Tuotteet

Raportointi edistää avoimuutta ja kestävää liiketoimintaa

EU:n direktiivit haastavat jo isommat yritykset raportoimaan vastuullisuudestaan aikaisempaa laajemmin. PK-yritysten kannattaa kehittää omaa raportointiaan jo nyt ja hyödyntää etulyöntiasema.Vastuullisuusraportoinnin hyödyt

  • Saat uskottavan pohjan maineen- ja riskienhallintaan sekä pitkäjänteiseen ja yhtenäiseen vastuullisuusviestintään
  • Lisäät ymmärrystä toimintasi vaikutuksista ja niiden mittaamisesta
  • Luot johtamisjärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen ja paremmin tekemiseen
  • Lisäät toimintasi läpinäkyvyyttä; voit kertoa arvoista ja miten ne toteutuvat konkreettisesti
  • Sitoutat ja motivoit henkilöstöäsi osallistamalla ja kouluttamalla
  • Vastaat tiedostavien kuluttajien kysymyksiin sekä luot uskottavuutta esimerkiksi myynnin materiaaleissa

Miksi vastuullisuusraportti kannattaa tehdä jo nyt?

EU:n kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD velvoittaa vuodesta 2024 eteenpäin kaikkia listattuja sekä kaikkia suuria yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan aiempaa laajemmin. PK-yritysten kannattaa kehittää omaa raportointiaan jo nyt ja hyödyntää etulyöntiasema.

Läpinäkyvällä raportoinnilla ja sitoutumisella vastuulliseen liiketoimintaan yritykset voivat houkutella vastuullisia sijoittajia, kuluttajia, työntekijöitä ja liikekumppaneita. 

Mistä aloitamme?

Raportin laajuus kannattaa sovittaa organisaatiosi kokoon ja raportoinnin lähtötilanteeseen. Jos sinulla ei ole vielä vastuullisuusohjelmaa tai -strategiaa, alkaa työmme olennaisuusanalyysistä. Raportoinnin taustalla hyödynnetään aina kansainvälisiä raportointikehyksiä ja standardeja.

Tutustu myös muihin tuotteisiimme


Jatketaanko keskustelua?


Jonna Ekroos

Viestintästrategi, B Leader*, Osakas