B for Good Leaders Summit: Yritysvastuun edelläkävijät nostavat rimaa – “CSR as usual” ei riitä! 

Yritykset kohtaavat tulevina vuosina suuren määrän vastuullisuusvaatimuksia ja -säädöksiä, jotka pakottavat niin suuremmat kuin pienemmät toimijat uudistamaan toimintansa toimialaan katsomatta. Tärkeintä muutoksessa on pitää kirkkaana mielessä mitä varten yrityksesi on olemassa. Mitä kohti olet menossa. Se tavoitetaso, johon tulee pyrkiä, toteutuu ainoastaan liiketoiminnan ytimeen lukitun vastuullisuuden kautta. 

Jonnan aikaisemmassa kirjoituksessaan jo esittelemä B For Good Leaders Summit Amsterdamissa tarjosi hienon mahdollisuuden päästä mukaan vastuullisuuden ja yritysaktivismin etulinjassa kulkevien johtajien keskusteluihin käsissä olevista kestävyyshaasteista sekä niiden ajoissa ratkaisemisesta. Jokainen reilusta 1200 osallistujasta tuntui olevan harvinaisen yksimielisiä siitä, että yritysten ja laajemmin koko talousjärjestelmän on uudistuttava. Yhtä lailla jaettiin myös näkemys nykyisen muutostahdin riittämättömyydestä. 

Radikaalisuuden ydin on rehellisyys 

Monissa puheenvuoroissa toistui vaade rohkeuteen ja riman korottamiseen. Siellä täällä näkee puhuttavan radikaalista vastuullisuudesta ja vastuullisuusteoista, mutta kuinka monessa annetussa lupauksessa tai asetetussa tavoitteessa on jotain aidosti radikaalia? Pakon edessä toimiminen ja haittojen minimointi tuskin ainakaan täyttävät määritelmän vaatimukset. Selitykseksi ei riitä, että palvelee asiakkaiden tahtoa ja tarpeita. Yrityksen ja brändin on autettava omaa yhteisöään väistämättömässä muutoksessa, muuten suhde on pelkkää kaupantekoa eikä aitoa välittämistä. 

Tiivistetyimmässä muodossaan työkalu kunnianhimon nostamiseen kiteytyi kahteen ohjeeseen: 

 1. Ymmärrä mikä on arvokasta 
 1. Älä sulje silmiäsi faktoilta 

Yrityksen muutos nähtiin myös vahvasti yksilön muutoksena. Siirtyminen generatiiviseen, uudistavaan liiketoimintaan voi onnistua vain korkeimman johdon sitoutumisella muutokseen. Toisaalta samaa henkilökohtaisella tasolla yhteiseen tavoitteiseen sitoutumista tarvitaan läpi organisaation. Jos työntekijä ei ole sisäistänyt edustamansa yrityksen pyrkimystä ja perimmäistä tarkoitusta, organisaation edelläkävijyys vastuullisuusasioissa ei pitkään mieltä lämmitä. Työntekijän on koettava lisäarvo oman työnsä ja henkilökohtaisen arvopohjansa tasolla. 

Pohjimmiltaan kyse on luottamuksesta. Tarvitaan keskustelua – vaikeistakin teemoista – ilman vastakkainasettelua. Vaikuttamista. Innostamista. Osallistamista. 

Yhteistyöhön pureutuvassa työpajassa käytiin myös mielenkiintoinen keskustelu siitä miten muutoksentekijät saadaan kohtaamaan ja yhdistämään voimansa digitaalisten kanavien aikakaudella? Jokainen saa satoja ja tuhansia sähköposteja, joista suurin osa jää ilman todellista huomiota. Kumppanuuden syntymiseen tarvitaan kuitenkin kohtaaminen. Ei vain kontakti. Kohtaaminen. Yksi keino on lähestyä jokaista ratkaistavaa haastetta yhteistyön kautta: Ketkä osaajat on tuotava yhteen, että tarvittava muutos saadaan aikaiseksi? 

Vastuullisuus ei ole kilpailu 

Yritysjohtajille suunnatussa tapahtumassa kumppanuus oli teemana luonnollisesti vahvasti läsnä koko kaksipäiväisen tapahtuman ajan. Vastuullisen liiketoiminnan edistämiseen sydänjuuriaan myöten sitoutuneiden ihmisten välillä keskustelut tuntuvat olevan täynnä innostusta ja kynnys syntyneistä oivalluksista konkreettisiin yhteisprojekteihin on olematon. 

Yhteistyökumppaneiden valinnassa onkin yrityksille tarjolla niitä kuuluisia helppoja voittoja tai alhaalla roikkuvia hedelmiä oman vaikuttavuuden parantamisessa. Vastuullisia kumppaneita suosimalla hyötyjä on saavutettavissa tehokkaasti niin oman käden- kuin jalanjäljen näkökulmasta. Samalla edistetään tarvittavaa siirtymää isossa kuvassa. 

Vaadittavien muutosten suuruuden rinnalla tapahtuman päällimmäisenä sanomana korostui totuus, ettei kukaan ei pysty urakkaan yksin. Kannustuksen sanat toistuivat useissa puheenvuoroissa, monilla eri suilla: puhu ääneen pyrkimyksistäsi, ojenna kätesi ja kysy rohkeasti apua – yhteistyöhön valmiita kumppaneita on kyllä olemassa. 

Kirjoittaja: Timo Kupiainen, Fabrikin vaikutusstrategi & B Leader

Nyt on yritysaktivismin vuoro ­– 3 nostoa Amsterdamin B for Good Leaders Summitista

”Jos sinulla on kunnianhimoinen tavoite johtaa uudistuvaa tulevaisuutta organisaatiossasi, yhteiskunnassa ja itsessäsi – astu mukaan B For Good Leaders -huippukokoukseen. Tie ei ole helppo, mutta joidenkin on näytettävä tietä.”

