4 faktaa: Miksi vastuulliset yritykset menestyvät paremmin?

Kestävään liiketoimintaan panostamisen puolesta puhuvat sekä tutkimukset että konkreettiset menestystarinat. Mutta mihin vastuullisuuden positiivinen vaikutus perustuu?

1. Pelisäännöt muuttuivat – millä menestyi eilen, ei pärjää jatkossa

Yritysten näkökulmasta vertailukohtaa murrokselle voi hakea digitalisaatiosta. Osa ilmoittaa nytkin, ettei ilmiö kosketa heitä – ja päätyy pahimmillaan esimerkiksi epäonnistuneesta muutosjohtamisesta Kodakin kameroiden tai Nokian kännyköiden tapaan. Toiset uskovat mitä edessäpäin selvästi näkevät ja kääntävät kehityssuunnan mukanaan tuomat mahdollisuudet kasvunsa ajuriksi.

2. Vastuullisuus vetää pääomaa puoleensa

Kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset houkuttelevat sijoittajia sekä riskienhallinnan että tuotto-odotusten näkökulmasta. Vastuullisen sijoittamisen trendin kovimpana kirittäjänä toimii EU:n vihreän kehityksen ohjelma, jota Venäjän hyökkäys Ukrainaan vauhdittaa entisestään. Lakipykäliäkin nopeammin uudenlaiset vaatimukset tulevat yrityksiä vastaan kansainvälisissä hankintaketjuissa – myös pk-yrityksiä.

3. Halutuimmat osaajat vaativat työltään merkityksellisyyttä

Työn murros sataa vastuullisen yrityksen laariin. Uudelle sukupolvelle pelkkä palkka ei tuo täyttymystä. He miettivät vanhempiaan tarkemmin mihin työpaikkaan kiinnittyvät ja millaisia arvoja tahtovat työpanoksellaan edistää. Merkityksellisyyden tärkeys nousee erityisen keskeiseksi aloilla, joilla käydään kovin kilpailu parhaista osaajista.

4. Eettiset ja ekologiset arvot ohjaavat ostokäyttäytymistä

Tärkein vastuullisen yrityksen valtti on sitoutunut asiakaskunta. Ihmiset tahtovat olla osa globaalien haasteiden ratkaisua – ja katseet ovat kääntyvät yrityksiin. Brändeiltä odotetaan lupausten sijaan konkreettisia tekoja, joiden lunastamiseen vaaditaan enemmän kuin kauniita sanoja.

Mitä siis tehdä?

Jotta vastuullisuus voi toimia aidosti kasvun ajurina, on sen integroiduttava saumattomasti kaikkeen liiketoimintaan ja puhuttava samaa kieltä sekä markkinoinnin että yrityskulttuurin kanssa. Kaiken lähtökohta on tuntea itsensä ja ymmärtää vaikutuksensa ympäröivälle maailmalle. Selkeän fokuksen ja valmiin suunnitelman kanssa on helpompi aloittaa matka kohti parempaa bisnestä – ja tässä me pystymme sinua auttamaan.