B Corp -tietoisuus kasvaa – 2023 Brand Awareness -tutkimuksen havaintoja 

B Lab Europe toteutti vuonna 2023 kattavan verkkotutkimuksen, johon osallistui yli 11 000 vastaajaa yhdestätoista Euroopan maasta. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien B Corp -tietoisuutta sekä heidän suhtautumistaan kestävyysmerkintöjä kohtaan.

Sertifioituja B Corp -yrityksiä on maailmanlaajuisesti yli 8400. Euroopassa, UK mukaan lukien, reilut 3700. Yhteisön kasvuvauhti tosin on sellainen, että luvut ovat kerran kirjoitettuna samoin tein jo vanhentuneita.

B Lab Europen viime kesänä toteuttaman kyselyn mukaan keskimäärin yksi seitsemästä eurooppalaisesta on kuullut B Corp -liikkeestä. Suurinta tietoisuus on tutkimuksen mukaan Z-sukupolven ja milleniaalien keskuudessa, yli 25 prosenttia. Tunnettuus vaihtelee lisäksi suuresti eri aluiden välillä. Maissa, joissa sertifioituja B-yrityksiä on enemmän, tietoisuus on luonnollisesti parempi. Korkein tunnettuusaste oli tutkituista maista yli 260 B Corp -yrityksen Italiassa (19 %), alhaisin sadan B Corpin rajaa vasta hätyyttelevässä Tanskassa (11%). 

B Corp edustaa muutosta, jota nuoremmat sukupolvet yrityksiltä vaativat

Mielenkiintoista on tutkimuksen huomio, että 69 prosenttia B Corp -liikkeestä tietävistä ihmisistä sanoi B Corp -sertifikaatin vaikuttavan myönteisesti heidän ostopäätöksiinsä. Vaikka B Corp -sertifikaatin tavoitteena ei olekaan kannustaa kuluttamaan, tuotteissa tai palveluissa näkyvä sertifiointimerkki antaa mahdollisuuden valita yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet vastuullisuuteen, avoimuuteen ja jatkuvaan parantamiseen. Eikä ainoastaan kuluttajille vaan myös sijoittajille, työnhakijoille ja mahdollisille liikekumppaneille.

Tutkimus osoitti myös selvästi, että lähes kaikki vastaajat tukevat B Corp -liikkeen puolustamia vastuullisen liiketoiminnan arvoja: huimat 90 prosenttia vastaajista näki, että yritysten johdon olisi kannettava vastuu yhtiönsä sosiaalisesta ja ympäristöllisestä suorituskyvystä. Lisäksi 87 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että yritysten tulisi olla velvoitettuja ottamaan huomioon kaikkien sidosryhmiensä, ei vain osakkeenomistajien, edut. Se on muuten myös B Corp -liikkeen visio. 

Lisätietoa tutkimuksesta ja tuloksista (englanniksi): 

B Lab on voittoa tavoittelematon verkosto, joka muuttaa globaalitaloutta hyödyttämään kaikkia ihmisiä, yhteisöjä ja planeettaa. B Lab Europe vastaa liikkeen kasvusta ja yritysten B Corp -sertifioinnista Euroopassa. 

B Lab Europe kesä-heinäkuussa 2023 toteuttamaan verkkokyselyyn osallistui yli 11 000 vastaajaa yhdestätoista Euroopan maasta (Italia, Puola, Espanja, Belgia, Portugali, Sveitsi, Ranska, Irlanti, Alankomaat, Saksa ja Tanska). Vastaajien ikäjakauma oli 18-65 vuotta; 50 % naisia ja 50 % miehiä. 

Vastuullisuustyön tärkein kysymys on miksi 

Viimeaikainen poukkoilu EU:n kestävyyssääntelyn kanssa alleviivaa yritysten ratkaisevaa roolia sosiaalisten ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa. Siirtymä ei tapahdu direktiiveillä, vaan omalla tahdolla ja omistautumisella. 

Resilienssi syntyy kokonaisvaltaisuudesta

Kestävyysraportointidirektiivi ja yritysvastuusääntely laajemminkin aiheuttaa nyt liikehdintää monissa yrityksissä. Etsitään tietoa, tehdään suunnitelmia, kääritään hihoja, touhutaan täyttä päätä. Vaarana on, että pykälien, aikataulujen sekä uusien termien ja työkalujen paineessa kaiken hikoilemisen perimmäinen pointti jää taka-alalle. 

Kestävämmän liiketoiminnan kehittäminen ei voi lähteä velvollisuuden täyttämisestä. Jos vastuullisuusstrategian tai -ohjelman laatiminen on millään asteella sivuprojekti, siihen suhtaudutaan helposti kulueränä, kun hankalampia kysymyksiä nousee eteen. Ja niitä nousee eteen. 

