Vastuullisuus kilpailuetuna – tuloksellisuutta ja toimintakykyä muutoksen keskellä

Yritysten vastuunkanto ei ole enää pelkkää puhetta, vaan konkretisoituu liiketoiminnassa viivan alle.

Globaalien olosuhteiden ja kuluttamisen murros tapahtuu juuri nyt. Tulokset puhuvat puolestaan nopeimmille: haasteiden joukosta he tunnistavat uudet mahdollisuudet. Vastuullisuus on silloin kilpailuetu, ja liiketoiminnallinen hyöty näkyy tuloksissa nopeasti.

Mitä vastuullisuus kilpailuetuna sitten käytännössä on?

Vastuullisuus on yhteisiä valintoja.
Kuluttaja, sijoittaja ja yrityspäättäjä ovat kaikki tietoisia siitä, mitä haluavat.  Vaatimustaso ja onneksi myös tarjonta tuotteiden suhteen muuttuu, niin isoille kuin pienille. Markkinajohtajuuskaan ei kanna pitkälle, jos kehityksessä ei pysy mukana.

Vastuullisuus on nopeaa reaktiokykyä.
Markkinat eivät voi jäädä odottelemaan poliitikoilta tulevan ohjauksen hienosäätöä. Kilpailuedun saavuttaa, kun yritys määrittää askelmerkit itse. Jos seuraa vain olemassa olevia suosituksia, jää jälkeen tulosnäkymissä ja kehityksessä.

Vastuullisuus korostuu yritysten arvon määrittämisessä.
Jos yrityksellä ei ole kosketuspintaa oman liiketoiminnan läpinäkyvyyteen ja jaettuihin velvoitteisiin, sen arvo väistämättä laskee. On vaikea kuvitella, että viiden vuoden päästä merkittäviä yrityskauppoja enää toteutuisi ilman, että toiminnan vaikutukset arvioidaan perusteellisesti.

Vastuullisuus on strategiana kaikkein turvallisin.
Koska varmaa on vain muutos, siihen varautuminen tuo eteen vähiten yllätyksiä toiminnassa. Kun ymmärrät oman liiketoiminnan vaikutukset, keskityt niistä vaikutuksiltaan olennaisimpien kehittämiseen ja viestit siitä asiakkaillesi olet valinnut erittäin turvallisen strategian.

Tutustu Fabrikin Vaikutusbrändäys-ohjelmaan – tervetuloa eturintamaan!

Kirjoittaja: Perttu Kouvalainen, Fabrikin Toimitusjohtaja & liiketoiminnan strategi

Työnantajabrändäyksen yksinkertainen työkalu – mikä on merkityksellisintä?

Työnantajabrändäys on hiipinyt yritysten asialistalle viime vuosina. Ajassa, jossa osaajista on huutava pula, kyky vetää puoleensa ja pitää tärkeimmät työntekijät tuottavina ja tyytyväisinä, on monen yrityksen elinehto.

Tähän haasteeseen vastaa työnantajabrändäys, jonka avulla luodaan yrityksestä mielikuva työnantajana ja tehdään siitä kiinnostava potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Liian monet jättävät houkuttelun ja työnantajakuvan rakentamisen rekrymainoksiin, jotka väsätään usein kiireessä ja ilman suunnitelmallista tekemistä.

Aloita kohderyhmästä

Vaikuttava työnantajabrändi edellyttää, että kohderyhmät ja erottautumistekijät on määritetty mahdollisimman rajatulla tavalla. Organisaatiosi ei tarvitse olla houkutteleva kaikille vaan niille osaajille, jotka ovat tulevaisuutesi kannalta tärkeitä. Aloita kysymällä: mistä olemme nyt ja mistä haluamme jatkossa olla tunnettuja potentiaalisten työntekijöiden näkökulmasta?

