Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Heittäytyjille

Lähtökohta

Pohjois-Karjalan osuuskauppa on yli 100 000 jäsenen omistama osuuskunta, joka on valinnut strategiassaan keskeiseksi tehtäväkseen maakunnan elinvoimaisuuden lisäämisen ja jäsentarpeiden täyttämisen.

Osuuskaupan toiminta on laaja-alaista. Matkailu- ja ravitsemiskauppa muodostaa oman kokonaisuutensa ravintoloista yökerhoihin ja kokouspalveluista lomakohteisiin saakka. ”MaRa” työllistää lähes 500 henkilöä Pohjois-Karjalassa, jotka tarjoavat elämyksiä lähes 10 000 asiakkaalle päivittäin.

Matkailu- ja ravitsemisalalla on ollut kuitenkin jo pitkään työvoimapula, jota koronapandemia merkittävästi pahensi. Se näkyi myös PKO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan vapaaehtoisessa lähtövaihtuvuusprosentissa, joka nousi yli 45 prosenttiin.

Perinteiset S-ryhmän rekrytointitoimet eivät olleet riittäviä, erityisesti kun valitun strategian mukaisesti henkilökunnan määrän tarve kasvaa lähivuosien yli 60 miljoonan investointien myötä.

Maralaisten kulttuurin käsikirja tehtiin verkkoon kaikkien saataville.

Ratkaisu

Tilanteessa päätettiin panostaa työnantajamielikuvan kehittämiseen – sekä pitovoiman parantamiseen ja sisäisiin kehitystoimiin että uuden vetovoiman kasvattamiseen rekrytointi -ja osaajatarpeen näkökulmasta. Keväällä 2022 työ käynnistettiin työntekijäymmärryksen kasvattamisella: kyselyillä, työpajoilla ja haastatteluilla.

Keskeisenä kysymyksenä oli työn merkityksellisyyden kokeminen, todellisten kilpailuetujen löytäminen, työnantajalupauksen kiteyttäminen sekä aito ymmärrys siitä, missä asioissa kehittämistoimenpiteillä on mahdollista saada aikaan suurin positiivinen vaikutus. Keskiössä oli laajasti, aktiivisesti ja eri vaiheissa koko työyhteisön osallistaminen ja ajatusten testaaminen.

Työn ytimessä nähtiin olevan ”heittäytyminen”, jotka kuvataan esimerkiksi seuraavalla tavalla:

”Sulje silmäsi ja mieti, milloin viimeksi olet heittäytynyt työtehtävissäsi. Kyselymme mukaan työntekijöistämme yli puolet tekee niin päivittäin. Olemme alalla, jossa heittäytymiskyky on mieleenpainuvan palvelukokemuksen avain. Yhteisömme ytimen muodostavat intohimoiset, erilaiset ja haavoittuvaisuutensa hyväksyvät ihmiset, joiden panosta ei tulevaisuudessakaan robotit korvaa. Arvostuksen ja avoimen keskustelun kautta luomme turvallisen ympäristön, jossa on mukava tarttua työn haasteisiin. Maailman muuttuessa uskomme, että ihminen tarvitsee entistä enemmän ihmistä. Meitä siis tarvitaan nyt ja jatkossa.”

Antti Varis, Matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja  
Maralle luotiin rekrykonsepti, jonka avulla luodaan yhtenäistä brändiä.

Tulokset 

Oman toimintakulttuurin johtamisessa ja rekrytointien tukemisessa hyödynnettävä kaikille julkinen kulttuurin käsikirja, jota täydennetään ja kehitetään jatkuvasti

Työnantajalupaus, joka pohjaa liiketoimintastrategian tavoitteisiin ja työnantajuuden todellisiin kilpailuetuihin

Maralaisten oma rekrykonsepti, jota päästiin testaamaan loppuvuodesta 2022 – jo nyt enemmän ja laadukkaampia työhakemuksia avoinna oleviin paikkoihin

Kolin rekryjen onnistuminen – yli 50 uutta työntekijää rekrytointiin nopeassa ajassa kesällä 2023 avautuvaan hoteliin

Sisäinen valmennusohjelma, joka paneutuu havaittuihin kehityskohteisiin syksyllä 2023, ensimmäiset mitatut tulokset saadaan noin vuoden päästä


Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö tai ota suoraan yhteyttä!


