B for Good Leaders Summit: Yritysvastuun edelläkävijät nostavat rimaa – “CSR as usual” ei riitä! 

Yritykset kohtaavat tulevina vuosina suuren määrän vastuullisuusvaatimuksia ja -säädöksiä, jotka pakottavat niin suuremmat kuin pienemmät toimijat uudistamaan toimintansa toimialaan katsomatta. Tärkeintä muutoksessa on pitää kirkkaana mielessä mitä varten yrityksesi on olemassa. Mitä kohti olet menossa. Se tavoitetaso, johon tulee pyrkiä, toteutuu ainoastaan liiketoiminnan ytimeen lukitun vastuullisuuden kautta. 

Jonnan aikaisemmassa kirjoituksessaan jo esittelemä B For Good Leaders Summit Amsterdamissa tarjosi hienon mahdollisuuden päästä mukaan vastuullisuuden ja yritysaktivismin etulinjassa kulkevien johtajien keskusteluihin käsissä olevista kestävyyshaasteista sekä niiden ajoissa ratkaisemisesta. Jokainen reilusta 1200 osallistujasta tuntui olevan harvinaisen yksimielisiä siitä, että yritysten ja laajemmin koko talousjärjestelmän on uudistuttava. Yhtä lailla jaettiin myös näkemys nykyisen muutostahdin riittämättömyydestä. 

Radikaalisuuden ydin on rehellisyys 

Monissa puheenvuoroissa toistui vaade rohkeuteen ja riman korottamiseen. Siellä täällä näkee puhuttavan radikaalista vastuullisuudesta ja vastuullisuusteoista, mutta kuinka monessa annetussa lupauksessa tai asetetussa tavoitteessa on jotain aidosti radikaalia? Pakon edessä toimiminen ja haittojen minimointi tuskin ainakaan täyttävät määritelmän vaatimukset. Selitykseksi ei riitä, että palvelee asiakkaiden tahtoa ja tarpeita. Yrityksen ja brändin on autettava omaa yhteisöään väistämättömässä muutoksessa, muuten suhde on pelkkää kaupantekoa eikä aitoa välittämistä. 

Tiivistetyimmässä muodossaan työkalu kunnianhimon nostamiseen kiteytyi kahteen ohjeeseen: 

  1. Ymmärrä mikä on arvokasta 
  1. Älä sulje silmiäsi faktoilta 

Yrityksen muutos nähtiin myös vahvasti yksilön muutoksena. Siirtyminen generatiiviseen, uudistavaan liiketoimintaan voi onnistua vain korkeimman johdon sitoutumisella muutokseen. Toisaalta samaa henkilökohtaisella tasolla yhteiseen tavoitteiseen sitoutumista tarvitaan läpi organisaation. Jos työntekijä ei ole sisäistänyt edustamansa yrityksen pyrkimystä ja perimmäistä tarkoitusta, organisaation edelläkävijyys vastuullisuusasioissa ei pitkään mieltä lämmitä. Työntekijän on koettava lisäarvo oman työnsä ja henkilökohtaisen arvopohjansa tasolla. 

Pohjimmiltaan kyse on luottamuksesta. Tarvitaan keskustelua – vaikeistakin teemoista – ilman vastakkainasettelua. Vaikuttamista. Innostamista. Osallistamista. 

Yhteistyöhön pureutuvassa työpajassa käytiin myös mielenkiintoinen keskustelu siitä miten muutoksentekijät saadaan kohtaamaan ja yhdistämään voimansa digitaalisten kanavien aikakaudella? Jokainen saa satoja ja tuhansia sähköposteja, joista suurin osa jää ilman todellista huomiota. Kumppanuuden syntymiseen tarvitaan kuitenkin kohtaaminen. Ei vain kontakti. Kohtaaminen. Yksi keino on lähestyä jokaista ratkaistavaa haastetta yhteistyön kautta: Ketkä osaajat on tuotava yhteen, että tarvittava muutos saadaan aikaiseksi? 

Vastuullisuus ei ole kilpailu 

Yritysjohtajille suunnatussa tapahtumassa kumppanuus oli teemana luonnollisesti vahvasti läsnä koko kaksipäiväisen tapahtuman ajan. Vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen sydänjuuriaan myöten sitoutuneiden ihmisten välillä keskustelut tuntuvat olevan täynnä innostusta ja kynnys syntyneistä oivalluksista konkreettisiin yhteisprojekteihin on olematon. 

Yhteistyökumppaneiden valinnassa onkin yrityksille tarjolla niitä kuuluisia helppoja voittoja tai alhaalla roikkuvia hedelmiä oman vaikuttavuuden parantamisessa. Vastuullisia kumppaneita suosimalla hyötyjä on saavutettavissa tehokkaasti niin oman käden- kuin jalanjäljen näkökulmasta. Samalla edistetään tarvittavaa siirtymää isossa kuvassa. 

Vaadittavien muutosten suuruuden rinnalla tapahtuman päällimmäisenä sanomana korostui totuus, ettei kukaan ei pysty urakkaan yksin. Kannustuksen sanat toistuivat useissa puheenvuoroissa, monilla eri suilla: puhu ääneen pyrkimyksistäsi, ojenna kätesi ja kysy rohkeasti apua – yhteistyöhön valmiita kumppaneita on kyllä olemassa. 

Kirjoittaja: Timo Kupiainen, Fabrikin vaikutusstrategi & B Leader