Kohti kestävyys-
raportointia ja sen yli 

Valmistaudu CSRD-direktiivin vaatimuksiin B Corp -sertifioinnin selkärankana toimivan ilmaisen työkalun avulla. 

Keskustelu CSRD-direktiivistä ja sen yrityksille mukanaan tuomista raportointivaatimuksista on käynyt viime aikoina kuumana. Vaikka aihe vilisee outoja termejä ja monimutkaisia kirjainlyhenteitä, tarinan juoni on tullut kaikille harvinaisen selväksi: muutos on käynnissä, vaatimustaso kasvaa huomattavasti ja vaikka ensimmäisessä vaiheessa direktiivi koskettaa vasta kaikkein suurimpia yrityksiä, vaikutukset valuvat samoin tein läpi arvoketjun myös pk-yritysten syliin. 

Pienemmässäkin muutospaineessa iskee helposti paniikki. Tilanteessa pätee sama ohje kuin eksyessä: pysy rauhallisena ja pyri hahmottamaan kokonaiskuva. 

Raportointidirektiivi on väline, ei itseisarvo. 

Kiristyneiden vaatimusten taustalla on EU:n vihreän kehityksen ohjelma, Green Deal, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.  Maalin saavuttaminen vaatii valtavaa muutosta yhteiskunnassa sekä talouden toimintamalleissa. Vipuvartena nähdään yritykset. Liiketoiminnan läpinäkyvyyden lisäämisellä halutaan antaa sijoittajille, sidosryhmille sekä suurelle yleisölle mahdollisuus vertailla yrityksiä ja tehdä valintansa sen mukaan, kuinka ne kantavat vastuunsa – luotettavasti, ilman vaaraa viherpesusta. 

Raportin tekeminen ei tee yrityksestä vastuullista. Edes vaatimusten mukaisen raportin. Siirtymä kestävämpään liiketoimintaan tarkoittaa konkreettisia toimia. Direktiivit ja säännökset näyttävät suunnan ja varmistavat, että siihen suuntaan myös mennään. Sen lisäksi, että yritysten on raportoitava sekä toimintansa vaikutuksista ympäröivään maailmaan että muuttuvan maailman vaikutuksista omaan liiketoimintaansa (kaksoisolennaisuus), on niiden kerrottava myös mitä ne asioiden hyväksi tekevät. Kuinka ne kasvattavat positiivisia vaikutuksiaan ja miten minimoivat haitallisia? 

Tässä kohtaa kuvaan astuu alussa mainittu B Corp -vastuullisuustyökalu. B Impact Assessment arvioi nimenomaan yrityksen suorituskykyä viidessä läpiluotaavassa kategoriassa, jotka osuvat mukavasti päällekkäin CSRD:n teemojen kanssa. BIA-työkalu tarkastelee toimintaa kahdesta näkökulmasta: 1) operatiivisen linssin läpi mitataan yrityksen prosessien, käytänteiden ja mittareiden ohjaaman päivittäisen toiminnan vaikutuksia 2) vaikuttavilla liiketoimintamalleilla (Impact Business Models) tarkoitetaan yrityksen tapaa rakentaa liiketoimintansa siten, että se tuottaa automaattisesti erityistä positiivista arvoa muillekin kuin omistajille. Eli mitä paremmin bisnes luistaa, sitä suuremmaksi kasvaa myös positiivinen vaikutus ympäröivälle maailmalle. 

BIA x CSRD? 

Voiko B Impact Assessmentia käyttämällä sitten täyttää CSRD-vaatimukset? Suoraa yhtäläisyysmerkkiä CSRD:n ja B Impact Assessmentin välille ei voi piirtää, sillä toinen on luotu kestävyysraportoinnin direktiiviksi ja toinen on yritysten vaikutusten arviointiin, johtamiseen sekä jatkuvaan parantamiseen luotu työkalu. Käsiteltävät teemat, kerättävät tiedot sekä vaadittavat toimintatavat ja prosessit limittyvät kuitenkin niin paljon, että BIA tarjoaa erinomaisen työkalun raportointivaatimuksiin valmistautumiseen. Esimerkiksi CSRD:n vaatimus olennaisia kestävyysteemoja koskevien käytänteiden, tavoitteiden ja mittareiden julkaisemiseen osuu erinomaisesti yhteen BIA:n lukuisten päätöksentekotapoihin tai KPI-mittareihin liittyvien kysymysten kanssa. 

Pk-yrityksille, joita raportointivaatimus ei vielä suoraan kosketa, B Impact Assessment tarjoaa tehokkaan työkalun ennakointiin. BIA:n avulla oman toiminnan kehittämisen suunta saadaan kirkastettua ja työ käyntiin, jolloin myöhempi raportointivelvoite täyttyy sujuvammin. BIA:iin kerättyjen tietojen avulla pystytään myös vastaamaan suurilta toimijoilta jo nyt valuviin vaateisiin ja datapyyntöihin – ja parantamaan näin yrityksen kilpailuasemaa. Jos tahtoo varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden kiristyvässä kilpailussa, paikat tulevaisuuden arvoketjussa jaetaan nyt. 

CSRD-raportointivaatimuksen piiriin jo kuuluvalle yritykselle kestävyysraportoinnin vaatimukset ovat tässä vaiheessa jo takuulla tuttuja ja tilanne päällä. B Impact Assessment varmistaa, että vastuullisuustyö on eteenpäin katsovaa ja tavoittelee kilpailuetua. 

Ehdotus: mieti ihan ensin mihin kestävyystyölläsi tähtäät. 

CSRD ja yritysvastuusääntely laajemmin luovat uutta oletustasoa – mitä jatkossa vaaditaan, että yritys ylipäätään pysyy mukana kilpailussa. CSRD:n asettamat vaatimukset ovat tulevaisuuden Business As Usual. 

B Impact Assessment taas on kirittämässä pitkäjänteisesti yrityksiä eteenpäin kestävyystyössä. Se ohjaa edelläkävijyyteen ja jatkuvaan parantamiseen oman liiketoiminnan sekä sen positiivisten vaikutusten kasvattamisessa. Tähtäimessä menestys sekä perinteisillä että uuden maailman mittareilla: Best Of/For The World. 

Kummalle tasolle mieluummin yrityksesi riman asetat? 

Jos kaipaat apua yrityksesi vastuullisuustyössä tai tahdot kuulla enemmän B Corp -liikkeestä ja B Impact Assessementin liiketoimintahyödyistä, ota rohkeasti yhteyttä! 

Lue lisää täältä.