Jonna Ekroos

Viestintästrategi, B Leader


Päärautatieasema
Stadin sydän

Lähtökohta
Päärautatieasema on paitsi kansallisaarteeksi laskettava ikoninen maamerkki ja useaan kertaan yhdeksi maailman kauneimmista rautatieasemista rankattu arkkitehtuurihelmi myös maamme ylivoimaisesti vilkkain rakennus ja liikepaikka. Jokainen suomalainen tietää Helsingin päärautatieaseman ja sen pääsisäänkäyntiä vartioivat kivimiehet.

Fabrikin aloittaessa tunnetulla ja tunteita herättävällä brändillä ei kuitenkaan ollut selkeää suuntaa tai napakassa otteessa olevia ohjaksia. Se oli pitänyt asemansa tunnollisella huolenpidolla ja ajan mukana elämisellä, mutta oli pullollaan potentiaalia enempään. Niin matkailijoiden, kaupunkilaisten, omistajien kuin koko Helsingin kaupunkikulttuurin näkökulmasta.

Palvelukokemuksen kannalta tätä nykyä elintärkeässä online-maailmassa Päärautatieasema oli käytännössä täysin kävijöiden tarinoiden ja matkailusivustojen tai artikkelien mainintojen varassa. Sillä ei ollut kotipesää verkossa, eikä aktiivisia somekanavia.

Päärautatiesemalle ja sen yhteistyökumppaneille toteuttamamme brändielokuva sanoittaa Steissin ikonista asemaa kansakuntamme keskiössä

Ratkaisu
Päärautatieaseman viemiseksi toiselle vuosisadalleen elämänsä kunnossa VR Groupin kiinteistöyksikössä käynnistettiin aseman kehittämisohjelma. Suunnitelmat, strategiat, ohjelmat tai visiot eivät kuitenkaan muutu päätöksiksi, muutoksiksi, saavutuksiksi ja vaikutuksiksi ennen kuin ihmiset on saatu innostumaan niihin mukaan.

Päärautatiaseman kulttuurihistoriallisen arvon vuoksi olemme osallistaneet projektiin jo alkumetreiltä lähtien laajan joukon sidosryhmiä, mm. Museoviraston, Helsingin kaupungin, arkkitehtiyhteisön sekä tietenkin Päärautatieaseman asiakkaat. Viestintään ja vuoropuheluun on käytetty kanavia tilanteen ja tarpeen mukaan Power Point -esityksistä tapahtumiin ja sosiaalisen median kanaviin.

Verkossa Päärautatieseman läsnäoloa on lähdetty rakentamaan hallitusti askel kerrallaan. Oman palvelusivuston julkaisemisen ja some-näkyvyyden haltuunoton ohella ikonisen kohteen kohdalla huomiota on kiinnitetty myös mm. matkailijoiden käyttämien palvelusivustojen tietojen oikeellisuuteen.

Suunnittelemamme Päärautatieaseman visuaalinen ilme toistuu kaikessa markkinoinnissa ja viestinnässä

Tulokset

Päärautatieaseman uusimman kävijätutkimuksen mukaan sen mielikuva on edennyt selkeästi haluttuun suuntaan. Asemaa arvostetaan eniten arkkitehtoonisesta arvostaan ja uudistuvasta ravintolatarjonnastaan.

Finnish Web Awardseissakin palkittu verkkosivusto, päärautatieasema.fi, on saavuttanut kahdessa vuodessa aseman, jossa se palvelee vuositasolla jo yli 50 000 kävijää.

Instagramissa ja facebookissa Päärautatieaseman somesisällöt saavuttavat kuukausittain kymmenet tuhannet ihmiset. Päärautatiaseman sometilit ovat jo parin vuoden olemassaolonsa aikana ehtineet kerryttää tuhansien ihmisten erittäin sitoutuneen seuraajakunnan.


Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö tai ota suoraan yhteyttä!


