B Corp -tietoisuus kasvaa – 2023 Brand Awareness -tutkimuksen havaintoja 

B Lab Europe toteutti vuonna 2023 kattavan verkkotutkimuksen, johon osallistui yli 11 000 vastaajaa yhdestätoista Euroopan maasta. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien B Corp -tietoisuutta sekä heidän suhtautumistaan kestävyysmerkintöjä kohtaan.

Sertifioituja B Corp -yrityksiä on maailmanlaajuisesti yli 8400. Euroopassa, UK mukaan lukien, reilut 3700. Yhteisön kasvuvauhti tosin on sellainen, että luvut ovat kerran kirjoitettuna samoin tein jo vanhentuneita.

B Lab Europen viime kesänä toteuttaman kyselyn mukaan keskimäärin yksi seitsemästä eurooppalaisesta on kuullut B Corp -liikkeestä. Suurinta tietoisuus on tutkimuksen mukaan Z-sukupolven ja milleniaalien keskuudessa, yli 25 prosenttia. Tunnettuus vaihtelee lisäksi suuresti eri aluiden välillä. Maissa, joissa sertifioituja B-yrityksiä on enemmän, tietoisuus on luonnollisesti parempi. Korkein tunnettuusaste oli tutkituista maista yli 260 B Corp -yrityksen Italiassa (19 %), alhaisin sadan B Corpin rajaa vasta hätyyttelevässä Tanskassa (11%). 

B Corp edustaa muutosta, jota nuoremmat sukupolvet yrityksiltä vaativat

Mielenkiintoista on tutkimuksen huomio, että 69 prosenttia B Corp -liikkeestä tietävistä ihmisistä sanoi B Corp -sertifikaatin vaikuttavan myönteisesti heidän ostopäätöksiinsä. Vaikka B Corp -sertifikaatin tavoitteena ei olekaan kannustaa kuluttamaan, tuotteissa tai palveluissa näkyvä sertifiointimerkki antaa mahdollisuuden valita yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet vastuullisuuteen, avoimuuteen ja jatkuvaan parantamiseen. Eikä ainoastaan kuluttajille vaan myös sijoittajille, työnhakijoille ja mahdollisille liikekumppaneille.

Tutkimus osoitti myös selvästi, että lähes kaikki vastaajat tukevat B Corp -liikkeen puolustamia vastuullisen liiketoiminnan arvoja: huimat 90 prosenttia vastaajista näki, että yritysten johdon olisi kannettava vastuu yhtiönsä sosiaalisesta ja ympäristöllisestä suorituskyvystä. Lisäksi 87 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että yritysten tulisi olla velvoitettuja ottamaan huomioon kaikkien sidosryhmiensä, ei vain osakkeenomistajien, edut. Se on muuten myös B Corp -liikkeen visio. 

Lisätietoa tutkimuksesta ja tuloksista (englanniksi): 

B Lab on voittoa tavoittelematon verkosto, joka muuttaa globaalitaloutta hyödyttämään kaikkia ihmisiä, yhteisöjä ja planeettaa. B Lab Europe vastaa liikkeen kasvusta ja yritysten B Corp -sertifioinnista Euroopassa. 

B Lab Europe kesä-heinäkuussa 2023 toteuttamaan verkkokyselyyn osallistui yli 11 000 vastaajaa yhdestätoista Euroopan maasta (Italia, Puola, Espanja, Belgia, Portugali, Sveitsi, Ranska, Irlanti, Alankomaat, Saksa ja Tanska). Vastaajien ikäjakauma oli 18-65 vuotta; 50 % naisia ja 50 % miehiä.