityskohteemme, mutta koemme sen hyödyttävän useita tilanteita työuran aikana:


 • töitä hakiessa
 • rekrytoinnin aikana
 • perehtymisvaiheessa
 • ensimmäisenä päivänä
 • ensimmäisellä viikolla
 • ensimmäisenä kuukautena
 • koeajan päättyessä
 • työsuhteen päättyessä

 • Asiakkaille tarjottavat palvelumme ovat: työnantajabrändäys, vastuullisuusstrategiat ja -raportoinnit, kaksoisolennaisuusanalyysit, myynti, asiakashallinta, luova suunnittelu sekä viestintä ja markkinointi.
 • Tällä hetkellä uudistamme työelämän tasapaino -ohjelmaamme.
 • Onnistuminen ei tarkoita vain tavoitteiden saavuttamista, vaan jokaista askelta oikeaan suuntaan.

Vaikutetaan fyysiseen terveyteen


Hyvä ergonomia helpottaa työskentelyä. Seuraaviin asioihin voisimme kiinnittää huomiota silloin tällöin:

 • Muuta työskentelyasentoasi päivän mittaan ja yritä säilyttää hyvä ryhti
 • Pidä taukoa istumisesta ja nouse ylös vähintään 30 minuutin välein
 • Istu hyvässä asennossa: Pidä jalkapohjasi kiinni lattiassa, nojaa tuolisi selkänojaan, lepuuta käsivarsiasi tuolin käsinojilla ja pyri istumaan 90° kulmassa
 • Muuta työpöytäsi, istuimesi ja valaistuksesi korkeutta
 • Liikuta kehoasi laaja-alaisesti
 • Urheile vapaa-ajalla, niin palaudut työpäivästäsi
 • Vältä toistuvaa liikettä tai pitkäaikaista samaa asentoa ehkäistäksesi kipua ja vammoja
 • Liiku paljon, madalla stressitasojasi!
 • Toimistollamme on useita seisomatyöpisteitä ja voimistelutarvikkeita – käytetään niitä aktiivisesti
 • Työntekomme varmistavat laajat yksityisen terveydenhuollon palvelut. Sopimukseemme sisältyvät myös fysioterapeutin palvelut. Kannustamme ottamaan heihin yhteyttä matalalla kynnyksellä
 • Tarkista onko ergonomiasi kunnossa >
 • Vinkkejä parempaan selän terveyteen >

(Tavaroiden arkistointia Helsingin toimistolla 2024)

Viikoittainen suunnittelu


Toimistomme sijaitsevat Joensuussa ja Helsingissä – ja pyrimme työskentelemään kasvotusten, kun se tuntuu oikealta. Elämän mukana työpisteet kuitenkin vaihtelevat. Osa meistä asuukin osittain Lapissa ja jopa Amsterdamissa.,


Tämän vuoksi noudatamme tiettyjä sääntöjä viikoittaisessa suunnittelussamme. Maanantain aloitamme aina viikkopalaverilla 8:15, jossa yhdistämme voimamme kasvokkain ja Teamsin kautta. Tiistaista perjantaihin kaikkien tulisi olla saatavilla kymmenestä neljään. Kaikki kokoukset sovitaan kahdeksan ja neljän väliselle ajalle. Työskentely neljän jälkeen on vapaaehtoista, mutta kaikkien kokouksien tulee loppua neljään mennessä.


Kalenteria täytetään ennakoivasti ja se jaetaan kaikkien Fabriklaisten nähtäväksi. Kalenterimerkinnät käydään yhteisesti läpi perjantain kokouksissa. Pidämme kuitenkin huolen siitä, että työ pysyy vain osana elämäämme ja joustamme jatkuvasti työajoissa (+/- 20h).

Etätyötä kestävästi


Etätyö on tehokas ja joskus rentouttava, mutta myös kestävä valinta. Elääksemme kestävästi, on meidän oltava myös tarkkoja tekemisissämme. Suositaan esimerkiksi autoilun sijasta kävelyä tai pyöräilyä, jos se vain on mahdollista. Seuraavaksi joitakin periaatteita, jotka otamme huomioon myös etätyöskentelyssä.

 • Käytämme paperitonta työskentelymallia
 • Kierrätämme – kotona ja töissä
 • Suosimme ympäristöystävällisiä tuotteita ja palveluita
 • Vältämme energian ylimääräistä käyttöä ja ostamme vain uusiutuvaa, paikallista energiaa
 • Käytämme energiatehokkainta huonetta kotitoimistona
 • Toimiston lämpötila on aina asetettu 19–21°C asteen välille
 • Kodeissa ja työpaikalla käytetään pitkäikäisiä tai LED-lamppuja sekä mahdollisuuksien mukaan himmentimiä katoissa, seinissä ja työpöydillä
 • Käytämme tehokkainta valoa vain työpisteellämme vähentääksemme sähkön käyttöastetta
 • Tarkastamme laitteiden ja muiden työvälineiden energiatehokkuuden ennen ostopäätöstä
 • Suljemme kaikki sähkölaitteet työt lopetettuamme (valot, tietokoneet, tulostimet)
 • Työhön liittyvät sähkölaitteet kierrätetään toimiston kautta seuraavan ohjeen mukaisesti https://www.kierratys.info/saehkoelaitteet/

TyökykyOn tärkeää, että työskentelet vain terveenä, sekä itsesi että myös muiden tartuttamisen ehkäisemiseksi. Mikäli työntekijä sairastuu, hän voi pitää kahden päivän sairasloman pelkällä ilmoituksella esihenkilölleen. Tätä pidempää sairaslomaa varten työntekijän täytyy esittää lääkärintodistus 9 päivälle kerrallaan (myös lapsen sairastumisen yhteydessä tarvitaan lääkärintodistus).


Työyhteisössämme mielen hyvinvointi on tärkeintä. Pidämme yhteisesti huolta toistemme hyvinvoinnista ja tarkkailemme hälytysmerkkejä väsymyksestä. Suurin vastuu tarkkailusta sekä työn ja muun elämän tasapainottamisesta on esihenkilöillä. Työterveyshuoltoomme kuuluvat myös psykologin palvelut, mikäli ne tulevat tarpeeseen.

(Sapa korona karanteenissa – no ei kuiteskaan, vaan Joensuun uuden toimiston muutossa kesäkuu 2024)

Pidetään paikat puhtaana


Keittiötä ja neuvottelutiloja käytettäessä ohjeet ovat selvät: Vanhempasi eivät työskentele täällä.

 • Älä jätä ylimääräistä tavaraa toimistolle
 • Puhtaassa tilassa ajatuksetkin ovat kirkkaammat
 • Laita likaiset astiat koneeseen ja käynnistä täysi kone
 • Tyhjennä valmis astianpesukone
 • Tyhjennä täydet roska-astiat
 • Tyhjennä jääkaappi vanhoista ruoista
 • Säilytä ruoka-astiasi mahdollisuuksien mukaan kotona (keittiön kaapeissa on rajallisesti tilaa)
 • Kierrätä aina!

(Kuvassa Mikael harrastuksineen)

Onnistuminen ei tarkoita vain tavoitteiden saavuttamista, vaan jokaista askelta oikeaan suuntaan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.