Tee valintoja

Edellisen kysymyksen tuottama lista kannattaa jakaa kolmeen osaan. Oletustekijät ovat asioita, joita kilpailijasikin pystyy tarjoamaan, kuten työterveyshuolto, tyhy-päivät ja koulutukset. Tärkeitä asioita, joiden pitää olla kunnossa, mutta eivät kuitenkaan sellaisia, jotka erottavat yrityksesi muista.

Kilpailutekijät ovat jo seuraavalla tasolla. Mitä teet erityisen hyvin kilpailijoihin verrattuna? Mihin panostatte nyt tai tulevaisuudessa ja jota kehitätte tarmokkaasti? Mikä on aitoa, jota nykyiset ja tulevat työntekijät arvostavat?

Erottautumistekijä(t) ovat työntekijäbrändäyksessä kirsikka kakun päällä. Tämä vaatii usein hiukan enemmän pohdintaa ja ison kuvan tarkastelua yrityksesi ja sen tulevaisuuden kannalta. Mikä erottaa yrityksesi aidosti muista ja miksi työntekijäsi haluavat sitoutua siihen? Mikä on kaikista merkityksellisintä?

Usein puhutaan yrityksen pyrkimyksestä, olemassaolon tarkoituksesta, vastuullisuudesta tai muutoksesta, joka halutaan yhdessä saadaan aikaan. Mieti tarkkaan, tutki kilpailijoita, karsi ja kiteytä. Onnistuessasi kyseessä on pitkäaikainen kilpailuetu.

Seuraavaksi

Seuraavaksi on toiminta- ja viestintäsuunnitelman aika. Anna eniten näkyvyyttä ja resursseja erottautumistekijöistä viestimiselle ja niiden kehittämiselle. Ne kannattaa myös nostaa usein rekrymainonnan kärkeen.

Kolmiomalli on varsin yksinkertainen työkalu, mutta se pitää huolen, että pääset rakentamaan omaa persoonallista työnantajabrändiäsi, etkä päädy seuraavalla kerralla tarjoamaan rekrymainoksiin ”näköalapaikka”-termiä.

PS. Lue lisää työnantajabrändin kehittämisestä täältä.

Artikkelin kirjoittaja: Jonna Ekroos, Fabrikin Viestintästrategi

Kiinnostuitko? Jos näin, tutustu lisää Työnantajabrändäys– sekä muihin tuotteisiimme, tai ota suoraan yhteyttä Fabrikin Nelliin tai Tiian alta.

Nelli Oinio
nelli@fabrik.fi
0505846529

Tiia Koskinen
tiia@fabrik.fi
0405808591

Työnantajabrändäyksen ensimmäiset askeleet – aloita empatialla ja ymmärryksellä

Ammattitaitoinen työvoima on harveneva resurssi. Ikäluokat pienentyvät. Teknologian murroksessa perinteisille taidoille on vähemmän käyttöä. Liiketoimintaa alalla kuin alalla koettelee pula osaajista.

Jatkossa työnantajamarkkinoilla menestyvät ne johtavat brändit, jotka erottautuvat ja ovat uskottavia muillekin kuin asiakkailleen. Nyt on viimeistään aika tiedostaa, että henkilöstön tarpeiden ymmärtäminen on työnantajalle yhtä kuin firman ydintoiminnot.

Teemme asian sinulle helpoksi. Käytössämme on dataan pohjautuva analyysi ja prosessityökalut onnistuneen työnantajabrändin luomiseksi:

Ensimmäinen askel onnistuneessa työnantajabrändäyksessä ja rekrytoinnissa on empatia. Työnantajan on osattava määritellä selkeästi rekrynsä kohderyhmä ja sen tarpeet – tarjota parasta työmarkkinoilla juuri heille. Kaikkia ei tarvitse miellyttää, ainoastaan löytää oikeat tyypit. Opi tuntemaan heidät.

Toinen askel on teoissa: me täydellistämme työnantajabrändisi. Muutaman kuukauden työskentelyn jälkeen sinulla on konkreettinen työnantajalupaus suunnattuna tärkeimmille kohderyhmille.

