Tarinamme

Fabrikin juuret ovat syvällä luovassa suunnittelussa ja tunteisiin vetoavassa viestinnässä. Vuosikymmenten aikana matkalle on mahtunut kaikenlaisia ideoita ja medioita, mutta onnistumisemme on aina mitattu toteutuksemme aikaansaamalla vaikutuksella. Mitä paremmin olemme työmme tehneet, sitä suurempi tavoiteltu efekti on ollut.

Suhtaudumme tekemiseemme suurella intohimolla, joten työmme seuraukset eivät ole meille pikku juttu. Uskomme aidosti yritysten ja brändien vaikutusvaltaan sekä viestinnän maailmaa muuttavaan ja ihmisiä liikkeelle saavaan voimaan. Juuri siksi seisomme nyt tässä. Impact Agency Fabrikina, aiemman mainostoimisto-etuliitteen taaksemme pysyvästi jättäneenä.

Oivalsimme jo hyvän aikaa sitten tekemämme työn vaikuttavuutta kehittäessämme, ettei yritysten tarinankerronnalla ole pohjaa, ellei toiminnalla ole selkeää, kohderyhmälle merkityksellistä päämäärää ja puheiden taustalta löydy konkreettisia toimia. Vaatimusten alkaessa kiriä vauhdilla ylöspäin liiketoiminnan vastuullisuutta kohtaan, ymmärsimme lopullisesti oman roolimme visiomme mukaisen maailman toteutumisessa.

Vaikka tunsimme vahvasti olevamme oikealla polulla, askel tuntemattomaan pelotti. Ojensimme kätemme  – ja siihen tartuttiin. Saimme sparraajiksemme maailmalta samalla matkalla pitemmälle ehtineet Thomas Kolsterin sekä Rainbow Collectionin, jonka kanssa kumppanuutemme on syventynyt jo yhteisiin asiakkuuksiin saakka.

Jokaisella sukupolvella on oma tonttinsa paremman tulevaisuuden turvaamisessa. Meidän tehtävämme on ratkaista kuinka siirtymä kestävämpään elämäntapaan onnistuu ajoissa. Me uskomme, että yritykset ovat ratkaisun avain. Innovaatiot, uudet bisnesmallit, luottamuksen kasvattaminen ja mukaan innostaminen auttavat saamaan aikaan positiivisen vaikutuksen – jota maailma tarvitsee ja ihmiset yrityksiltä odottavat.