Yritysheimot ja leirinuotiot: ”Tulevaisuuden yrityskulttuurit rakennetaan ikiaikaisen viisauden avulla”

Vahvat yrityskulttuurit suhtautuvat monimuotoisuuteen hyvin ja ovat valmiita muutokseen – mutta kuinka luoda tällainen kulttuuri omaan organisaatioon?

Nordic Business Forumissa kysymykseen vastasi Jitske Kramer, hollantilainen antropologi, joka on tutkinut yrityskulttuuria jo vuosia. Tutkimuksissaan hän vetänyt lukuisia yhtäläisyyksiä perinteisten heimojen ja nykyaikaisten yrityskulttuurien välillä, käyttäen termiä ”yritysheimot”.

1. Yritysheimon arvot

”Ihmiset muokkaavat kulttuureja ja kulttuurit muokkaavat ihmisiä.”

Kramerin mukaan se, miten ihmiset toimivat ja käyttäytyvät, luo työpaikkakulttuurin, ja vastavuoroisesti työpaikan kulttuuri vahvistaa työntekijöiden käyttäytymistä ja tunteita tiettyyn suuntaan.

Vuorovaikutus onkin kaiken ytimessä. Jokaisen johtajan, tiimin ja yksilön on sisäistettävä, mitkä arvot, tarkoitus ja asiakkaiden tarpeet ovat tärkeitä ja arvokkaita. Yrityskulttuurien rakentaminen on jatkuvaa räätälöintiä – universaaleihin kysymyksiin uniikkien vastauksien tarjoamista.

2. Leirinuotiot

”Yritysten on istuttava ”leirinuotion” ääreen ja annettava kaikkien puhua vapaasti ilman, että he pelkäävät seurauksia.”

Kramerin mielestä kaikissa yrityksissä pitäisi pitää metaforisia leirinuotioita. Nämä nuotiokeskustelut sopivat erinomaisesti ideoiden jakamiseen, tavoitteiden pohtimiseen ja viime kädessä välittämisen osoittamiseen toisillemme. Niissä ei tuomita, vaan ollaan tasa-arvoisia ja seurallisia – ja valmiita keskustelemaan myös kipeistä asioista. Leirinuotioiden pitäminen voi olla myös pelottavaa, koska se on samalla kutsu uusille mielipiteille mukaan päätöksentekoprosessiin.

Jos tiimissä ei ole ketään, joka on eri mieltä siitä, mitä sanotaan, ei innovaatiota synny. Yritys on siis pysähtynyt. Jos ”leirinuotioita” ei taas ole, työntekijät alkavat ärsyyntyä ja juoruilla, mikä pohjimmiltaan luo negatiivista yrityskulttuuria.

3. Maaginen välitila

”Tässä vaiheessa ymmärrät, että se, mikä oli, ei enää ole. Se, mitä tulee olemaan, ei ole vielä. Ja se, mikä on, on kaoottista ja epävarmaa.”

Kun luodaan uutta kulttuuria, ei voi vain hypätä A:sta B:hen, vaan siirtymä on usein hidas. Jitsken mukaan tätä vanhan ja uuden välitilaa kutsutaan liminaalitilaksi. Se on parhaimmillaan organisaatioille maaginen vaihe, joka mahdollistaa jo opitun, uuden kokeilun ja luovuuden. 

Näissä hetkissä johtajuudella on erityisen merkittävä rooli. Epävarmuuden aikoina tarvitaan erityisen vahvaa ja innostavaa johtamista, joka inspiroi ja opastaa eteenpäin. Uudenlaisissa yrityskulttuurissa ollaan siis ikiaikaisen ihmisyyden, luottamuksen ja välittämisen äärellä. 

Kirjoittaja: Jonna Ekroos, Fabrikin viestintästrategi

 Näin johdat työnantajabrändiäsi suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti – tutustu palveluumme.