Kolmas askel on prosessin vakiinnuttaminen pysyviksi käytännöiksi: pääset ohjaamaan omaa työntekijämielikuvaasi. Työntekijäymmärrys tulee luontevaksi osaksi yrityksen toimintakulttuuria, ja epävarmuus henkilöstöpuolella jää pois.

Nämä ovat asioita, jotka tulevat näkymään rekrytoinnin sujuvuudessa yhä enemmän, mutta harva yritys on vieläkään varautunut tarpeeksi. Olemme tukenasi sekä työnantajakokemuksen että vetovoimastrategian rakentamisessa. Varmistamme että jatkossa työ löytää oikean tekijänsä.

4 faktaa: Miksi vastuulliset yritykset menestyvät paremmin?

Kestävään liiketoimintaan panostamisen puolesta puhuvat sekä tutkimukset että konkreettiset menestystarinat. Mutta mihin vastuullisuuden positiivinen vaikutus perustuu?

1. Pelisäännöt muuttuivat – millä menestyi eilen, ei pärjää jatkossa

Yritysten näkökulmasta vertailukohtaa murrokselle voi hakea digitalisaatiosta. Osa ilmoittaa nytkin, ettei ilmiö kosketa heitä – ja päätyy pahimmillaan esimerkiksi epäonnistuneesta muutosjohtamisesta Kodakin kameroiden tai Nokian kännyköiden tapaan. Toiset uskovat mitä edessäpäin selvästi näkevät ja kääntävät kehityssuunnan mukanaan tuomat mahdollisuudet kasvunsa ajuriksi.

2. Vastuullisuus vetää pääomaa puoleensa

Kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset houkuttelevat sijoittajia sekä riskienhallinnan että tuotto-odotusten näkökulmasta. Vastuullisen sijoittamisen trendin kovimpana kirittäjänä toimii EU:n vihreän kehityksen ohjelma, jota Venäjän hyökkäys Ukrainaan vauhdittaa entisestään. Lakipykäliäkin nopeammin uudenlaiset vaatimukset tulevat yrityksiä vastaan kansainvälisissä hankintaketjuissa – myös pk-yrityksiä.

3. Halutuimmat osaajat vaativat työltään merkityksellisyyttä

Työn murros sataa vastuullisen yrityksen laariin. Uudelle sukupolvelle pelkkä palkka ei tuo täyttymystä. He miettivät vanhempiaan tarkemmin mihin työpaikkaan kiinnittyvät ja millaisia arvoja tahtovat työpanoksellaan edistää. Merkityksellisyyden tärkeys nousee erityisen keskeiseksi aloilla, joilla käydään kovin kilpailu parhaista osaajista.

4. Eettiset ja ekologiset arvot ohjaavat ostokäyttäytymistä

Tärkein vastuullisen yrityksen valtti on sitoutunut asiakaskunta. Ihmiset tahtovat olla osa globaalien haasteiden ratkaisua – ja katseet ovat kääntyvät yrityksiin. Brändeiltä odotetaan lupausten sijaan konkreettisia tekoja, joiden lunastamiseen vaaditaan enemmän kuin kauniita sanoja.

Mitä siis tehdä?

Jotta vastuullisuus voi toimia aidosti kasvun ajurina, on sen integroiduttava saumattomasti kaikkeen liiketoimintaan ja puhuttava samaa kieltä sekä markkinoinnin että yrityskulttuurin kanssa. Kaiken lähtökohta on tuntea itsensä ja ymmärtää vaikutuksensa ympäröivälle maailmalle. Selkeän fokuksen ja valmiin suunnitelman kanssa on helpompi aloittaa matka kohti parempaa bisnestä – ja tässä me pystymme sinua auttamaan.

Saammeko esitellä strategisen kumppanimme Amsterdamista: Rainbow Collection

Yritysten pyrkimys positiiviseen vaikutukseen on globaali trendi, ja olemme päättäneet vastata kysyntään yhdessä Rainbow Collectionin kanssa. Ensimmäiset yhteiset projektimme käynnistyvät tänä keväänä.