Vastuullisuuden edelläkävijäbrändien ja niiden yritysjohtajien vuosittainen kokoontuminen järjestettiin tänä vuonna Amsterdamissa. Paikan päälle saapui yli 1200 yritysjohtajaa, päättäjää, omistajaa, sijoittajaa ja hallituksen jäsentä 50:stä eri maasta, moni heistä liittyi B Corp -verkostoon. Kahden päivän ajan tarjolla oli paljon erilaisia koulutuksia, puheenvuoroja, työpajoja, tehtäviä, ja tässä koottuna lyhyesti edelläkävijöiden vastuullisuus-summitin parhaat nostot.

1. Yritysaktivismi vs. business as usual

Yritysaktivismissa hyödynnetään liike-elämän resursseja ja vaikutusvaltaa positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. Muutamia vuosia sitten yritysaktivismina pidettiin yritysten kannanottoja jonkun tärkeän asian puolesta, mutta nykyään kyse on enemmänkin yrityksen coresta ja sen liiketoimintamallista. Uskon, että tulemme näkemään lähivuosina yhä enemmän uusia ja muutoksen läpikäyviä yrityksia, jotka haastavat parhaimmillaan koko toimialaansa.

Loistava esimerkki tästä on tanskalainen yritys Kaffe Bueno, jonka perustajan Alejandro Francon kanssa juttelimme Summitissa useaan otteeseen. Kaffe Bueno hyödyntää kahvin sivutuotteita – kuten käytettyjä kahvinporoja – alustana ainesosien tuottamiseen henkilökohtaiseen hygieniaan, ravitsemuslääkkeisiin sekä elintarvikkeisiin ja juomiin. Työ on tärkeää, sillä 99 prosenttia maailman vuosittain kulutetusta 9 miljardista kilosta kahvia käsitellään jätteenä tai sitä ei hävitetä asianmukaisesti. Näin se tuottaa päivittäin tonneittain metaania eli kasvihuonekaasua. Yritysaktivismi nouseekin juuri tästä: sen sijaan, että tuottaisimme haasteita ja ongelmia kuten ennenkin, tulevaisuuden menestyjät ovat ratkaisemassa niitä: ”Kahvin elämä ei lopu juomisen jälkeen. Se on vain uuden syklin alku.”

2. Uudistavasta eli regeneratiivisesta liiketoiminnasta valtavirtaa

Seuraava steppi Kaffe Buenon kohdalla on skaalautuminen. Oikeastaan kaikissa osiossa kahden päivän aikana sivuttiin sitä, miten uudistavasta bisneksestä saadaan aidosti valtavirtaa. Sanat sustainable tai responsibility eivät enää hallitse keskieurooppalaisella vastuullisuuskentällä vaan edelläkävijöiden keskuudessa termi on uudistava eli regeneratiivinen liiketoiminta.

Oma havaintomme pk-sektorilla todentui monien esimerkkien kautta: yrityksen aito tranformaatio kohti kestävämpää liiketoimintamallia lähtee käyntiin kunnolla vasta silloin, kun joku johtoasemassa oleva herää ja sitoutuu muutokseen – ja saa mukaan ensin yhteisön ja sen jälkeen sidosryhmät.

Työskentelin yhdessä työpajassa hollantilaisen Moonen Packaging -pakkaustukkukaupan toimitusjohtajan kanssa. Yli 65 vuoden aikana organisaatio on kasvanut pienestä pakkausyrityksestä innovatiiviseksi pakkausasiantuntijaksi. Tj oli enemmän kuin innoissaan erilaisista pakkausmahdollisuuksista vähittäiskaupan, elintarvikealan ja teollisuuden aloilla. He ovat kuulemma onnistuneet silloin, kun heidän tämänhetkisiä pakkauksia ei enää tarvita – he olivat valmiita muuttumaan ja olivat löytäneet jo monia erilaisia ratkaisuja sidosryhmiensä kautta.

3. Uusi radikaali: huolenpito

”Kunnianhimomme on rakennettu huolenpidon päälle. Aina kun teemme jotain, mietimme ensin, onko se oikein ihmisten ja maapallon näkökulmasta.”

Oli vaikuttavaa päästä kuulemaan Patagonian useamman työntekijän puheenvuoroja, esimerkiksi heidän HR-johtajansa sekä vastuullisuusjohtajansa. Vaikka usein ärsyttävyyteen saakka vastuullisuuskentällä jauhetaan Patagoniasta, nämä kohtaamiset taas todensivat syyn, miksi meidän kannattaa kuunnella ja ottaa esimerkkiä heistä.

Ehkä hyvänä neuvona oman toiminnan tarkasteluun ja siitä kertomiseen on seuraava kysymys: oletko miettinyt, millä tavoin yrityksesi pitää aidosti ja autenttisesti huolta ihmisistä ja tästä maapallosta? Mitä vastaat lapsenlapsillesi, kun he esittävät tuon kysymyksen?

On selvää, että tuore ESG-ohjelma tai GRI-standardeihin perustuva raportointi eivät ole oikeita vastauksia esitettyihin kysymyksiin, vaan on mentävä syvemmälle tai mietittävä homma uudestaan. Ehkäpä on todella niin, että kaiken keskellä huolenpito onkin radikaalia toimintaa – tässä ajassa ja tällä osaamisella meillä on suuri mahdollisuus ja samalla suuri velvollisuus vastata tähän ikiaikaiseen kutsuun.

Kirjoittaja: Jonna Ekroos, Fabrikin viestintästrategi

Sustainability for Rookies webinar: Pre-interview with Thomas Kolster

Honesty, common sense, and continuous growth – pre-interview with Thomas Kolster for the Sustainability for Rookies webinar on Friday 12.5.

The webinar held on Friday 12 May 2023 09:00–11:00, is aimed at all companies and organizations that need encouragement to take the first steps in corporate responsibility. The keynote speaker and encourager of the event is the internationally known Mr. Goodvertising – author, activist Thomas Kolster, who has helped hundreds of companies and brands on their sustainability journey. We decided to call Kolster in advance and asked him to answer a few questions that are surely on the minds of many companies starting or considering the corporate sustainability process. Read Thomas’s thoughts and come to the webinar to hear why you should start to work right away and how to succeed!

Why it is important to start the corporate sustainability process? Is it too late to start it now?

