Vastuullisuustyön tärkein kysymys on miksi 

Viimeaikainen poukkoilu EU:n kestävyyssääntelyn kanssa alleviivaa yritysten ratkaisevaa roolia sosiaalisten ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa. Siirtymä ei tapahdu direktiiveillä, vaan omalla tahdolla ja omistautumisella. 

Resilienssi syntyy kokonaisvaltaisuudesta

Kestävyysraportointidirektiivi ja yritysvastuusääntely laajemminkin aiheuttaa nyt liikehdintää monissa yrityksissä. Etsitään tietoa, tehdään suunnitelmia, kääritään hihoja, touhutaan täyttä päätä. Vaarana on, että pykälien, aikataulujen sekä uusien termien ja työkalujen paineessa kaiken hikoilemisen perimmäinen pointti jää taka-alalle. 

Kestävämmän liiketoiminnan kehittäminen ei voi lähteä velvollisuuden täyttämisestä. Jos vastuullisuusstrategian tai -ohjelman laatiminen on millään asteella sivuprojekti, siihen suhtaudutaan helposti kulueränä, kun hankalampia kysymyksiä nousee eteen. Ja niitä nousee eteen. 

Kyse on tulevaisuuden kilpailukyvystä ja kasvun ajurista. Miten bisnestä tehdään menestyksekkäästi muuttuvassa toimintaympäristössä ja uusilla säännöillä. Jos taloudellinen tulos ja positiivisen vaikutuksen aikaansaaminen eivät kytkeydy kiinteästi toisiinsa, elää liiketoiminnassa ikuinen ristiriita siitä kumpi tulee ensin. 

Oma rooli kestävyysmurroksessa on oltava kirkkaana mielessä ja rakennettuna sisään ydinliiketoimintaan. Tämän viestin voi lukea myös direktiiveistä. CSRD:n tutuksi tekemä kaksoisolennaisuusanalyysi toi arviontiin mukaan näkökulman ulkoa sisäänpäin – miten vastuullisuusteemoihin liittyvät riskit sekä mahdollisuudet vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Yritysten huolellisuusvelvoitteen (CSDDD) sanoituksessa yritysten pitää viedä velvoite vastuineen osaksi toimintaperiaatteitaan. B Corp -vastuullisuussertifikaatin selkärankana toimivassa B Impact Assessmentissa kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa läpivalaisevan kysymyspatterin ensimmäinen teema on ”Mission and Engagement”.

Miksi sinun yrityksesi menestyminen on tärkeää ympäristölle ja ympäröivälle yhteisölle?