Kyse on tulevaisuuden kilpailukyvystä ja kasvun ajurista. Miten bisnestä tehdään menestyksekkäästi muuttuvassa toimintaympäristössä ja uusilla säännöillä. Jos taloudellinen tulos ja positiivisen vaikutuksen aikaansaaminen eivät kytkeydy kiinteästi toisiinsa, elää liiketoiminnassa ikuinen ristiriita siitä kumpi tulee ensin. 

Oma rooli kestävyysmurroksessa on oltava kirkkaana mielessä ja rakennettuna sisään ydinliiketoimintaan. Tämän viestin voi lukea myös direktiiveistä. CSRD:n tutuksi tekemä kaksoisolennaisuusanalyysi toi arviontiin mukaan näkökulman ulkoa sisäänpäin – miten vastuullisuusteemoihin liittyvät riskit sekä mahdollisuudet vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Yritysten huolellisuusvelvoitteen (CSDDD) sanoituksessa yritysten pitää viedä velvoite vastuineen osaksi toimintaperiaatteitaan. B Corp -vastuullisuussertifikaatin selkärankana toimivassa B Impact Assessmentissa kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa läpivalaisevan kysymyspatterin ensimmäinen teema on ”Mission and Engagement”.

Miksi sinun yrityksesi menestyminen on tärkeää ympäristölle ja ympäröivälle yhteisölle?

Etsimme konseptisuunnittelijaa

Moi, Olen Ville, Fabrikin luova johtaja. Etsin tiimiini kokenutta konseptisuunnittelijaa.  

Tärkein kriteeri on, että haluat perusmainospullan muotoilun sijaan palavasti muuttaa maailmaa. Erikoistaitoinasi sinulla on luovuus, markkinointikonseptien osaaminen, visuaalinen näkemys ja periksiantamattomuus.  

Tarjoamme asiakkuuksia, jotka haluavat myös muuttaa maailmaa sekä dynaamisen työyhteisön, jossa opit kestävyystyömme periaatteet ja työkalut. Maksamme myös kilpailukykyisen korvauksen, mutta jos se on tärkein syysi hakea meille, älä hae. 

Mikä ihmeen Fabrik? 

Fabrik on Helsingissä ja Joensuussa toimiva aktivistiyritys, jonka juuret ovat syvällä luovassa suunnittelussa ja tunteisiin vetoavassa viestinnässä. Olemme toistaiseksi Suomessa ainoa toimisto, jossa yhdistyy intohimoinen luovuus sekä kansainvälisten standardien mukainen kestävyystyö (B Corp). https://www.bcorporation.net/en-us/ 

Työskentelemme kahdessa tiimissä, joista toinen vastaa vastuullisuusstrategioista ja liiketoiminnan kehittämisestä, ja toinen taas erottuvista luovista ratkaisusta ja kilpailuetua tuovasta markkinointiviestinnästä. Molemmat tiimimme koostuvat intohimoisista ammattilaisista, jotka ovat omistautuneet luomaan merkityksellisiä ja vaikuttavia kokonaisuuksia ja aikaa kestäviä ratkaisuja. 

Autamme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa vastuullisuuden näkökulmasta. Innovaatiot, uudet bisnesmallit, luottamuksen kasvattaminen ja innostaminen auttavat saamaan aikaan positiivisen vaikutuksen – jota maailma tarvitsee ja ihmiset yrityksiltä odottavat. Osaamisemme luottavat monet suuret ja keskisuuret yritykset ja toimijat, kuten Abloy, Power, Kamux ja VR Group.

Ruksi, jos tunnistat itsesi 

☑ Olen loistava markkinointikonseptiosaaja 
☑ Mietin usein nykyisessä työssäni edistämieni asioiden mielekkyyttä 
☑ Osaan käyttää seuraavia ohjelmia – Indd, ps, illustrator, Midjourney/Dall-E/ChatGPT 
☑ Tunnen suurta intohimoa osaamisaluettani kohtaan 
☑ Jos näen ympärilläni kunnianhimottomuutta, se loukkaa minua henkilökohtaisesti 
☑ Minulla on kyky innostua asioista, joita ei vielä ole 
☑Pystyn työskentelemään tarvittaessa paineen ja nopeiden aikataulujen mukaan 
☑ Olen pystynyt välttämään kyynistymisen työtäni ja alaani kohtaan 
☑ Jos minut pakotettaisiin räppikeikalle, valitsisin mieluummin Eevil Stöön kuin Cheekin 

Laita viestiä

Jos kiinnostuit, laita whatsappia tai sähköpostia – mieluummin tänään kuin huomenna. Jonossa on jo useampi projekti, johon tuleva konseptisuunnittelijamme pääsee mukaan, eli palkkaamme heti sopivan henkilön löytyessä. Ville Timonen

Luova johtaja, Osakas