Shifting Business for Good

Ylpeästi B Corp

Kansainvälisen B Corp -sertifioinnin saaneena yrityksenä olemme sitoutuneet huomioimaan toiminnassamme ja päätöksenteossamme kaikki sidosryhmät sekä vaikuttamaan positiivisesti yhteiskunnan ja ympäristön tilaan. Tämä on myös kirjattu yhtiöjärjestykseemme. 

Olemme osa B Corp -yhteisöä, joka edistää globaalia järjestelmämuutosta. Se pyrkii rakentamaan yhdessä yrityksien, järjestöjen ja kuluttajien kanssa oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa tulevaisuutta.  B Corp perustuu ”Using business as a force for good” -ajatukseen, eli liiketoiminnan käyttämiseen hyvän tuottamiseksi.

Myös meidän eli Impact Agency Fabrikin toiminta-ajatus perustuu tälle ajatukselle. Pyrkimyksemme mukaisesti autamme yrityksiä muuttamaan liiketoimintansa vastuullisemmaksi sekä viestimään teoistaan ja saavutuksistaan läpinäkyvästi sekä kiinnostavasti. Suhtaudumme työhömme ja asiakkaidemme kanssa tavoittelemiimme muutoksiin pitkäjänteisesti sekä suunnitelmallisesti. Ajattelemme, että meillä on käsissämme mahtava mahdollisuus ja samalla suuri velvollisuus olla rakentamassa maailmaa oikeaan suuntaan.

Kumppanivalinnat

Toimintamme on auditoitu 2023 B Corp -prosessissa kolmannen osapuolen toimesta. Osana kolmen vuoden välein uusittavaa sertifiointia on arvioitu myös yhtiömme potentiaalisesti riskialttiit toiminnot. Konsultoivana yrityksenä suurimman positiivisen vaikutuksen saamme aikaan asiakkaidemme kautta, ja siksi tässäkin code of conductissa asiakastyöt ja -valinnat on syytä tuoda esiin.

Olemme linjanneet, että autamme kaikkia yrityksiä siinä tapauksessa, että heidän tahtotilanaan on yrityksen liiketoiminnan rehellinen läpivalaisu ja sitoutuminen vaikutustensa parantamiseen. Esimerkkinä voimme auttaa yritystä täyttämään B Impact Assessmentin, tunnistamaan liiketoiminnastaan olennaiset teemat sekä luomaan toimintasuunnitelman tavoitteineen ja mittareineen kestävän liiketoiminnan näkökulmasta. Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmasta valitsemme kumppanit tarkemmin. Emme ole valmiita käyttämään luovaa osaamistamme tuotteiden tai palveluiden puolesta, joilla on suuri negatiivinen vaikutus. Asiakkaiden lisäksi tutustumme huolellisesti muihin yhteistyökumppaneihimme ja edellytämme, että he toimivat myös eettisesti ja vastuullisesti.

Vastuullisuuskonsultointimme ja viestintämme periaatteet

1. Asiakkaan etujen ensisijaisuus: Sitoudumme toimimaan aina asiakkaidemme parhaaksi ja edistämään heidän vastuullisuustavoitteitaan, kunnioittaen samalla kaikkia soveltuvia lakeja ja standardeja.

2. Luottamuksellisuus: Kunnioitamme kaikkea luottamuksellista tietoa, jota saamme asiakkailtamme.

3. Objektiivisuus ja rehellisyys: Toimimme objektiivisesti ja rehellisesti kaikissa konsultointi- ja viestintätehtävissä, tarjoten asiakkaillemme totuudenmukaista ja puolueetonta tietoa.

4. Konfliktien välttäminen: Sitoudumme välttämään eturistiriitoja ja ilmoittamaan välittömästi asiakkaillemme, jos huomaamme olevan mahdollisia konflikteja etujemme välillä.

5. Ympäristövastuu: Edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä omassa toiminnassamme sekä rohkaisemme asiakkaitamme kestävään kehitykseen ja ympäristövastuullisuuteen.

6. Kulttuurinen kunnioitus ja monimuotoisuus: Kunnioitamme kaikkien ihmisten ja kulttuurien monimuotoisuutta sekä sitoudumme edistämään tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaikessa toiminnassamme.

7. Ammatillisuus ja pätevyys: Pyrimme jatkuvasti ylläpitämään ja kehittämään ammatillista osaamistamme ja pätevyyttämme vastuullisuuskonsultoinnissa ja -viestinnässä.

8. Lain noudattaminen: Noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä kaikessa toiminnassamme ja neuvomme asiakkaitamme tekemään samoin.

9. Avoin viestintä: Sitoudumme avoimeen ja läpinäkyvään viestintään sekä autamme asiakkaitamme toimimaan samoin.

10. Jatkuvan parantamisen periaate: Pyrimme jatkuvasti parantamaan omia käytäntöjämme ja prosessejamme vastuullisuuskonsultoinnissa ja -viestinnässä sekä kannustamme asiakkaitamme samankaltaiseen kehitykseen.

Ilmoituskanava

Haluatko ilmoittaa havaitusta tai epäillystä tilanteesta vastoin eettisiä toimintaperiaatteitamme? Laitathan ystävällisesti viestiä whistleblowing-kanavallemme. Yrityksellämme on ulkopuolinen yhteistyökumppani, jonka kanssa käymme läpi kaikki ilmiannot. Viestin voit jättää myös anonyyminä. Lähetä viesti täällä.Perttu Kouvalainen

Toimitusjohtaja, liiketoiminnan strategi, osakas