I don’t think it’s ever too late. I spent the first 10 years of my career advertising people things and products they don’t really need before I decided to take change the course. Basically, it’s just common sense. When you start a corporate sustainability process, you have a much better view of the risks and opportunities of your industry, a more engaged workforce, a more secure supply chain – which is even more crucial these days – and a better idea of your material costs as well as your operational impact and efficiency. 

What are the most common fears when starting a corporate sustainability process?

It’s like when you’re starting a new relationship or hobby and you ask yourself “Am I good enough for this”. People often get insecure in small and midsized as well as in big organizations and worry if they have the right professional skill set to start the process. I think the key thing is always to be open about it and ask for help, which is very honest, human, and the right thing to do.

What are the first easy steps to overcome the fears and start the journey?

It’s like any other journey. If you want to run a marathon, it’s not a good idea to run the whole 42 kilometers immediately. If you have a goal that you want to reach, it’s good to break that up into separate smaller targets, because very few of us can run 20 kilometers right away tomorrow. But setting intermediate goals, being honest about your development, and pushing yourself every time a little bit further will get you there. It’s also important to be aware of what’s happening around you. If you set a goal to run a marathon but don’t care to be in the top thousand first, that’s fine. But as an organization, you need to know what the competition is like and what people will expect from you.  

How can you concretely measure your company’s impact?

Environmental, Social, and Governance (ESG) Investing, the 17 Sustainable Development Goals, and such regulations are a good lens from which to view your impact and development. But after all, I think it’s all about seeing the essential risks and opportunities that your company is facing.

For small and midsized companies that may don’t have the resources on their own, as well as big corporations, it’s useful to get some professional help starting and during the journey. It’s also good to get together with some key persons across the business and have conversations about these topics, such as the climate impact, diversity, skills, recruitments, and the opportunities and challenges of your business, to see what others are doing, know the competition and to bring up new ideas.

Also, don’t focus just on now, but on 5 and 10 years further. This is why starting a sustainability process generates a lot of added value for companies because you learn to know the requirements of the future and make sustainable development a competitive advantage.

How do you recognize your business’s most important development points and take them forward?

From a communication perspective, when you have an idea of the impact that your company has, it is understanding your stakeholders, knowing what they are expecting from you, and what are their values, needs, and dreams.

From a business sustainability perspective, you should consider what might be an area that you could lead and is closely connected to your business area on the operation and brand wise. Some of the most successful companies that have done this well have been the ones that have had a long-term single-minded focus and have taken brave actions along the way. Businesses like the soap brand Unilever’s Lifebuoy which promotes hand washing across the world, show that having a sustainability mission linked to the product is also good for the business.

In addition to those one or two areas you choose – you should never ignore the others but it’s good to focus on the core – it’s good to think what your sword or shield could be with which you can fight and shape the market with. If you are an IT supplier or you are in the service business or just in B2B in general, there’s a massive pressure on lowering carbon emissions. If you can help your customers lower their carbon footprint, it is an essential commercial benefit for your business now and in the future.

What is greenwashing and how can you avoid it in your own business?

When speaking about greenwashing, whitewashing, or other marketing and PR traps of today, it’s good to remember that these things are not black and white, and they don’t stand still. These topics move ahead all the time and that makes it incredibly difficult to navigate through them. It’s sometimes almost like chasing a rainbow, just as you feel you are there, you’re not and it has moved ahead.

First of all, it’s good to know that you’re never going to arrive, it’s a constant journey. If you look at for example electronic goods, houses, and cars, the regulations and certifications are constantly improving and there is every time a new plus added behind the A plus plus plus plus.

The key thing for me is just taking off that stupid advertising hat and reminding yourself this is not making something classier or more shining. If you use more common sense instead of big words and shiny pictures, you’ll avoid falling into that greenwashing trap. For example, if you are in the food business, and you have a highly industrialized plant and your supply chain is full of monoculture, then it might not be a very good idea to put a very happy cow and corn fields full of flowers and bees in your packaging.

One thing to avoid this is having a conversation with your technical and production professionals and understanding what your operations and products really are before trying to make them shine more. And this is also about comparison again: if you don’t run a marathon in the top ten, don’t pretend to be in the top ten. Most companies are just at the beginning of their sustainability journey, so just be honest about it. 

Lastly, what are your greetings to people and companies considering attending the webinar? What’s coming up and why everyone should participate?

What I’m going to talk about is how sustainability has changed enormously in the last 10–15 years, not just in the Nordics, but globally, and sustainability has become a buzzword that is added to everything without justifying it. It’s a lot of buzz out there, so what I’m trying to do is to tell where all this is heading and what your company can do to navigate through it and create trustworthy storytelling and leadership in sustainability that people can feel really feel.

Because people right now are tired of listening to how companies are bragging about how sustainable they are – we want to feel the difference, see the difference, and touch the difference. On the webinar, you’ll get concrete tools with which you can do that and distinguish your company in this extremely competitive environment. And I also hope to leave you a bit of optimism that this can really be done, and that everyone can be a part of the change.

Like to know more? See the entire program and register for the webinar here >>

Webinaari: Sustainability for rookies – rohkeutta yritysvastuun ensimmäisiin askeliin!

Lähde matkalle kohti vastuullista liiketoimintaa!

Tämä kahden tunnin livestream on suunnattu kaikille yrityksille ja organisaatioille, jotka pohtivat esimerkiksi seuraavia asioita vastuullista liiketoimintaa suunnitellessaan:

 • Vastuullisuusprosessin tekeminen näkyväksi
 • Oikea tapa toimia, ettei tule harrastaneeksi viherpesua tai joudu mainekriisiin
 • Oman osaamisen kehittäminen ja mahdollinen ulkopuolinen sparraus
 • Vastuullisuuden merkitys omassa liiketoiminnassa

Tilaisuuden pääpuhujana ja rohkaisijana on kansainvälisesti tunnettu Mr. Goodvertising – kirjailija, aktivisti ja satoja yrityksiä ja brändejä vastuullisuusmatkalle auttanut Thomas Kolster. Tule kuulemaan, miksi työhön kannattaa tarttua heti!

Tilaisuus on maksullinen (250 € / 195 € + ALV). 

