Vastuullisuusraporttimme – vaikuttavimpia poimintoja vuodelta 2021

Jatkuvan parantamisen polulla on tärkeää paitsi mitata myös pysähtyä huomaamaan mitä on saatu aikaan. Kokosimme lyhyesti nippuun merkittävimpiä lukuja ja tapahtumia viime vuodeltamme. Jako viiteen teemaan noudattaa B Corp -liikkeen B Impact Assessment -vaikutusarviointityökalun osa-alueita. 

Hallinto 

Suuntautuminen vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen ja merkitykselliseen markkinointiin on ohjannut kehitystämme jo vuosia. Loppuvuodesta 2021 positiivisesta vaikutuksesta päätettiin tehdä Fabrikin peruskallio, jonka varaan koko liiketoiminta jatkossa rakentuu. 

Asiakkaat 

Olemme vuosien ajan kehittäneet palvelutuotteitamme kestävän ja kokonaisvaltaisen brändäyksen suuntaan – osaltaan myös kansainvälisten kumppaniemme sparraamana. Vuonna 2021 vastuullisuuden kehittämiseen tähtäävät vaikutusbrändäys-työpajat, vastuullisuusohjelmat ja viestintäkonseptit tai tekemämme yhteiskunnalliset kampanjat muodostivat liikevaihdostamme 15 prosenttia. Tavoitteemme vuodelle 2022 nostaa osuus vähintään 20 prosenttiin ja jatkaa ylöspäin kiihtyvällä tahdilla. 

Työntekijät 

Meidät tunteville työtämme kohtaan tuntemamme intohimo sekä jatkuva liikkeemme eteenpäin on tuttua kauraa niin organisaation kuin yksittäisten fabriklaisten tasolla. Vuonna 2021 käytimme 280 tuntia henkilöstökoulutuksiin ymmärtääksemme syvemmin mm. vastuullista liiketoimintaa, kuluttajatrendejä sekä erilaisia suunnittelu- ja toimisto-ohjelmia. 

Yhteiskunta 

Asiakasprojektien rinnalla jaamme aktiivisesti aikaamme ja osaamistamme kestävämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan edistämiseksi. Vuonna 2021 pro bono -tunteja esim. oppilaitoksissa luennointiin sekä järjestövaikuttamiseen kertyi kaikkiaan 270. Myös yhteistyössämme urheiluseurojen kanssa korostuu aina pelikenttää laajempi vaikuttavuus, esim. Kataja Basketin kohdalla kansainvälisyyden edistämisen muodossa. 

Ympäristö 

2021 CO2-päästömme olivat alle kolmanneksen vuoden 2018 tasosta. Pudotusta tarkalleen 67,7, %. Suurin pudotukseen vaikuttava tekijä oli etätyöskentelyn merkittävä kasvu. Jäljelle jääneet päästöt kompensoimme kokonaan. Vuoden 2021 päästökompensointi toteutettiin yhteistyössä joutomaita monimuotoisiksi sekametsiksi muuttavan Puunin kanssa istuttamalla puita Mikkelin Kovalansuolle. Entisellä turvetuotantoalueella on loistavat edellytykset menestyvän sekametsän muodostamalle hiilinielulle. 

Kiitos kaikille, joiden kanssa olemme päässeet tekemään mielenkiintoisia projekteja – työ aidon vaikuttavuuden puolesta jatkukoon!