B Labin vuoden 2023 vuosikertomus julki  

– näkyvyys ja kiinnostus B Corpia kohtaan vahvassa nousussa

B Lab on julkaissut maailmanlaajuisen vuosikertomuksensa vuodelta 2023. Vaikka vuosi sisälsi hankaluuksia ja vastarintaa, B Lab jatkoi toimintaansa normaalisti ja kasvatti visionsa mukaisesti yhteisöään, jonka toimintaa ohjaavat vastuullisuus, läpinäkyvyys sekä korkeat sosiaaliset ja ympäristöstandardit. B Corp -yritysten määrä ja bränditietoisuus on kasvanut vuoden sisällä huimasti – se näkyy B Labin tekemissä tutkimuksissa.

Samalla kun tieto B Corpista on kasvanut tasaisesti, on vuonna 2023 sertifoitu 2000 uutta B Corp yritystä kansainvälisesti ja yli 40 000 yritystä on alkanut käyttää B Impact Assessmenttia toimintansa mittaamiseen. BIA-mittaria käyttääkin jo lähes 300 000 yritystä. Pelkästään maaliskuun 2023 aikana B Corp Month tavoitti jo yli 60 miljoonaa ihmistä ja B Labin mediajulkaisujen lukijamäärät nousivat vuoden aikana 80 miljardiin.

On selkeää, että yritysten vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena. B Labin toteuttamassa bränditietoisuuskyselyssä yli puolet vastaajista kertoi hyödyntävänsä sertifikaatteja työskentelyyn ja ostamiseen liittyvien päätösten tekoon. Ihmiset odottavat myös enemmän merkittäviä tekoja yrityksiltä.

B Labin vuoteen mahtui myös useita erilaisia tapahtumia, yhteenkokoontumisia, huikea B Corp Month ja 19 tutkimusartikkelia. Näitä innostavia hetkiä sekä lisää tutkimustuloksia pääset tarkastelemaan B Labin vuoden 2023 vuosikertomuksesta.

Tutkimus: B Corp -sertifioidut yritykset tekevät muita parempaa liikevoittoa

B Corp -yhteisön ja sen sertifikaatin hyödyistä puhutaan paljon. Tuoreet tutkimukset todentavat, miksi niin monet yritykset päättävät lähteä kehittämään kestävyystyötään ja ennen kaikkea bisnestään B Corpin raamien mukaisesti.

Resilienssi syntyy kokonaisvaltaisuudesta

B Lab on julkaissut tuoreen tutkimuksen, joka todentaa B Corp -yritysten vahvaa suoriutumista kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Sustainability-lehden tutkimusta käsittelevässä artikkelissa B Corps Bring Purpose and Profit for Sustainable Business B Labin strategiapäällikkö Joachim Krapels kertoo B Corpien näkevän liiketoiminnan voimana hyvän tekemiseen ja pyrkivän tasapainottamaan voiton ja vaikuttamisen määrän. B Corpit lyövätkin tutkimuksen mukaan tavalliset yritykset liikevoitossa, kasvussa, tasapainossa sekä ulkoisten tekijöiden sietokyvyssä.

Maksuton työkalu B Impact Assessment  tukee resilienssiä ja myös “sokeiden pisteiden” havaitsemista, sillä siinä läpivalaistaan koko liiketoiminta kansainvälisten standardien mukaisesti.

B Corpit erottuvat ja vetävät puoleensa

Financial Performance and Resilience of B Corps -tutkimus osoittaa, että B Corp -yritykset tekevät positiivisen vaikuttamisen ohella parempaa liikevoittoa, kuin tavalliset yritykset. Satojen tuhansien yrityksien toimintaa tarkastelleen tutkimuksen mukaan B Corp -yritykset kasvattivat liikevaihtoaan ja henkilöstömääräänsä jopa koronapandemian aikana. 95 % B Corp -yrityksistä pystyi jatkamaan liiketoimintaansa pandemian aikana ja sen jälkeen – verrattuna tavallisten yritysten 88 prosenttiin.

B Corpit vetävät myös puoleensa – ihmisille on yhä tärkeämpää työskennellä yrityksissä, joiden toiminta korostaa sidosryhmien, työntekijöiden, asiakkaiden ja ympäristön huomioon ottamista ja joissa työn tekeminen koetaan merkitykselliseksi.