Tilaisuus on maksullinen, mutta 30 nopeinta ilmoittautunutta pääsee mukaan veloituksetta vieraanamme! Ilmoittaudu alta:

OHJELMA

9.00-9.45 Keynote: Sustainability for rookies – dare to act now!
Thomas Kolster, Mr. Goodvertising

9.45-10.00 Kysymyksiä ja ajatuksia – Kolster vastaa ja kommentoi

10.00 Case Fiskars Group: Yritysvastuu – haasteista mahdollisuuksiin
Vice President Sustainability Kati Ihamäki, Fiskars

10.15 Case Kekäle: Olemme matkamme alussa – mutta olemme harjoitelleet yli 60 vuotta
Toimitusjohtaja Joonas Kekäle, Kekäle

10.30 Tietoisku: Miksi mittarointi on kriittinen osa vastuullisuustyötä?
Impact Manager Nelli Oinio, Impact Agency Fabrik

10.45 Tietoisku: Mitä laki velvoittaa meitä tekemään tulevaisuudessa?
Vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala, Keskuskauppakamari

Tilaisuuden vetäjänä on Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.

TUTUSTU PUHUJIIN

Thomas Kolster

Thomas Kolster on markkinointiaktivisti ja kokenut brändäyksen ja kestävän kehityksen ammattilainen. Hän on maailmanlaajuisen Goodvertising-liikkeen perustaja ja erinomainen puhuja yritysvastuun ja positiivisen muutoksen luomisen näkökulmasta. Kolster on neuvonut ja auttanut käynnistämään vastuullisuustyön sadoissa ei organisataioissa – oli ne sitten Fortune 500 -yrityksiä, pieniä start-uppeja, hallituksia, virastoja tai voittoa tavoittelemattomia järjestöjä.Hän on kirjoittanut kaksi kirjaa ja artikkeleita The Guardianiin, Adweekiin ja The Drumiin. Pääpuhujana Thomas on esiintynyt yli 70 maassa ja esiintynyt muun muassa TEDx-, SXSW-, D&AD- ja Sustainable Brands -tapahtumissa. Hän on toiminut tuomarina kansainvälisissä palkintogaaloissa, kuten Cannes Lionsissa.

Kati Ihamäki

Kestävän kehityksen ammattilainen Kati Ihamäki työskentelee Fiskars Groupissa yritysvastuusta vastaavana johtajana ja vaikuttaa St1 Nordicin, HJK:n ja Lasten ja Nuorten säätiön hallituksissa, Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnassa sekä Suomalaisen Työn Liiton johtokunnassa. Hän on aiemmin työskennellyt OP Ryhmässä. Katilla on myös pitkä ura takanaan Finnairilla, jossa hän toimi kestävän kehityksen johtajana ja osallistui aktiivisesti alan kansainvälisten kattojärjestöjen vastuullisuustyöhön ja vaikuttamiseen.

Joonas Kekäle

Joonas Kekäle on perheyrityksen toimitusjohtaja, ja yrityksen omistus on kulkenut suvussa jo kolmen sukupolven ajan. Kekäleellä on nykyään 11 myymälää ympäri Suomea, ja “osta vähemmän, pidä enemmän” on ollut heidän kantava ajatuksensa jo vuosia. Puheenvuorossaan Joonas Kekäle kertoo runsas vuosi sitten käynnistyneestä vastuullisuustyöskentelystä; mikä siinä on peloittanut, miten pelot on voitettu, miltä kehitystyö on tuntunut ja kuinka se on muokannut heidän toimintaansa. Tänä keväänä Kekäle julkaisee ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa ja työn alla on myös kansainvälisen B Corp -vastuullisuussertifikaatin hakuprosessi.

Nelli Oinio

Nelli Oinio työskentelee Impact Agency Fabrikilla asiakkuusjohtajana innostaen ja tukien asiakkuuksia kohti vastuullisempia liiketoimintastrategioita mitattavalla tavalla. Oiniolla on 15 vuoden kokemus eri rooleista media- ja markkinointitoimialalta. Hän on muun muassa vastannut mediaryhmien yhteisvaluutallisen mittaroinnin johtamisesta sekä käyttäytymispohjaisten tutkimusviitekehyksien rakentamisesta ja niiden soveltamisesta markkinoinnin tehokkuuden mittaamiseen. Nykyisiä asiakkuuksia Oinio johtaa siten, että panosten, tuotosten ja tulosten rinnalle saadaan vaikuttavuuden mittaaminen.

Anne Vanhala

Anne toimii Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntijana kestävän kehityksen edistämisen parissa. Annen tausta liikejuridiikan parissa sekä yrittäjänä tuovat paljon arvokasta ymmärrystä vastuullisuuden viemisestä osaksi yritysten arkea. Hän on ollut mukana julkaisemassa yritysvastuun käsikirjaa ”Menesty yritysvastuulla” ja teosta ”Yritysvastuu & oikeus”.

Kolme yritystä, kaikilla sama ”plan B”

Jokainen organisaatio tähtää kohti kestävämpää liiketoimintaa omasta näkökulmastaan, omiin periaatteisiinsa, kilpailuvaltteihinsa sekä vaikuttamisen mahdollisuuksiinsa nojaten. Kaikkien ei kuitenkaan tarvitse keksiä itse mitä yrityksen vastuullisuus tarkoittaa ja kuinka askelia parempaan otetaan.

Kekäle, Mediateko ja Artlab valitsivat kehityspolulle kartakseen sekä kirittäjäkseen B Impact Assessment -arviointityökalun ja asettivat tähtäimen B Corp -sertifikaattiin. Miksi näin ja mitä matka on tähän mennessä opettanut?

Kekäle: Pitämisen puolesta

Kekäle on kulkenut jo pitkään vaatekaupan vastavirtaan. Kotimainen perheyhtiö on kasvattanut päättäväisesti ketjuaan monien perinteisten kilpakumppaneiden sulkiessa oviaan pikamuotikulttuurin ja monikansallisten toimijoiden paineessa. Usko laadukkaisiin, pitkäikäisiin vaatteisiin, niistä huolenpitämiseen ja ennen kaikkea niiden pitämiseen on vain vahvistunut matkan varrella.