Perttu Kouvalainen

Toimitusjohtaja, liiketoiminnan strategi


Mediateko
Better Friday

Lähtökohta
Mainonta on valtava yhteiskunnallisen muutoksen moottori maailmassa. Se vaikuttaa jokaiseen meihin päivittäin kaikissa mahdollisissa kanavissa ja näyttelee näin ratkaisevaa roolia siinä, onnistummeko isossa kuvassa siirtymään kohti kestävämpää elämäntapaa ja kulutuskulttuuria. Tämän totuuden äärellä seisoimme myös analysoidessamme Mediateon vaikutuksia sekä suurimpia vaikuttamisen mahdollisuuksia. Mediatekolaisille valinta oli selvä, vaikka se nostikin ilmaan enemmän kysymyksiä kuin vastauksia: vaikutusvaltaa tahdotaan käyttää hyvän vahvistamiseen ja siitä huolehtimiseen, etteivät paremmat valinnat jää kestämättömien houkutusten varjoon.

Ensimmäinen koetinkivi tuli vastaan nopeasti. Vuosi vuodelta kasvava Black Friday -ilmiö on myynnillisesti merkittävä kampanja myös Mediateon kalenterissa mainostajien etsiessä keinoja houkutella kansaa omien alelaariensa äärelle. Kestävyyskriisin keskellä hulvaton ostohysteria tuntuu kuitenkin nimensä mukaisesti synkältä. Mediateko oma polku on aina ollut valmiiksi tallattua kiinnostavampi. Hiertävälle kivelle kengässä tahdottiin tehdä jotain sen sijaan, että epäkohta olisi yritetty unohtaa.

Konseptin monikanavainen jalkauttaminen takasi markkinoinnin onnistumisen

Ratkaisu
Digiscreenien pimentämisen sijaan Black Fridayn omia vahvuuksia päätettiin käyttää kulutusjuhlaa parempaan tarkoitukseen. Ja kun kerran huojutetaan rakenteita, niin ravistellaan sitten kunnolla. Yltiöräikeä tarjousilme ja huomiotaherättävät alennusräimäleet saivat kruunukseen sädekehän ja valmiiksi otsikkoon sanoitetun epäilyksen koko homman tekopyhyydestä.

Better Friday -konseptissa jokainen myyty kampanja toi kaupan päälle 10 % lisänäkyvyyttä hyviksille. Joko mainostajalle itselleen – jos hyviksen määritelmä täyttyi – tai jollekin valituista paremman tulevaisuuden puolesta taistelevista toimijoista: POW, Hope, SEY. Uuttaa luovaa ideaa ei tahdottu jättää hetkelliseksi tempaukseksi, vaan hyviksiä tukeva toimintamalli päätettiin betonoida pysyväksi osaksi Mediateon liiketoimintaa.

Mediateon oma valtakunnallinen verkosto oli tärkeässä roolissa kampanjassa

Tulokset 
Uuden aikakauden lähtölaukaus ja asiakkaiden kanssa yhdessä hyvän puolelle asettuminen oli menestystarina myös numeroiden valossa. Edellisvuoden aiempaan ennätyskampanjaan verrattuna myynti yli tuplaantui ja hyvikset saivat reilun medianäkyvyyden! 

Hyvällä spurtilla liikkeelle lähtenyt matka kohti kestävämpää tulevaisuutta jatkuu kokonaisvaltaisen parantamisen merkeissä. Kehitysprojektit on polkaistu käyntiin mm. uusien hyviksiä tukevien liiketoimintamallien luomiseen, henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen ja koko ulkomainosalan toimintatapojen uudistamiseen liittyen. Ikuisuuteen jatkuvan parempaan pyrkimisen seuraava tavoite on asetettu kunnianhimoisesti B Corp -sertifikaatin saamiseen.


Myynnin kasvu
edellisvuodesta
+57%

Viikkomyynnin
kasvu
+350%

Hyviksille tienattu
mainosnäkyvyyden arvo yli
50 000 €

”Fabrik haastoi meitä ja synnytimme valtavirrasta poikkeavan konseptin. Se kuuluisa pankki räjähti. Ennätysmyynnin rinnalla asiakkaat kokivat kampanjan sisällön merkitykselliseksi, asiakasvastaavillamme oli enemmän kerrottavaa ja loimme asiakkaidemme kanssa yhdessä mitattavan positiivisen vaikutuksen. 

Jukka Pelkonen, Kaupallinen johtaja, Mediateko

Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö tai ota suoraan yhteyttä!