Tutkimuksen tulokset kumoavat perinteisen käsityksen, jonka mukaan taloudellinen menestys ja eettiset, yhteiskunnalliset tavoitteet ovat toisensa poissulkevia. B Corpit ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka osoittavat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen voivan olla liiketoiminnan ytimessä samalla, kun tahdotaan saavuttaa taloudellista kasvua ja vakautta. Tämä muutos perinteisessä liiketoimintamallissa haastaa muutkin yritykset miettimään uudelleen strategioitaan ja arvojaan.

”B Corp -sertifikaatin kautta yritys kertoo, että se pyrkii todella parantamaan toimintaansa. Missioon on sidottu välittäminen ihmisistä, työntekijöistä, yhteisöstä ja ympäristöstä, jossa se toimii. Se on tapa erottua markkinoilla”, Joachim toteaa.

Fabrik on B Corp -sertifioitu yritys

Fabrik saavutti B Corp -sertifioinnin keväällä 2023. B Corp -yrityksenä noudatamme B Corp -standardien vaatimuksia eli huomioimme ympäristövastuun, sosiaalisen ja hallinnollisen eettisyyden lisäksi myös asiakkaisiin ja henkilöstöön liittyvät tekijät. Pyrimme tällä laaja-alaisella tarkastelulla ja toiminnallamme toimintamme läpinäkyväksi tekemiseen ja saavuttamaan aina asiakkaidemme kanssa suurimman mahdollisen positiivisen vaikutuksen.

Tavoitteenamme on inspiroida ja auttaa asiakkaitamme viemään liiketoimintaansa entistä kestävämmälle pohjalle. Yrityksemme kaksi B Leaderia auttavat myös muita yrityksiä B Corp -sertifioinnin läpiviemisessä – tälläkin hetkellä useampi kumppaniyrityksemme arvioi omaa B Impact Assessmentiaan tai parhaimmillaan odottaa B Labin auditointipuhelua. Ensimmäinen läpiviety B Corp -kumppanimme oli Kekäle, lue lisää täältä.

Linkit alkuperäisiin artikkeleihin:

Vieraskynä: Edelläkävijyydestä kilpailuetua

Blogivieraanamme yritysvastuuverkosto FIBSin asiantuntija Marja Kurkela. Ohessa Marjan kirjoitus yhteisen webinaarimme ”Kuinka sustis ja bisnes saadaan ajamaan samaa agendaa?” jälkeen.


”Kilpailuetu syntyy siitä, että tekee eri tavalla ja paremmin kuin muut”

Mikä on yritysten rooli yhteiskunnassa, ja mikä taas yhteiskunnan rooli yritysten kannustamisessa kestävään, planeetan rajoissa tapahtuvaan yritystoimintaan? Tässä keskustelussa on hyvä muistaa, että näkemykselliset kestävyyden edelläkävijät menevät joka tapauksessa kaukana sääntelyn edellä – ja tulevat menemään jatkossakin.

Kilpailuetu syntyy siitä, että tekee eri tavalla ja paremmin kuin muut. Edelläkävijyys ei ole täydellisyyttä, eristäytymistä keskustelusta tai oman erinomaisuuden korostamista. Vaatii kanttia tarkastella yrityksen koko arvonluontia rehellisesti ja kysyä itseltään: kuinka paljon arvoa yhteiskunnalle* voimme rakentaa liiketoimintamallimme kautta?

Edelläkävijyyden yksi tärkeä voiman lähde on edelläkävijöiden yhteisö, jossa yksinäisen puurtamisen sijaan jaetaan, sparrataan, debatoidaan, ollaan keskeneräisiä ja kehitytään yhdessä. Yhteisössä yhdessä toimimista helpottaa usein jonkinlainen jaettu käsitys suunnasta, johon pyritään – tässä tapauksessa siis planeetan rajoissa tapahtuva, kestävä liiketoiminta.

Työkalu oman liiketoiminnan kestävyyden tarkasteluun

Fabrikin ja FIBSin yhdessä järjestämässämme webinaarissa pureuduttiin yhteen, kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa ja ennen kaikkea liiketoimintamallia kestävämpään ja sitä kautta vaikuttavampaan suuntaan vievään viitekehykseen, B Impact Assesmentiin (BIA*). Se on kaikille avoin, jatkuvan kehitystyön alla oleva, verkosta löytyvä resurssi, jolla yrityksen vastuullisuustyön ja -johtamisen saa hyvin jäsenneltyyn raamiin ja kunnon vauhtiin.