Halu tehdä asiat paremmin on näkynyt konkreettisesti Kekäleen valikoiman, palvelujen ja markkinoinnin kehityssuunnassa sekä perinteisesti perheyritykselle läheisessä henkilöstöstä huolehtimisessa. Toimitusjohtaja Joonas Kekäle kokee kuitenkin yhtiössään olevan potentiaalia paljon enempään. Kehitettävää riittää sekä omassa toiminnassa että koko vaateteollisuudessa, ja nyt uudistumiseen on lähdetty koko yrityksen tasolla.

”Tahtoa vastuullisuuteen satsaamiseen meillä on ollut vuosikausia. Etenemisessä oli kuitenkin pitkään käsijarru päällä, koska valtavan kokonaisuuden edessä tuntuu mahdottomalta tietää mistä on viisainta aloittaa. Teema on niin suuri ja merkityksellinen, että siihen pelottaa koskea keskeneräisenä.” Joonas kertoo, ja jatkaa:

”B Impact Assessment oli meille hyvä työkalu isommalle vaihteelle vaihtamisessa. Kattavan kysymyspatterin läpi käyminen antoi meille käsityksen nykytilastamme ja kirkasti pääteemat, joihin meidän kannattaa keskittyä toimintamme kehittämisessä. Osaavien sparraajien avulla yksittäiset kokeilumme ovat jalostuneet selkeäksi vastuullisuusohjelmaksi, mitattaviksi kehitysprojekteiksi ja konkreettiseksi tiekartaksi. Varovaisten askelien muuttuessa määrätietoisiksi harppauksiksi myös nälkä alkoi kasvaa. Päätimme nostaa rimaa ja tähdätä B Corp -sertifikaattiin.”

Mediateko: Hyvää vahvistamassa

Rohkeasti monikansalliset ulkomainosjätit sekä kaupunkien kauppapaikoilla että suosituissa vapaa-ajankohteissa haastavan Mediateon ja Fabrikin yhteistyö lähti liikkeelle yksittäisestä mainonnan konseptista pari vuotta sitten. Sittemmin tiivis kumppanuus on kehittynyt asteelle, jossa perimmäisten kysymysten äärellä on oltu kainaloita myöten savessa niin Mediateon kuin tytäryhtiö Supervisualinkin merkeissä.

Oikein tekeminen, vastuun kantaminen ja hyvien asioiden puolustaminen ovat kuuluneet kiinteänä osana mediatekolaiseen kulttuuriin perustamisesta lähtien. Kuten niin monen muunkin yrityksen kohdalla, tahtoa joka tuutista vastaan tulevan kestävyyskriisin keskellä oli kuitenkin enempään. Tekemisestä puuttui punainen lanka ja horisontissa siintävä kirkkaaksi kiteytetty maali. Positiivinen vaikutus tahdottiin viedä yksittäisistä tempauksista toimintaa ohjaavaksi normiksi Mediateon bisneksen ytimeen ja tähdätä B Corp -sertifikaattiin.

”B Corp ja sen vaikutusten arviointityökalu on heti alkumetreiltä muuttanut tekemisen selkeämmäksi ja hallitummaksi. Kirjaimellisesti maapallon kokoinen kokonaisuus, sekä meidän roolimme siinä, jäsentyy käsitettävään muotoon, jolloin tavoitteita sekä suunnitelmaa niihin pääsemiseksi on paljon helpompi tehdä.” Mediateon toimitusjohtaja Teemu Kontkanen kiteyttää.

”Työtä se totta kai teettää. Ihan jo työkalun englanninkielisyyden osalta, jotta ymmärtää nyanssit ja asioiden linkityksen oman yrityksen toimintaan. Varsinkin vastattaessa kehitystyötä kirittäviin, jatkuvasti kiristyviin vaatimuksiin, pitää osata katsoa pidemmälle tulevaisuuteen. Mutta sehän koko hommassa meitä juuri kiehtookin. Eteenpäin meneminen.”

Artlab: Rakkaudesta ääneen ja maailmaan

Äänituotantoyhtiö Artlabin asiakaskunta kattaa laajalla skaalalla yrityksiä, yhdistyksiä, yksityishenkilöitä sekä julkisen sektorin toimijoita – studion seinälle kootuista nimikirjoituksista löytyy tuttuja nimiä presidenteistä punk-bändeihin. Lukemattomien podcastien, elokuvien, kuunnelmien, mainostuotantojen, levytysten ja jopa tapahtumien taustalta löytyvä tekijäporukka suhtautuu ääneen intohimolla, uteliaisuudella ja tinkimättömällä ammattiylpeydellä. Juuri siksi he uskovat äänellä voivan muuttaa myös maailmaa.

”Mietimme vuosien ajan mitä järkeä on tuottaa kaiuttimista hassuja piipityksiä ja tööttäyksiä, kun maailma ympärillämme on ilmiliekeissä. Ajatus siitä, että omalla toiminnallamme ruokimme samaa järjestelmää, joka on alunperin aiheuttanut tämän sotkun, tuntui pahalta.” Tirehtööri-tittelillä Artlabia luotsaava Anttoni Palm pohjustaa.

Nettopositiivisuuden käsitteeseen törmääminen sai Artlabin väen pohtimaan mikä tekee audiosta itsessään hyvän. Ajatusmaailma loksahti nykyisille urilleen.

”Audio on jo ympäristönäkökulmasta ylivertainen videoon verrattuna; tuottamiseen tarvitaan murto-osa siitä elektroniikan määrästä mitä elokuvan tekemiseen kuluu ja äänen striimaus käyttää vain 1% videoon kuluvasta datakaistasta. Audio ei altista aivojamme välkkyvien valojen hyökyaallolle, vaan on hitaampi ja syventymiseen houkutteleva media. Ääni myös poistaa suurimman osan ulkonäköpaineista; puhujien ihon väri, kehon muoto ja kasvojen symmetria ei ole enää relevanttia, ainoastaan tarinalla on merkitystä.”

”Sitten on vielä se kädenjälki. Haluamme uskoa, että siinä missä me olemme aikanaan saaneet inspiraatiota Nirvanan Nevermindista, saattaa joku meidän duuneistamme olla se sähköisku, joka käynnistää muutoksen tulevissa sukupolvissa.”