Yhteistyömme alkoi runsaat kaksi vuotta sitten, kun Rainbow Collection auttoi meitä kehittämään omaa brändijohtamisen palvelutuotetta vastuullisuuden näkökulmasta. Havaitsimme, että toimistomme tekevät työtä samojen periaatteiden ja tavoitteiden pohjalta: yritykset voivat muuttaa maailmaa parempaan suuntaan ja tehdä samalla menestyvää bisnestä.

Vastuullisuus strategioiden ytimeen

Rainbow Collection tuo mukanaan laajan kokemuksensa yritysten vastuullisuusstrategioiden suunnittelusta, Fabrik taas brändijohtamisen ja viestinnän osaamisensa.

Lopputuloksena on laaja kokemus ja ymmärrys yritysten vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä ja sen hyödyntämisestä kilpailuetuna. Tavoitteenamme on saada aikaan entistä vaikuttavimpia yrityksiä – ja samalla vahvistaa Pohjoismaisten yritysten vastuullisuusosaamista -ja yhteisöä.

Rainbow Collection on saanut alkunsa vuonna 2010 vastuullisuusprojektista ja kasvanut tunnetuksi keskieurooppalaiseksi toimijaksi yritysten vastuullisuusstrategioiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa. Viime vuosina yritys on kunnostautunut erityisesti B Corp -vastuullisuussertifikaatin valmentajana.

“From better products to better companies”

Tutkimusten mukaan hollantilaiset yritykset ovat kirineet suomalaisten edelle globaaleissa vastuullisuusluokituksissa. Taustalla vaikuttaa Keski-Euroopassa voimakkaaseen nousuun lähtenyt yhteistyö ja verkostomainen työskentely. Esimerkkinä B Corp -yhteisö, johon on rekisteröity mukaan globaalisti jo yli 5000 yritystä, ja määrä kasvaa koko ajan.

Tulemme auttamaan yhdessä Dieuwertjen ja Koenin kanssa muitakin B Corp -yhteisöön, jotka jakavat saman ajatuksen kanssamme yrityksistä muutoksentekijöinä:

”If we want to have a better world, a better society to leave for the next generations, we need to start being better companies.”

Lue lisää

Työmme luovana toimistona jatkuu, mutta nyt kaiken keskiössä on positiivisen vaikutuksen aikaansaaminen

Nämä toukokuun päivät jääköön Fabrikin tarinaan erityisen merkityksellisinä.

1) Saimme juuri matkaan Certified B Corporation -hakemuksemme –
toivottavasti 6 kk sisään meistä tulee Suomen 4. B Corp -yritys!

2)Yrityksemme nimimuutos astui voimaan, olemme nyt Impact Agency Fabrik Oy

Vastuullisuus luo kilpailuetua

Molemmat asiat kertovat sitoutumisesta ja kiteyttävät työn, jota olemme valmistelleet jo muutaman vuoden ajan. Uskomme, että yritykset asiakkaineen ovat pääroolissa siirtymässä kohti kestävämpää kulttuuria ja että vastuulli­suus luo menestyvää bisnestä.

FIBSin Yritysvastuu 2021 -tutkimuksen näkökulmasta kyseessä on valinta, jonka tekemistä ei tarvitse edes harkita: 84 % yrityksistä koki vastuullisuudesta saatavat liiketoimintahyödyt suurempana kuin sen varmistamiseen kuluvat resurssit.

Mutta se mitä valinnan jälkeen tapahtuu, on syytä ottaa tarkasteluun: saman tutkimuksen mukaan 97 % yrityksistä uskoo vaikuttavansa positiivisesti ympäristöön tai yhteiskuntaan, mutta vain harvoilla on vaikutuksista vahvaa näyttöä. Edelmann Trust Barometerin mukaan kuluttajien luottamus yritysten vastuullisuusviestintään onkin hiljalleen murentunut.