Moni yritys käyttää BIA-työkalua ilman aikomustakaan hakea maksullista, tietyn pistemäärän edellyttämää sertifikaattia. Kiinnostavaa on kuitenkin sertifikaatin saaneiden yritysten kokemus siitä, että tärkeintä on sen saamisen myötä pääsy B Corp -yhteisöön ja sitä kautta tuleva tuki jatkuvalle kehittämiselle. Tärkeää voi olla sertifikaattikin, mutta ennen kaikkea mukana olo edelläkävijöiden porukassa ja imussa.

Edelläkävijyys on itsensä – ja yrityksensä – likoon laittamista, myös vaikean ja hankalan päivittäistä kohtaamista ja toisaalta porukalla edistysaskeleista iloitsemista. Webinaarin yritysvieraamme, perheyritys Kekäleen toimitusjohtajan, Joonas Kekäleen sanat tiivistävät tämän:

”Pelko ei saisi pysäyttää – siitä pitää päästä yli.”

Lämmin kiitos myös tämän webinaarin osalta itsenne likoon laittamisesta Joonas ja Fabrikin B Leaderit Jonna Ekroos ja Timo Kupiainen sekä meidän FIBSin arvokkaat taustajoukot Mea Lakso ja Heli Karhi!

Marja Kurkela
yritysvastuuasiantuntija,
yritysvastuuverkosto FIBS

Webinaarin materiaalit ja nauhoite löytyvät FIBS-uutishuoneesta.
Lisätietoa maksuttomasta työkalusta.

*BIA-työkalun ytimessä on ajatus siitä, että yrityksillä voisi – ja pitäisi – olla laajempi yhteiskunnallinen rooli nimenomaan liiketoimintamallinsa kautta. Pelkkä haittojen minimoiminen ei enää riitä. Impact business model –ajattelu eli vaikuttava liiketoimintamalli, lähestyy arvonluontia yhteiskunnallisesta näkökulmasta, ja perustuu positiivisen “impactin” aikaansaamiseen yhteiskunnassa.

Etsimme projektipäällikköä luovaan tiimiimme

Kiinnostaako ura brändien ja kestävyystyön ytimessä? Etsimme nyt kokenutta ja vaikutushakuista projektipäällikköä luovaan tiimiimme.

Kuka olemme?

Olemme Impact Agency Fabrik, ja pyrkimyksemme on auttaa yrityksiä muuttamaan liiketoimintaansa yhdistämällä kestävä kehitys ja taloudellinen menestys.

Työskentelemme kahdessa tiimissä, joista toinen vastaa vastuullisuusstrategioista ja liiketoiminnan kehittämisestä, ja toinen taas erottuvista luovista ratkaisusta ja kilpailuetua tuovasta markkinointiviestinnästä. Molemmat tiimimme koostuvat intohimoisista ammattilaisista, jotka ovat omistautuneet luomaan merkityksellisiä ja vaikuttavia kokonaisuuksia ja aikaa kestäviä ratkaisuja.

Mitä odotamme sinulta?

Etsimme projektipäällikköä, jolla on vankka kokemus erikokoisista asiakkuuksista ja kyky hallita monimutkaisia projekteja. Tehtävässä menestymiseen tarvitset organisointitaitoja, tiimijohtamistaitoja sekä kykyä työskennellä tehokkaasti tiukoissa aikatauluissa.

Tehtäväsi

 • Koordinoit erilaisia projekteja ja varmistat niiden sujuvan saumattomasti alusta loppuun.
 • Laadit vuosisuunnitelmia yhdessä tiimin kanssa ja varmistat niiden toteutumisen.
 • Seuraat tiimikohtaista kalenterointia, tuottavuutta ja varmistat, että kaikki tavoitteet saavutetaan tehokkaasti.
 • Innostat asiakasta dynaamisella ja luottamusta herättävällä viestinnällä.
 • Mittaat projektien NPS:ää kahden viikon välein varmistaen asiakastyytyväisyyden ja keräten palautetta jatkokehitystä varten.

Mitä odotamme sinulta?

 • Kokemusta projektipäällikön tehtävistä
 • Laajaa ymmärrystä markkinoinnista ja viestinnästä
 • Kykyä hallita useita projekteja samanaikaisesti
 • Rohkeutta toimia erilaisissa verkostoissa
 • Erinomaisia viestintä- ja neuvottelutaitoja
 • Ymmärrys SEO:sta ja some-markkinoinnista
 • Organisointitaitoja ja paineensietokykyä

Mitä tarjoamme:

Olemme toistaiseksi Suomessa ainoa toimisto, jossa yhdistyy intohimoinen luovuus sekä kansainvälisten standardien mukainen kestävyystyö (B Corp). Pääset mukaan luovan tiimimme suurimpiin asiakkuuksiin ja niiden projektien toteuttamiseen sekä opit matkan varrella kestävyystyömme periaatteet. Lähde mukaan kanssamme tekemään työtä positiivisten vaikutusten puolesta.

