B Labin vuoden 2023 vuosikertomus julki  

– näkyvyys ja kiinnostus B Corpia kohtaan vahvassa nousussa

B Lab on julkaissut maailmanlaajuisen vuosikertomuksensa vuodelta 2023. Vaikka vuosi sisälsi hankaluuksia ja vastarintaa, B Lab jatkoi toimintaansa normaalisti ja kasvatti visionsa mukaisesti yhteisöään, jonka toimintaa ohjaavat vastuullisuus, läpinäkyvyys sekä korkeat sosiaaliset ja ympäristöstandardit. B Corp -yritysten määrä ja bränditietoisuus on kasvanut vuoden sisällä huimasti – se näkyy B Labin tekemissä tutkimuksissa.

Samalla kun tieto B Corpista on kasvanut tasaisesti, on vuonna 2023 sertifoitu 2000 uutta B Corp yritystä kansainvälisesti ja yli 40 000 yritystä on alkanut käyttää B Impact Assessmenttia toimintansa mittaamiseen. BIA-mittaria käyttääkin jo lähes 300 000 yritystä. Pelkästään maaliskuun 2023 aikana B Corp Month tavoitti jo yli 60 miljoonaa ihmistä ja B Labin mediajulkaisujen lukijamäärät nousivat vuoden aikana 80 miljardiin.

On selkeää, että yritysten vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena. B Labin toteuttamassa bränditietoisuuskyselyssä yli puolet vastaajista kertoi hyödyntävänsä sertifikaatteja työskentelyyn ja ostamiseen liittyvien päätösten tekoon. Ihmiset odottavat myös enemmän merkittäviä tekoja yrityksiltä.

B Labin vuoteen mahtui myös useita erilaisia tapahtumia, yhteenkokoontumisia, huikea B Corp Month ja 19 tutkimusartikkelia. Näitä innostavia hetkiä sekä lisää tutkimustuloksia pääset tarkastelemaan B Labin vuoden 2023 vuosikertomuksesta.