Tekojen vaikuttavuus ratkaisee

Tästä näkökulmasta B Corp on enemmän kuin tervetullut, sillä se on tällä hetkellä paras työkalu puheiden viemiseksi konkretiaan – samaa mieltä on jo lähes 5000 yritystä globaalisti ja määrä kasvaa kovaa vauhtia.

Sertifikaatti läpivalaisee vastuullisuuden kokonaisvaltaisesti kiinteänä osana yrityksen kilpailukykyä ja aitona muutosvoimana yhteiskunnassa. Jos oman vastuullisuuden vaikuttavuus tai ensimmäisten askelten ottaminen pyörii päässä, sertifikaatti on selkeä työkalu ja vastaus tilanteeseesi.

Oman sertifiointimme rinnalla erikoistumme auttamaan muitakin samalle polulle. Apunamme on amsterdamilainen ystävämme Rainbow Collection, jolla on yritysten vaikuttavuuden kehittämisestä reilun kymmenen vuoden ja yli kahdensadan projektin kokemus.

Työmme luovana toimistona jatkuu, mutta nyt kaiken keskiössä on positiivisen vaikutuksen aikaan saaminen kumppaneidemme kanssa. Lähiaikoina kerromme lisää hakuprosessista ja kehitystyöstämme eri kanavissamme – ja mielellämme vaikka kasvokkain, jos innostuit.

Fabrikin omistaa nyt sen neljä työntekijää

”Olemme kasvuyhtiö, joka vauhdittaa yrityksiä tekemään vastuullisuudesta itselleen kilpailuedun”

Helsingissä ja Joensuussa sijaitsevan Fabrik Oy:n omistuspohja on muuttunut. Toimitusjohtaja Perttu Kouvalaisen lisäksi yrityksen osakkeita omistavat nyt Fabrikin työntekijät Ville Timonen, Samuli Kuittinen ja toisista työtehtävistä Fabrikille palaava Jonna Ekroos.

Fabrik perustettiin vuonna 1996, ja yritys on tehnyt pitkän matkan perinteisestä mainostoimistosta luovaksi ja strategiseksi toimijaksi, joka auttaa yrityksiä tekemään vastuullisuudesta itselleen erottautumistekijän.

”Vastuullisuus ei ole enää hiljainen signaali. Se on yrityksen tukijalka, joka pitää yrityksen kilpailukykyisenä ja merkityksellisenä työntekijöiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Suomessa monien yritysten vastuullisuus on jo melko hyvällä mallilla, mutta kokonaisuus vaatii selkeyttämistä sekä sisäistä- ja ulkoista viestintää ja markkinointia. Näin siitä saadaan aidosti vaikuttavaa.”

Vastuullisuuspalveluiden kehittämisessä Fabrikilla on ollut muutaman vuoden ajan kumppanina Euroopan johtavat tekijät, impact-yritys Rainbow Collection sekä ”Mr. Goodvertising” Thomas Kolster.

”Fabrikin tehtävä on tärkeä ja onnistuminen on meidän kaikkien etu. Niin bisnesten, jotka hakevat vastuullisuudesta vauhtia, kuin ympäristön ja ihmisten, joiden hyvinvointiin yritykset pystyvät vaikuttamaan positiivisesti.”

Maailmanpoliittinen kriisi on uusien yrittäjien mielestä huolestuttava mutta samalla myös toimintaan herättävä.

”Yritykset ja yhteisöt rakentavat maailmaa omien arvojensa pohjalta. Vastuullisuus ja hyvien puolella oleminen on valinta, jonka useimmat meistä haluavat onneksi tehdä.”

21 henkilöä työllistävän Fabrikin yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi kansainvälisesti Abloy, valtakunnallisesti VR ja alueellisesti Viherkaste ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

”Fabrik on tästä päivästä lähtien kasvuyritys, mutta pikavoittoja tai kertakäyttökulttuuria se ei ole osaltaan luomassa. Pysyvä positiivinen vaikutus vaatii selkeää maalia, konkreettisia tekoja ja pitkäjänteistä työtä sen saavuttamiseksi.”