Yhteys

Jos kiinnostuit, laita whatsappia tai sähköpostia luovalle johtajallemme Villelle (yhteystiedot alla). Haku on auki helmikuun ajan, mutta palkkaamme sopivan henkilön löytyessä samoin tein.Ville Timonen

Luova johtaja, Osakas


Kohti kestävyys-
raportointia ja sen yli 

Valmistaudu CSRD-direktiivin vaatimuksiin B Corp -sertifioinnin selkärankana toimivan ilmaisen työkalun avulla. 

Keskustelu CSRD-direktiivistä ja sen yrityksille mukanaan tuomista raportointivaatimuksista on käynyt viime aikoina kuumana. Vaikka aihe vilisee outoja termejä ja monimutkaisia kirjainlyhenteitä, tarinan juoni on tullut kaikille harvinaisen selväksi: muutos on käynnissä, vaatimustaso kasvaa huomattavasti ja vaikka ensimmäisessä vaiheessa direktiivi koskettaa vasta kaikkein suurimpia yrityksiä, vaikutukset valuvat samoin tein läpi arvoketjun myös pk-yritysten syliin. 

Pienemmässäkin muutospaineessa iskee helposti paniikki. Tilanteessa pätee sama ohje kuin eksyessä: pysy rauhallisena ja pyri hahmottamaan kokonaiskuva. 

Raportointidirektiivi on väline, ei itseisarvo. 

Kiristyneiden vaatimusten taustalla on EU:n vihreän kehityksen ohjelma, Green Deal, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.  Maalin saavuttaminen vaatii valtavaa muutosta yhteiskunnassa sekä talouden toimintamalleissa. Vipuvartena nähdään yritykset. Liiketoiminnan läpinäkyvyyden lisäämisellä halutaan antaa sijoittajille, sidosryhmille sekä suurelle yleisölle mahdollisuus vertailla yrityksiä ja tehdä valintansa sen mukaan, kuinka ne kantavat vastuunsa – luotettavasti, ilman vaaraa viherpesusta. 

Raportin tekeminen ei tee yrityksestä vastuullista. Edes vaatimusten mukaisen raportin. Siirtymä kestävämpään liiketoimintaan tarkoittaa konkreettisia toimia. Direktiivit ja säännökset näyttävät suunnan ja varmistavat, että siihen suuntaan myös mennään. Sen lisäksi, että yritysten on raportoitava sekä toimintansa vaikutuksista ympäröivään maailmaan että muuttuvan maailman vaikutuksista omaan liiketoimintaansa (kaksoisolennaisuus), on niiden kerrottava myös mitä ne asioiden hyväksi tekevät. Kuinka ne kasvattavat positiivisia vaikutuksiaan ja miten minimoivat haitallisia? 

Tässä kohtaa kuvaan astuu alussa mainittu B Corp -vastuullisuustyökalu. B Impact Assessment arvioi nimenomaan yrityksen suorituskykyä viidessä läpiluotaavassa kategoriassa, jotka osuvat mukavasti päällekkäin CSRD:n teemojen kanssa. BIA-työkalu tarkastelee toimintaa kahdesta näkökulmasta: 1) operatiivisen linssin läpi mitataan yrityksen prosessien, käytänteiden ja mittareiden ohjaaman päivittäisen toiminnan vaikutuksia 2) vaikuttavilla liiketoimintamalleilla (Impact Business Models) tarkoitetaan yrityksen tapaa rakentaa liiketoimintansa siten, että se tuottaa automaattisesti erityistä positiivista arvoa muillekin kuin omistajille. Eli mitä paremmin bisnes luistaa, sitä suuremmaksi kasvaa myös positiivinen vaikutus ympäröivälle maailmalle. 

BIA x CSRD? 