Artlabin ja Fabrikin teiden kohdatessa yhteisten projektien merkeissä sielunkumppanuus yhtiöiden välillä löytyi nopeasti. Päivän töistä syvemmälle sukeltaneissa keskusteluissa kävi ilmi, että molemmat jakoivat yhteisen mielenkiinnon B Corpia kohtaan. Mikä parasta, Fabrik pystyi auttamaan Artlabia heidän jo pitkään harkitsemassaan sertifioinnin tavoittelussa. Ensimmäiset askeleet polulla on nyt otettu ja hyödyt jo Anttonin mukaan nähtävissä. 

”Hyvän tekeminen on ollut syvällä Artlabin DNA:ssa perustamisestamme lähtien, mutta meillä ei ole ollut tietoa siitä, mistä laidasta vastuullisuuskakkua pitäisi lähteä nakertamaan. B Corp -prosessi on tuonut selkeyttä tekemiseemme: näihin asioihin pitää puuttua ja nuo asiat ovat keskimäärin kunnossa. Kun jokaista parametria ja raja-arvoa ei tarvitse miettiä itse, voi keskittyä asioiden toimeenpanemiseen.”

Kirjoittaja Timo Kupiainen, B Leader ja Vaikutustrategi.

Kiinnostaako teidänkin yritystä lähteä viemään yritysvastuullisuutta eteenpäin Artlabin, Mediateon ja Kekäleen tavoin? Jos näin, tutustu lisää Yritysvastuu– sekä B Corp-sertifiointi -tuotteisiimme, tai ota yhteyttä Fabrikin Nelliin tai Tiian:

Nelli Oinio
nelli@fabrik.fi
0505846529

Tiia Koskinen
tiia@fabrik.fi
0405808591

Impact Agency Fabrik on Suomen neljäs B Corp -vastuullisuussertifioitu yritys

Noin vuoden mittaisen prosessin jälkeen saamme ylpeänä kertoa: entinen mainostoimisto, nykyinen Impact Agency Fabrik, on saanut maaliskuussa 2023 neljäntenä suomalaisena yrityksenä B Corporation -sertifikaatin, joka kertoo yrityksen vastuullisesta toiminnasta.

Kyseessä on arvostettu ja kovaa työtä vaativa kansainvälinen tunnustus, jonka saamisessa olennaisinta on toiminnan kokonaisvaltainen ja todennettavissa oleva vastuullisuus. Oma kokemuksemme osoittaa, että parhaimmillaan vastuullisuus on matka, joka muovaa koko liiketoiminnan uusiksi.

Miksi B Corp?

Oivalsimme jo vuosia sitten, että yritysten pyrkimyslähtöinen ja merkityksellisyyteen keskittyvä tarinankerronta on tärkeää. Uskottava viestintä tarvitsee kuitenkin taustalleen todellisia tekoja. Uskoimme, että muutoshalua yrityksissä on, mutta epävarmuus vaikuttavimmista muutoksista hidastaa muutosten tekoa. 

Aktiivisen etsinnän tuloksena tutustuimme B Corp -sertifikaattiin ja vaikutuimme: vihdoinkin uskottava yhteisö ja kansainväliset standardit vastuullisuuden kehittämiseen. Vastuullisuuslupausten keskellä B Corp keskittyy aidosti aikaansaatuihin vaikutuksiin ja on siksi luotettava pohja yritysten vastuullisuustyölle.

Käytännössä sertifikaatin saaminen vaatii vastaamista noin 200 kysymykseen, joissa läpivalaistaan koko yrityksen liiketoiminta viiteen vastuullisuuden pilariin peilaten ja tavoitellaan tiettyä pistemäärää. Kaikki vastaukset on pystyttävä todentamaan dokumentein. 

On arvioitu, että työkalun käyttö ja siihen liittyvä osaamisen ja ymmärryksen kasvu antavat osallistuneille yrityksille 5–10 vuoden etumatkan kilpailijoihin, sillä prosessissa kehitetään omaa liiketoimintaa suuntaan, johon lainsäädäntö tulevaisuudessa ohjaa.

Mitä kokonaisvaltainen vastuullisuus tarkoittaa?

Oma muutosprosessimme käynnistyi runsas vuosi sitten, kun omistuspohjamme muuttui – nyt Fabrikin omistajaa sen neljä työntekijää ja meillä on vapaat kädet kehittää yritysteämme haluamaamme suuntaan. Matkalla myös nimi muuttui, sillä mainostoimisto-sana ei kuvaa enää toimintaamme.

Nykyään autamme myös muita tekemään saman matkan ja tarvittavia muutoksia – niin, että vastuullisuus on aidosti liiketoiminnan ytimessä kiinni. Oma strategiamme perustuu ja omaa onnistumistamme mitataan nykyään B Corpin viiden vastuullisuuden peruspilarin mukaan, joita ovat ympäristö, yhteisö, asiakkaat, työntekijät ja hallinto. 

Konkreettisena esimerkkinä meillä on mm. uusi ympäristöohjelma, asiakkuusvaikuttavuusmittarit, osaamisen kehittämisen suunnitelma, pro bono -ohjelma ja kulttuurin käsikirja. Kyse on ennen kaikkea vastuullisuuden johtamisesta pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja mitattavasti – ei mutu-tuntumalla.

Autamme parhaillaan jo kolmea kumppaniyritystä täyttämään B Corp -sertifikaatin vaatimukset. Työn alla on myös vastuullisuusraportteja, olennaisuusanalyysejä, ulkoisen ja sisäisen vastuullisuusviestinnän suunnittelua ja toteuttamista sekä vastuullisen työnantajuuden kehittämistä. Vastuullisuuden kehittämistyö jalkautuukin aina lopulta viestinnäksi ja kommunikaatioksi. Ne ovat Fabrikin ydinosaamista, joten kumppania ei tarvitse vaihtaa matkan varrella.

Mikä on tärkeintä?