Ville Timonen

Luova johtaja


Abloy
Sustainable Future, Built on Trust

Lähtökohta

ABLOY-brändin voi liioittelematta sanoa olevan osa suomalaisuutta. Jotakuinkin jokaiselta Hangosta Nuorgamiin löytyy ABLOY-avain taskustaan jossain muodossa. On löytynyt jo useamman sukupolven. Perinteikäs ABLOY Classic kaulanauhassa 80–90-luvulla kulkeneet koululaiset tuottivat jopa suomenkieleen uuden sanan: avainlapset. Vakiintunutta asemaa on vankistanut entisestään Abloyn kyky uudistua ja kulkea etujoukoissa myös helppoutta sekä hallittavuutta lisäävien digitaalisten ratkaisujen kehittäjänä. Siksi onkin ainoastaan luonnollista, että ABLOY keikkuu vuodesta toiseen Suomen arvostetuimpien brändien kärkipaikoilla – vuonna 2022 tarkalleen ottaen toisena.

Turvallisuuden ja lukituksen suunnannäyttäjänä tunnettu yritys on ollut monella tapaa edelläkävijä myös sosiaalisen ja ympäristövastuun saralla. Työturvallisuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin eteen on tehty vuosikymmeniä tuloksekasta työtä, josta kertoo mm. monissa yhteyksissä malliesimerkkinä mainittu työssä jaksamiseen ja siinä viihtymiseen keskittyvä Abloyn Ikämestariohjelma. Laaja kehityshanke ISO 14001 -ympäristösertifikaatin saamiseksi käynnistettiin yhtiössä jo neljännesvuosisata sitten, vuonna 1997. Joensuun tehdas on ollut kaatopaikkajätteetön vuodesta 2017, käytetty kaukolämpö hiilineutraalia ja sähkö on tullut 100 % uusiutuvista energialähteistä jo vuodesta 2013. ASSA ABLOY -konsernin osana myös vaikkapa hankintaketjun hallinnan tai raportoinnin suhteen asioita on kehitetty järjestelmällisesti kestävämpään suuntaan.

Monille eri tahoilla tehty ansiokas työ tuli kuitenkin yllätyksenä. Abloyn vastuullisuusteot kaipasivat kokonaisuuden kirkastavaa ja yhteen liimaavaa ydinajatusta sekä kiinteä sidettä ABLOY-brändiin. Suomeksi sanottuna selkeää tarinaa siitä mitä vastuullisuus Abloylle ja sen asiakkaille sekä sidosryhmille tarkoittaa, ja helposti ymmärrettävässä muodossa tarjoiltuja viestejä uunituoreesta hiilitiekartasta sekä hiilijalanjälkilaskelmista.

Ratkaisu

Abloyn toiminnan vaikutukset ja vastuullisuuteen sitoutumisen taso nostettiin ansaitsemaansa valokeilaan. Pelkän konsernin vastuullisuusraportin sijaan asetetuista tavoitteista, strategioista ja päivittäisistä valinnoista tahdottiin puhua ylpeästi omalla äänellä ja tunnistettavalla visuaalisuudella. Vastuullisuutta ei silti lähestytä omana erillisenä viestinnän teemanaan, vaan – kuten myös toiminnassa – kestävän kehityksen näkökulma linkittyy kiinteästi kaikkiin käsiteltäviin aiheisiin.

Ensimmäisinä päivänvalon näkivät olennaisen tiedon yhteen kokoavat verkkosivut, online-tapahtumien visuaaliset elementit sekä viestinnän tukimateriaalit. Askel kerrallaan teema integroituu yhä vahvemmin kiinni ABLOY-brändiin ja levittäytyy luontevaksi osaksi kaikkea viestintää sisäisesti sekä ulkoisesti.

Tulokset 

Kiteytetylle visiolle ja visualisoiduille viesteille Abloyn vastuullisesta puhumiseen oli selkeästi organisaatiossa tarvetta – uudistus otettiin vastaan kotimaassa sekä maailmalla innostuneesti ja abloylaiset osallistuivat aktiivisesti aiheesta esille tuomiseen mm. sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi Abloyn markkinointitiimille on saapunut lisäpyyntöjä mitä erilaisimmille materiaaleille yhtenä virtana julkistuksesta lähtien.


Kiinnostuitko?

Jätä yhteydenottopyyntö tai ota suoraan yhteyttä!


Timo Kupiainen

Vaikutusstrategi, B Leader