Voiko B Impact Assessmentia käyttämällä sitten täyttää CSRD-vaatimukset? Suoraa yhtäläisyysmerkkiä CSRD:n ja B Impact Assessmentin välille ei voi piirtää, sillä toinen on luotu kestävyysraportoinnin direktiiviksi ja toinen on yritysten vaikutusten arviointiin, johtamiseen sekä jatkuvaan parantamiseen luotu työkalu. Käsiteltävät teemat, kerättävät tiedot sekä vaadittavat toimintatavat ja prosessit limittyvät kuitenkin niin paljon, että BIA tarjoaa erinomaisen työkalun raportointivaatimuksiin valmistautumiseen. Esimerkiksi CSRD:n vaatimus olennaisia kestävyysteemoja koskevien käytänteiden, tavoitteiden ja mittareiden julkaisemiseen osuu erinomaisesti yhteen BIA:n lukuisten päätöksentekotapoihin tai KPI-mittareihin liittyvien kysymysten kanssa. 

Pk-yrityksille, joita raportointivaatimus ei vielä suoraan kosketa, B Impact Assessment tarjoaa tehokkaan työkalun ennakointiin. BIA:n avulla oman toiminnan kehittämisen suunta saadaan kirkastettua ja työ käyntiin, jolloin myöhempi raportointivelvoite täyttyy sujuvammin. BIA:iin kerättyjen tietojen avulla pystytään myös vastaamaan suurilta toimijoilta jo nyt valuviin vaateisiin ja datapyyntöihin – ja parantamaan näin yrityksen kilpailuasemaa. Jos tahtoo varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden kiristyvässä kilpailussa, paikat tulevaisuuden arvoketjussa jaetaan nyt. 

CSRD-raportointivaatimuksen piiriin jo kuuluvalle yritykselle kestävyysraportoinnin vaatimukset ovat tässä vaiheessa jo takuulla tuttuja ja tilanne päällä. B Impact Assessment varmistaa, että vastuullisuustyö on eteenpäin katsovaa ja tavoittelee kilpailuetua. 

Ehdotus: mieti ihan ensin mihin kestävyystyölläsi tähtäät. 

CSRD ja yritysvastuusääntely laajemmin luovat uutta oletustasoa – mitä jatkossa vaaditaan, että yritys ylipäätään pysyy mukana kilpailussa. CSRD:n asettamat vaatimukset ovat tulevaisuuden Business As Usual. 

B Impact Assessment taas on kirittämässä pitkäjänteisesti yrityksiä eteenpäin kestävyystyössä. Se ohjaa edelläkävijyyteen ja jatkuvaan parantamiseen oman liiketoiminnan sekä sen positiivisten vaikutusten kasvattamisessa. Tähtäimessä menestys sekä perinteisillä että uuden maailman mittareilla: Best Of/For The World. 

Kummalle tasolle mieluummin yrityksesi riman asetat? 

Jos kaipaat apua yrityksesi vastuullisuustyössä tai tahdot kuulla enemmän B Corp -liikkeestä ja B Impact Assessementin liiketoimintahyödyistä, ota rohkeasti yhteyttä! 

Lue lisää täältä.

Kuinka sustis ja bisnes saadaan ajamaan samaa agendaa?

Järjestämme yhteistyössä FIBSin kanssa sen jäsenille webinaarin 6.2.2024, jossa pureudutaan yritysten kestävyystyön ja vaikuttavuuden johtamiseen.

Kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa ja ennen kaikkea liiketoimintamallia kestävämpään suuntaan vieviä viitekehyksiä ei vielä ole tarjolla montaa. Yksi kiinnostava vaihtoehto on B Corp -sertifioinnin selkärankana toimivaan arviointi- sekä johtamistyökalu.

Tässä webinaarissa tarjoamme

Inspiraatiota oman kestävyystyön suorituskyvyn johtamiseen sekä näkemystä, kuinka omaa bisnestä voi lähteä kehittämään vaikuttavuuden näkökulmasta

Tietoa kansainvälisestä maksuttomasta B Corp -työkalusta, jonka avulla pystyy läpivalaisemaan oman liiketoimintansa kokonaisvaltaisesti, odotusten mukaisesti sekä konkretiaan ohjaten.

Konkreettisia kokemuksia siitä, kuinka kotimainen vaatealan perheyritys Kekäle on muuttanut liiketoimintamalliaan B Corpia tehokkaasti hyödyntäen ja kuinka uusi suunta on viety strategiasta käytäntöön.

