Tuotteet

Yritysvastuu 360° antaa selkeät askelmerkit liiketoimintasi kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

Pohditko, mitä vastuullisuus tarkoittaa oman organisaatiosi kannalta tai ovatko tehdyt valinnat aidosti vaikuttavia. Tuotteidemme avulla otat haltuun yritysvastuun kokonaisvaltaisesti ja ymmärrät, mikä siinä on olennaisinta kilpailukykysi näkökulmasta. Vastuullistuotteemme perustuvat kansainvälisen *B Corp -sertifikaatin standardeihin.

Tuotteemme

Yritysvastuu 360°

14 500 €

Työskentelymme etenee kolmessa sprintissä, ja valmistuva kehityspaketti antaa vastuullisuustyöhösi selkeän pohjan. Pystyt käynnistämään heti konkreettisia ja toimintasi kannalta olennaisia vastuullisuustoimia tavoitteineen sekä mittareineen sekä ymmärrät, mihin kannattaa fokusoida tulevaisuudessa.

Sisältö: Kartoitus tuotteesi tai palvelusi positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista sekä sidosryhmiesi odotuksista.

Olennaisuusanalyysin ohjaa, mihin keskittyä vaikuttavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta.

Strategia sisältää vastuullisuusohjelman kehityshankkeineen sekä suunnitelman sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle – innosta ihmiset mukaan ja ota etumatkaa kilpailijoihin.

B Corp -sertifiointi

15 500 €

Suuntaa vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijäjoukkoon ja hae sertifioiduksi B Corp -yritykseksi. Työskentelyyn käytetään kattavaa ja kehityksen kannustavaa B Impact Assessment -vaikuttavuusarviointia.

Sisältö: Lähtötilanteen kartoitus, ennakkotutkimukset, vaikutusvisio ja -strategia, kehitysprojektien tiekartta sekä valmennus sertifiointia varten. Suunnitelma sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Vastuullisuusraportti

8 500 €

Tuo vastuullisuus uskottavaksi osaksi yrityksesi toimintaa. Vuodesta 2024 lähtien EU vaatii isoja yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan, mutta kuluttajien odotusten ja kilpailuedun näkökulmasta työ kannattaa aloittaa jo nyt.

Sisältö: kartoitus, painopistealueiden määrittely, mittaristo ja tiedonkeruu, taittaminen sekä kevyt suunnitelma sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Hintaan vaikuttaa raportin laajuus.

*Miksi B Corp?

Pohdit varmaankin, miksi taas yksi uusi sertifikaatti ja miten sitä voi hyödyntää kohdallasi aidosti? Vastaus on tämä: B Corpin valtti on sen kokonaisvaltainen vaikuttavuuden arviointi-, kehitys- ja johtamistyökalu, jota, käyttää yli 500 000 yritystä ympäri maailmaa. Se ei rajoitu yhteen tuotteeseen tai tiettyyn toimitusketjun osaan vaan läpivalaisee koko liiketoiminnan (hallinto, työntekijät, yhteisö, ympäristö ja asiakkaat).

Vastuullisuuslupausten keskellä B Corp keskittyy aidosti aikaansaatuihin vaikutuksiin ja on siksi uskottava pohja yritysten vastuullisuustyölle.


Kiinnostuitko?
Ollaan yhteydessä


Perttu Kouvalainen

Toimitusjohtaja, liiketoiminnan strategi