Tutustu kyselymme tuloksiin – mitä vastuullisuusteemoja yritysten ja organisaatioiden työlistalla on juuri nyt?

Teimme vuoden 2022 lopulla yrityksille vastuullisuuskyselyn. Sen tavoitteena oli saada mahdollisimman hyvä käsitys yritysten nykytilanteesta esimerkiksi seuraavissa asioissa: 
  

– Mitä vastuullisuuteen liittyviä asioita organisaatioiden työlistalla on juuri nyt?  

– Mitä apua tai tietoa kaivataan päätöksentekoon 2023 vuoden aikana?  

– Mistä vastuullisuuteen liittyvä tietoa hankitaan, kuinka saatavilla oleva tieto koetaan sekä mistä kaivataan erityisesti lisätietoa? 

Taustatietoja 

Lähetimme kyselyn yhteensä 50:lle yrityksen edustajalle. Kyselyyn vastasivat seuraavat alat: 

 • Asiantuntija- ja konsultointiala 
 • Kaupan ala 
 • Teollisuusala 
 • Kiertotalousala 
 • Kulttuuri- ja taideala

Jaoimme kyselyssä vastuullisuuden neljään osa-alueeseen – henkilöstöön, ympäristöön, yhteiskuntaan ja asiakkaaseen. Tämä on tuttu jaottelumalli B Corp -sertifikaatista, jota Fabrik ja lukuisat muut yritykset kansainvälisesti hyödyntävät vastuullisuusprojekteissa. Lue lisää B Corpista ja vastuullisuussertifioinnista sivuiltamme

Yritysten painopisteet vastuullisuusaiheissa

Oli ilo huomata, kuinka monessa organisaatiossa vastuullisuustyö on jo aloitettu. Jopa 83 % vastaajista kertoi, että vastuullisuus on heidän liiketoimintansa ytimessä.

Muutamia painotuseroja vastauksista löytyi aiheiden osalta. Yrityksistä 91 % vastasi ympäristöön liittyvien aiheiden olevan työn alla, samaan lukemaan ylti myös henkilöstöön liittyvät vastuullisuusaiheet. Toisaalta yhteiskunnallisiin aiheisiin panostus on vähäisempää, noin 75 %. 

Kysyimme myös mitä asioita työlistalla on erityisesti tällä hetkellä eri osa-alueiden kohdalla. Alla nostoja vastauksista: 

Mihin tietoa tarvitaan ja mistä sitä haetaan? 
Kun kysyimme, mikä on vastuullisuustiedon tarve vuonna 2023, vastauksissa nousi eniten esille vastuullisuusraportointi sekä CSRD (Social Resbonsibilty Directive: Direktiivi vastuullisuuden edistämisestä johtamisjärjestelmissä ja sen raportointi). Myös ESG-tiedon tarve nousi esiin vastauksissa. 

Erityisen kiinnostavana koimme kysyä myös sen, mistä vastuullisuuteen liittyvää tietoa tällä hetkellä haetaan. Tiedonhaun top 10 olivat: 

 • Webinaarit 83 %  
 • Tapahtumat ja seminaarit 83 %  
 • Blogiartikkelit 67 % 
 • Uutissivustot 67 % 
 • Koulutukset/workshopit 67 % 
 • LinkedIn 50 % 
 • Kirjallisuus 50 % 
 • Uutiskirjeet 33 % 
 • Podcastit 25 % 
 • Verkkosivustot 17 % 

Kyselystä kävi selkeästi esille myös, että tieto osataan jo etsiä lähtökohtaisesti uskottavilta tahoilta; 100 % vastaajista piti saatavilla olevaa tietoa luotettavana. Tiedon selkeydessä on sen sijaan vielä kehittämisen varaa, sillä vain 73 % vastaajista koki saatavilla olevan tiedon selkeäksi. 

Kyselyn take-awayt 

1) Yritysvastuu nähdään kokonaisvaltaisesti – kannattaa pohtia, miten tämä toteutuu omassa organisaatiossasi tällä hetkellä. Lue lisää yritysvastuutuotteistamme

2) Vastuullisuusraportointi kiinnostaa ymmärrettävästi kovasti. EU-lainsäädännön kautta suurempien yritysten sääntely lisääntyy lähivuosina, mutta kuluttajien ja sidosryhmien vaatimus kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydesta on teema, johon pk-yritysten ja organisaatioiden kannattaa jo vastata. Tutustu vastuullisuusraportointiin.

3) Pyri omassa vastuullisuusviestinnässäsi selkeyteen – siitä hyötyvät kaikki aina kuluttajista työntekijöihin saakka. 

Kiitos mielenkiinnostasi! Jos olet kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää tulevaisuudessa, liitythän meidän uutiskirjelistallemme. Tiedotamme siellä myös tulevista vastuullisuuteen liittyvistä tapahtumista, kuten webinaareistamme. 

Kirjoittaja: Hanna Leppänen, datasuunnittelija