Puhujina

 • B Leader koulutuksen käyneet Jonna Ekroos & Timo Kupiainen, Impact Agency Fabrik
 • Puhuja varmistuu myöhemmin, B Lab
 • Joonas Kekäle, toimitusjohtaja, Kekäle

Kenelle

 • Yrityksen johdolle, liiketoimintajohdolle ja vastuullisuusasiantuntijoille
 • B Corp -sertifioinnista ja/tai ilmaisesta B Impact Assessment -arviointityökalusta kiinnostuneille
 • Kaikille vaikuttavista liiketoimintamalleista ja kestävästä kasvusta kiinnostuneille

Osallistuminen

Tilaisuuteen voi osallistua Fibsin jäsenet, tutustu ja ilmoittaudu täällä > 

Lue lisää Jonnan artikkelista täältä >

Jos tarvitset apua, niin olethan yhteydessä!

Terveisin,
Jonna Ekroos
VIESTINTÄSTRATEGI, B LEADER

2024 on hyvä vuosi siivota yritys kuntoon

Hyvä yritysjohtaja- ja päättäjä,
onnittelut kuluneesta vuodesta, selvisit hyvin kaikesta yllättävästä huolimatta. Ihan kohta on aika levähtää. Irtiotto arjesta antaa tilaa ajattelulle. Niille tärkeillekin, joilla on suuri vaikutus myös vuosien päästä. Annan yhden ajatuksen lahjaksi, valitse rauhassa haluatko avata sitä.

Luo kyvykkyyttä ja innosta

Oma strategiamme on ollut kolmivaiheinen tähän mennessä:

1. Herääminen (Wake up) – oivalla mikä on liiketoimintasi kannalta olennaista vaikuttavuutta ja tee happotestaus vastuullisuutesi nykytasoon

2. Kasvaminen (Grow up) – kasvata positiivista vaikutustasi ja luo kyvykkyyttä jota sidosryhmäsi aidosti arvostavat

3. Näyttäytyminen (Show up) – innosta ja saavuta kilpailuetua, niin henkilöstöllesi, kumppaneillesi kuin asiakkaillesi

Vastuullisuustyö on jatkuvaa oppimista, olipa kyse miten toimintaasi kehität tai miten olennaisimmista seikoista strandardien mukaisesti raportoit. 

On arvioitu, että raportoinnin kustannukset ovat noin 1% liikevaihdosta (valtava summa), ja uutta asiaa on opittava nopeasti. Siksi on järkevää samalla katsoa strategiaa yhden uuden näkökulman kautta eli nyt otetaan mukaan siivoaminen (Clean up).

Kestävämpi ja tehokkaampi bisnes

Oikeastaan siivoaminen on termi, jota edustaa hyvin kokovastuullisuuden ydintä. Meidän on tarkasteltava toimintaamme kestävyyden näkökulmasta: 

Mikä on olennaista? Mistä voimme vähentää? Mitä voimme lopettaa kokonaan? Mitä voimme kierrättää? 

Siivoamisen mahdollisuudet voivat liittyä vanhentuneisiin käytäntöihin, kuten energian ylenmääräiseen kulutukseen, haitallisiin työolosuhteisiin tai eettisesti kyseenalaisiin liiketoimintakäytäntöihin. Näiden asioiden tunnistaminen ja parantaminen voi johtaa paitsi vastuullisempaan toimintaan, myös taloudellisesti kestävämpään liiketoimintaan.

Wake up – Grow up – Clean up – Show up 

Tätä ajattelua on aiemminkin käytetty laajasti myös yritysten strategisessa ajattelussa. ESG-pohdintaan se sopii loistavasti ja kruununa vielä vastuullisuusviestintään.

EU:n uudella Green claims -lakialoitteella pyritään kitkemään perusteettomien ympäristöväitteiden käyttöä markkinoinnissa. Ja hyvä niin, sillä on kaikkien etu, että vastuullisuusviestintä on todenperäistä ja ohjaa kuluttajia oikeaan suuntaan. Esimerkiksi täältä voit lukea aiheesta lisää.

Jos aiot avata lahjasi, ota ESG-valinnoissasi kaikki irti tästä näkökulmasta. Muista antaa sitä myös eteenpäin, sillä hyvät lahjat eivät vähene jaettaessa. 

Onnellista joulunaikaa sinulle ja kaikille läheisillesi,

Perttu

Tutustu yritysvastuuseen täällä.

Jos innostuit, autamme mielellämme. Mutta sitä ennen, eiköhän hengähdetä hetki.

Terveisin,
Perttu Kouvalainen
Toimitusjohtaja

Terra Firma ja WWF Suomi ovat Fabrikin uudet Pro bono -kumppanit

Lahjoitamme 10 000 euron edestä työtämme positiivisen vaikutuksen maksimointiin sekä Afrikassa toimivalle Terra Firma Rainwater Collectivelle että WWF Suomelle.

