Impact Agency Fabrik on Suomen neljäs B Corp -vastuullisuussertifioitu yritys

Noin vuoden mittaisen prosessin jälkeen saamme ylpeänä kertoa: entinen mainostoimisto, nykyinen Impact Agency Fabrik, on saanut maaliskuussa 2023 neljäntenä suomalaisena yrityksenä B Corporation -sertifikaatin, joka kertoo yrityksen vastuullisesta toiminnasta.

Kyseessä on arvostettu ja kovaa työtä vaativa kansainvälinen tunnustus, jonka saamisessa olennaisinta on toiminnan kokonaisvaltainen ja todennettavissa oleva vastuullisuus. Oma kokemuksemme osoittaa, että parhaimmillaan vastuullisuus on matka, joka muovaa koko liiketoiminnan uusiksi.

Miksi B Corp?

Oivalsimme jo vuosia sitten, että yritysten pyrkimyslähtöinen ja merkityksellisyyteen keskittyvä tarinankerronta on tärkeää. Uskottava viestintä tarvitsee kuitenkin taustalleen todellisia tekoja. Uskoimme, että muutoshalua yrityksissä on, mutta epävarmuus vaikuttavimmista muutoksista hidastaa muutosten tekoa. 

Aktiivisen etsinnän tuloksena tutustuimme B Corp -sertifikaattiin ja vaikutuimme: vihdoinkin uskottava yhteisö ja kansainväliset standardit vastuullisuuden kehittämiseen. Vastuullisuuslupausten keskellä B Corp keskittyy aidosti aikaansaatuihin vaikutuksiin ja on siksi luotettava pohja yritysten vastuullisuustyölle.

Käytännössä sertifikaatin saaminen vaatii vastaamista noin 200 kysymykseen, joissa läpivalaistaan koko yrityksen liiketoiminta viiteen vastuullisuuden pilariin peilaten ja tavoitellaan tiettyä pistemäärää. Kaikki vastaukset on pystyttävä todentamaan dokumentein. 

On arvioitu, että työkalun käyttö ja siihen liittyvä osaamisen ja ymmärryksen kasvu antavat osallistuneille yrityksille 5–10 vuoden etumatkan kilpailijoihin, sillä prosessissa kehitetään omaa liiketoimintaa suuntaan, johon lainsäädäntö tulevaisuudessa ohjaa.

Mitä kokonaisvaltainen vastuullisuus tarkoittaa?

Oma muutosprosessimme käynnistyi runsas vuosi sitten, kun omistuspohjamme muuttui – nyt Fabrikin omistajaa sen neljä työntekijää ja meillä on vapaat kädet kehittää yritysteämme haluamaamme suuntaan. Matkalla myös nimi muuttui, sillä mainostoimisto-sana ei kuvaa enää toimintaamme.

Nykyään autamme myös muita tekemään saman matkan ja tarvittavia muutoksia – niin, että vastuullisuus on aidosti liiketoiminnan ytimessä kiinni. Oma strategiamme perustuu ja omaa onnistumistamme mitataan nykyään B Corpin viiden vastuullisuuden peruspilarin mukaan, joita ovat ympäristö, yhteisö, asiakkaat, työntekijät ja hallinto. 

Konkreettisena esimerkkinä meillä on mm. uusi ympäristöohjelma, asiakkuusvaikuttavuusmittarit, osaamisen kehittämisen suunnitelma, pro bono -ohjelma ja kulttuurin käsikirja. Kyse on ennen kaikkea vastuullisuuden johtamisesta pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja mitattavasti – ei mutu-tuntumalla.

Autamme parhaillaan jo kolmea kumppaniyritystä täyttämään B Corp -sertifikaatin vaatimukset. Työn alla on myös vastuullisuusraportteja, olennaisuusanalyysejä, ulkoisen ja sisäisen vastuullisuusviestinnän suunnittelua ja toteuttamista sekä vastuullisen työnantajuuden kehittämistä. Vastuullisuuden kehittämistyö jalkautuukin aina lopulta viestinnäksi ja kommunikaatioksi. Ne ovat Fabrikin ydinosaamista, joten kumppania ei tarvitse vaihtaa matkan varrella.

Mikä on tärkeintä?

Vastuullisuustyön laajuus on usein haastavaa, mutta meille myös innostavaa. Niin monet erityisesti pk-sektorin yritykset painivat vastuullisuusteemojen keskellä pohtien, mikä on olennaista tai mistä aloittaa. B Corp auttaa fokusoimaan olennaiseen ja aidosti vaikuttavaan ja kannattavaan bisnekseen. Itse sertifikaatti ei ole kuitenkaan se tärkein maali, vaan koko prosessin tuomat ammattimaiset toimintamallit, mittarit ja työkalut jatkuvan parantamisen avuksi.

B Corp -yrityksen johtajana uskon, että meidän on oltava se muutos, jota tavoittelemme maailmassa. Fabrikilla työskentelemme ymmärtäen, että olemme kaikki riippuvaisia toisistamme ja siksi myös vastuussa toisistamme ja tulevista sukupolvista. Kaikkea liiketoimintaa on harjoitettava niin, ettei tarpeetonta harmia synny ja toiminnan tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti yhteiseksi hyväksi. B Corp on hyvä keino tämänlaisen muutoksen aikaansaamiseen. Todellisista muutoksista on myös helpompi viestiä ilman pelkoa viherpesusta.

Lisätietoa: Toimitusjohtaja Perttu Kouvalainen, perttu@fabrik.fi, puh: 040 057 0270