Vastuullisuustyön laajuus on usein haastavaa, mutta meille myös innostavaa. Niin monet erityisesti pk-sektorin yritykset painivat vastuullisuusteemojen keskellä pohtien, mikä on olennaista tai mistä aloittaa. B Corp auttaa fokusoimaan olennaiseen ja aidosti vaikuttavaan ja kannattavaan bisnekseen. Itse sertifikaatti ei ole kuitenkaan se tärkein maali, vaan koko prosessin tuomat ammattimaiset toimintamallit, mittarit ja työkalut jatkuvan parantamisen avuksi.

B Corp -yrityksen johtajana uskon, että meidän on oltava se muutos, jota tavoittelemme maailmassa. Fabrikilla työskentelemme ymmärtäen, että olemme kaikki riippuvaisia toisistamme ja siksi myös vastuussa toisistamme ja tulevista sukupolvista. Kaikkea liiketoimintaa on harjoitettava niin, ettei tarpeetonta harmia synny ja toiminnan tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti yhteiseksi hyväksi. B Corp on hyvä keino tämänlaisen muutoksen aikaansaamiseen. Todellisista muutoksista on myös helpompi viestiä ilman pelkoa viherpesusta.

Lisätietoa: Toimitusjohtaja Perttu Kouvalainen, perttu@fabrik.fi, puh: 040 057 0270

WEBINAARITALLENNE: Miksi B Corp -sertifiointi on loistava työkalu yritysvastuun kehittämisessä?

Mikä yhdistää vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijäyrityksiä, kuten Patagoniaa, Ben & Jerry’siä ja Tony’s Chocolonelya? 

Vastaus on B Corp – mutta mitä ”good business, good people & good ethics” konkreettisesti tarkoittaa liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta? Entä mitä Pohjoismaihin kovaa vauhtia rantautuva B Corp -liike voi tarjota organisaatiollesi? 

Katso maanantaina 20.3.2023 pidetyn webinaarin tallenne alta (puheenvuorot englanniksi).

Vieraana tilaisuudessa olivat:

 • Danonen yritysvastuuasiantuntija Henrika Peltola, joka kertoo omakohtaisesti ja konkreettisesti, miten B Corp on loistava työkalu yritysten kokonaisvaltaisessa vastuullisuuden johtamisessa
 • Amsterdamilaisen Rainbow Collectionin toimitusjohtaja Dieuwertje Damen kertoo B Corp -liikkeestä, syistä sen nopean suosion takana sekä verkoston tarjoamista hyödyistä

Ohjelma 

14 Miksi Fabrik on valinnut B Corp:n strategiseksi työkaluksi ja miksi yritysten Suomessa kannattaa kiinnostua siitä / Perttu Kouvalainen, Impact Agency Fabrik 

14.15 Työkalu – maksuton B Impact Assessment (BIA) -arviointi pureutuu yrityksen liiketoimintaan kokonaisvaltaisesti / Henrika Peltola, Danone 

14.30 Yhteisö – mihin B Corpin kasvu perustuu, mitä se tarjoaa ja miten se vaikuttaa jo Keski-Euroopan yrityskentällä / Dieuwertje Damen, Rainbow Collection 

14.45 Q&A – voiko yritykseni saada sertifikaatin? Mistä aloittaa? Kuka voi auttaa?

Katso webinaaritallenne: 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Nelliin tai Tiian ja jutellaan lisää.

Nelli Oinio
nelli@fabrik.fi
0505846529

Tiia Koskinen
tiia@fabrik.fi
0405808591

Tutustu kyselymme tuloksiin – mitä vastuullisuusteemoja yritysten ja organisaatioiden työlistalla on juuri nyt?

Teimme vuoden 2022 lopulla yrityksille vastuullisuuskyselyn. Sen tavoitteena oli saada mahdollisimman hyvä käsitys yritysten nykytilanteesta esimerkiksi seuraavissa asioissa: 
  

– Mitä vastuullisuuteen liittyviä asioita organisaatioiden työlistalla on juuri nyt?  

– Mitä apua tai tietoa kaivataan päätöksentekoon 2023 vuoden aikana?  

– Mistä vastuullisuuteen liittyvä tietoa hankitaan, kuinka saatavilla oleva tieto koetaan sekä mistä kaivataan erityisesti lisätietoa? 

Taustatietoja 

Lähetimme kyselyn yhteensä 50:lle yrityksen edustajalle. Kyselyyn vastasivat seuraavat alat: 

 • Asiantuntija- ja konsultointiala 
 • Kaupan ala 
 • Teollisuusala 
 • Kiertotalousala 
 • Kulttuuri- ja taideala

Jaoimme kyselyssä vastuullisuuden neljään osa-alueeseen – henkilöstöön, ympäristöön, yhteiskuntaan ja asiakkaaseen. Tämä on tuttu jaottelumalli B Corp -sertifikaatista, jota Fabrik ja lukuisat muut yritykset kansainvälisesti hyödyntävät vastuullisuusprojekteissa. Lue lisää B Corpista ja vastuullisuussertifioinnista sivuiltamme

Yritysten painopisteet vastuullisuusaiheissa

Oli ilo huomata, kuinka monessa organisaatiossa vastuullisuustyö on jo aloitettu. Jopa 83 % vastaajista kertoi, että vastuullisuus on heidän liiketoimintansa ytimessä.

Muutamia painotuseroja vastauksista löytyi aiheiden osalta. Yrityksistä 91 % vastasi ympäristöön liittyvien aiheiden olevan työn alla, samaan lukemaan ylti myös henkilöstöön liittyvät vastuullisuusaiheet. Toisaalta yhteiskunnallisiin aiheisiin panostus on vähäisempää, noin 75 %. 

Kysyimme myös mitä asioita työlistalla on erityisesti tällä hetkellä eri osa-alueiden kohdalla. Alla nostoja vastauksista: 

Mihin tietoa tarvitaan ja mistä sitä haetaan? 
Kun kysyimme, mikä on vastuullisuustiedon tarve vuonna 2023, vastauksissa nousi eniten esille vastuullisuusraportointi sekä CSRD (Social Resbonsibilty Directive: Direktiivi vastuullisuuden edistämisestä johtamisjärjestelmissä ja sen raportointi). Myös ESG-tiedon tarve nousi esiin vastauksissa. 