Kyseessä Fabrikin pro bono -kumppanuus, johon pystyi hakemaan mukaan tänä syksynä. Saimme yli 20 mielenkiintoista ja inspiroivaa hakemusta erilaisilta järjestöitä, yhteisöiltä ja start-upeilta. 

Tärkein kriteeri valinnassamme oli hakijatahon potentiaali saada aikaan aidosti vaikuttavuutta – toinen kansallisesti ja toinen kansainvälisesti.

Terra Firma – sadevedet Afrikan kotien käyttöön

Terra Firma suunnittelee ja rakentaa yksinkertaisia ja kustannustehokkaita järjestelmiä sadeveden keräämiseksi ja varastoimiseksi Keski-Afrikassa. Ratkaisun avulla koteihin saadaan raikasta vettä ja varmistetaan, että tulvat eivät saa aikaan pahaa jälkeä kaupunkien naapurustoissa. Afrikan väestön odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä, ja makea vesi on yksi alueiden suurimmista haasteista.

”Suunnitelmamme ovat skaalautuvia naapurustoista miljoonien asukkaiden kaupunkeihin ja jälkiasennuksista uusien asuntojen rakentamiseen. Fabrik auttaa meitä kertomaan työstämme innostavalla ja yksinkertaisella tavalla, jotta saamme yhä enemmän rahoittajia mukaan tähän tärkeään työhön,” Terra Firman perustaja ja toiminnanjohtaja Mark Weinhold kertoo.

WWF Suomi – Earth Hour entistä vaikuttavammaksi

WWF:n Earth Hour on maailman suurin ympäristötapahtuma, ja sitä vietetään jälleen lauantaina 23.3.2024. Suomessa Earth Houriin osallistui keväällä 2023 eri tavoin noin 1,3 miljoonaa suomalaista.

”Koronapandemian vuoksi WWF Suomi on viimeisen neljän vuoden aikana järjestänyt digitaalisen Earth Hour -tapahtuman, mutta keväällä 2024 haluaisimme palauttaa Earth Hourin suurimpien suomalaisten kaupunkien katukuvaan ja luoda tapahtuman, joka kutsuu ihmiset osallistumaan, ilmaisemaan yhdessä huolensa ilmastokriisin ja luontokadon puolesta ja vaatimaan päättäjiltä toimia. Yhteistyössä Fabrikin kanssa etsimme tapahtumaan entistä vaikuttavampaa ja rohkeampaa kulmaa, WWF:n viestintäpäällikkö Noora Jussila kertoo.

Vastuullisuus kilpailuetuna – tuloksellisuutta ja toimintakykyä muutoksen keskellä

Yritysten vastuunkanto ei ole enää pelkkää puhetta, vaan konkretisoituu liiketoiminnassa viivan alle.

Globaalien olosuhteiden ja kuluttamisen murros tapahtuu juuri nyt. Tulokset puhuvat puolestaan nopeimmille: haasteiden joukosta he tunnistavat uudet mahdollisuudet. Vastuullisuus on silloin kilpailuetu, ja liiketoiminnallinen hyöty näkyy tuloksissa nopeasti.

Mitä vastuullisuus kilpailuetuna sitten käytännössä on?

Vastuullisuus on yhteisiä valintoja.
Kuluttaja, sijoittaja ja yrityspäättäjä ovat kaikki tietoisia siitä, mitä haluavat.  Vaatimustaso ja onneksi myös tarjonta tuotteiden suhteen muuttuu, niin isoille kuin pienille. Markkinajohtajuuskaan ei kanna pitkälle, jos kehityksessä ei pysy mukana.

Vastuullisuus on nopeaa reaktiokykyä.
Markkinat eivät voi jäädä odottelemaan poliitikoilta tulevan ohjauksen hienosäätöä. Kilpailuedun saavuttaa, kun yritys määrittää askelmerkit itse. Jos seuraa vain olemassa olevia suosituksia, jää jälkeen tulosnäkymissä ja kehityksessä.

Vastuullisuus korostuu yritysten arvon määrittämisessä.
Jos yrityksellä ei ole kosketuspintaa oman liiketoiminnan läpinäkyvyyteen ja jaettuihin velvoitteisiin, sen arvo väistämättä laskee. On vaikea kuvitella, että viiden vuoden päästä merkittäviä yrityskauppoja enää toteutuisi ilman, että toiminnan vaikutukset arvioidaan perusteellisesti.

Vastuullisuus on strategiana kaikkein turvallisin.
Koska varmaa on vain muutos, siihen varautuminen tuo eteen vähiten yllätyksiä toiminnassa. Kun ymmärrät oman liiketoiminnan vaikutukset, keskityt niistä vaikutuksiltaan olennaisimpien kehittämiseen ja viestit siitä asiakkaillesi olet valinnut erittäin turvallisen strategian.

Tutustu Fabrikin Vaikutusbrändäys-ohjelmaan – tervetuloa eturintamaan!

Kirjoittaja: Perttu Kouvalainen, Fabrikin Toimitusjohtaja & liiketoiminnan strategi

Työnantajabrändäyksen yksinkertainen työkalu – mikä on merkityksellisintä?

Ajassa, jossa osaajista on huutava pula, kyky vetää puoleensa ja pitää tärkeimmät työntekijät tuottavina ja tyytyväisinä, on monen yrityksen elinehto.

Tähän haasteeseen vastaa työnantajabrändäys, jonka avulla luodaan yrityksestä mielikuva työnantajana ja tehdään siitä kiinnostava potentiaalisten työntekijöiden silmissä. Liian monet jättävät houkuttelun ja työnantajakuvan rakentamisen rekrymainoksiin, jotka väsätään usein kiireessä ja ilman suunnitelmallista tekemistä.

Aloita kohderyhmästä

Vaikuttava työnantajabrändi edellyttää, että kohderyhmät ja erottautumistekijät on määritetty mahdollisimman rajatulla tavalla. Organisaatiosi ei tarvitse olla houkutteleva kaikille vaan niille osaajille, jotka ovat tulevaisuutesi kannalta tärkeitä. Aloita kysymällä: mistä olemme nyt ja mistä haluamme jatkossa olla tunnettuja potentiaalisten työntekijöiden näkökulmasta?

Tee valintoja

Edellisen kysymyksen tuottama lista kannattaa jakaa kolmeen osaan. Oletustekijät ovat asioita, joita kilpailijasikin pystyy tarjoamaan, kuten työterveyshuolto, tyhy-päivät ja koulutukset. Tärkeitä asioita, joiden pitää olla kunnossa, mutta eivät kuitenkaan sellaisia, jotka erottavat yrityksesi muista.

Kilpailutekijät ovat jo seuraavalla tasolla. Mitä teet erityisen hyvin kilpailijoihin verrattuna? Mihin panostatte nyt tai tulevaisuudessa ja jota kehitätte tarmokkaasti? Mikä on aitoa, jota nykyiset ja tulevat työntekijät arvostavat?

Erottautumistekijä(t) ovat työntekijäbrändäyksessä kirsikka kakun päällä. Tämä vaatii usein hiukan enemmän pohdintaa ja ison kuvan tarkastelua yrityksesi ja sen tulevaisuuden kannalta. Mikä erottaa yrityksesi aidosti muista ja miksi työntekijäsi haluavat sitoutua siihen? Mikä on kaikista merkityksellisintä?

Usein puhutaan yrityksen pyrkimyksestä, olemassaolon tarkoituksesta, vastuullisuudesta tai muutoksesta, joka halutaan yhdessä saadaan aikaan. Mieti tarkkaan, tutki kilpailijoita, karsi ja kiteytä. Onnistuessasi kyseessä on pitkäaikainen kilpailuetu.

Seuraavaksi

Seuraavaksi on toiminta- ja viestintäsuunnitelman aika. Anna eniten näkyvyyttä ja resursseja erottautumistekijöistä viestimiselle ja niiden kehittämiselle. Ne kannattaa myös nostaa usein rekrymainonnan kärkeen.

Kolmiomalli on varsin yksinkertainen työkalu, mutta se pitää huolen, että pääset rakentamaan omaa persoonallista työnantajabrändiäsi, etkä päädy seuraavalla kerralla tarjoamaan rekrymainoksiin ”näköalapaikka”-termiä.

PS. Lue lisää työnantajabrändin kehittämisestä täältä.

Artikkelin kirjoittaja: Jonna Ekroos, Fabrikin Viestintästrategi

Kiinnostuitko? Jos näin, tutustu lisää Työnantajabrändäys– sekä muihin tuotteisiimme, tai ota suoraan yhteyttä meihin.Jonna Ekroos

Viestintästrategi, B Leader*, Osakas