Erityisen kiinnostavana koimme kysyä myös sen, mistä vastuullisuuteen liittyvää tietoa tällä hetkellä haetaan. Tiedonhaun top 10 olivat: 

 • Webinaarit 83 %  
 • Tapahtumat ja seminaarit 83 %  
 • Blogiartikkelit 67 % 
 • Uutissivustot 67 % 
 • Koulutukset/workshopit 67 % 
 • LinkedIn 50 % 
 • Kirjallisuus 50 % 
 • Uutiskirjeet 33 % 
 • Podcastit 25 % 
 • Verkkosivustot 17 % 

Kyselystä kävi selkeästi esille myös, että tieto osataan jo etsiä lähtökohtaisesti uskottavilta tahoilta; 100 % vastaajista piti saatavilla olevaa tietoa luotettavana. Tiedon selkeydessä on sen sijaan vielä kehittämisen varaa, sillä vain 73 % vastaajista koki saatavilla olevan tiedon selkeäksi. 

Kyselyn take-awayt 

1) Yritysvastuu nähdään kokonaisvaltaisesti – kannattaa pohtia, miten tämä toteutuu omassa organisaatiossasi tällä hetkellä. Lue lisää yritysvastuutuotteistamme

2) Vastuullisuusraportointi kiinnostaa ymmärrettävästi kovasti. EU-lainsäädännön kautta suurempien yritysten sääntely lisääntyy lähivuosina, mutta kuluttajien ja sidosryhmien vaatimus kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydesta on teema, johon pk-yritysten ja organisaatioiden kannattaa jo vastata. Tutustu vastuullisuusraportointiin.

3) Pyri omassa vastuullisuusviestinnässäsi selkeyteen – siitä hyötyvät kaikki aina kuluttajista työntekijöihin saakka. 

Kiitos mielenkiinnostasi! Jos olet kiinnostunut kuulemaan aiheesta lisää tulevaisuudessa, liitythän meidän uutiskirjelistallemme. Tiedotamme siellä myös tulevista vastuullisuuteen liittyvistä tapahtumista, kuten webinaareistamme. 

Kirjoittaja: Hanna Leppänen, datasuunnittelija

Fabrikin Jonna Design Forum Finlandin blogissa: Kohti vastuullisuuden 360-näkymää

”Sirpaleisesta toiminnasta kohti vastuullisuuden 360-näkymää – maksuton työkalu on jo kaikkien saatavilla”

Fabrikin Jonna kävi pari viikkoa sitten kirjoittamassa vierasblogin Design Forum Finlandille. Aiheena oli B Corpin vastuullisuussertifikaatti, joka on tulossa kovaa vauhtia Suomeen tänä vuonna.

Suomen B Corp -yhteisö kasvaa vauhdilla

Viime vuosi päättyi B Corp -matkamme näkökulmasta hienosti: Fabrik oli mukana perustamassa B Local Helsinki -yhteisöä ja oma sertifikaattihakemuksemme liikahti eteenpäin. Ennen kuin kerron mitä kaikkea tämä vuosi tuo tullessaan, ensin muutama sananen B Corpista.

Miksi B Corp?

B Corp on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka kokonaisvaltaiseen yritysvastuun kehittämiseen tehtyä työkalua käyttää yli 500 000 yritystä ympäri maailmaa. Se ei rajoitu yhteen tuotteeseen tai tiettyyn toimitusketjun osaan vaan läpivalaisee koko liiketoiminnan (hallinto, työntekijät, yhteisö, ympäristö ja asiakkaat).

Toiminnan taustalla vaikuttaa voimakkaasti bisneslähtöisyys: jotta yritysten voimaa voidaan käyttää B Corpin perusajatuksen mukaisesti hyvään, on yritysten kasvettava ja menestyttävä. Vastuullisuuslupausten keskellä B Corp keskittyy aidosti aikaansaatuihin vaikutuksiin ja on siksi uskottava pohja yritysten vastuullisuustyölle.

Suomi ykkösprioriteettina

Tänä vuonna Suomi on Euroopan B Corp -liikkeen ykkösprioriteetti. Se tarkoittaa, että mukaan lähtevät yritykset saavat erityisen nopean käsittelyajan sertifioinnilleen ja pääsevät hyödyntämään tätä niin omassa maineessaan kuin laajemminkin liikkeen näkyvyydessä Pohjoismaissa.

Miksi näin? Koska B Corp on laajasti käytössä Keski-Euroopassa ja sama aalto halutaan saada aikaan myös Pohjoismaissa. Tällä hetkellä Pohjoismaissa on 77 B Corp -sertifioitua yritystä ja noin 50 yritystä on sertifiointiprosessissa. Vuoden 2023 aikana yritysten määrän odotetaan kasvavan yli kahdensadan. Maailmanlaajuisesti sertifioituja yrityksiä on yli 6000 ja kasvuodotukset ovat suuret.

B Local Helsinki – eikun mukaan vaan!

On ollut etuoikeus päästä tutustumaan jo nykyisiin olemassa oleviin B Corp -yrityksiin Suomessa. Olemme eri toimialoilla, mutta asenne on sama. Kuten muissakin maailman kaupungeissa, myös Helsingissä päätimme perustaa oman paikallisen yhteisön.

Tämä vuosi tuo mukanaan ainakin seuraavia asioita:

 • Tietoisuutta ja näkyvyyttä B Corp -liikkeelle
 • Paljon uusia suomalaisia potentiaalisia yrityksiä
 • B Local Helsinki kokoontumisia (kaikille avoimia)
 • Viestintäkampanjoita (maaliskuu on B Corp Month – kuulet pian lisää)
 • Toivottavasti yksi iso seminaari loppuvuodesta

Kerromme erittäin mielellämme lisää kaikille kiinnostuneille. Fabrikilla on jo yksi B Leader ja pian toinenkin, sillä muutaman päivän päästä minullakin alkaa noin 3 kuukauden B Corp -koulutussprintti Tukholmassa. Hyvää ja vaikuttavaa vuotta – meille kaikille!

Kirjoittaja: Jonna Ekroos, Fabrikin viestintästrategi ja osakas

Lukusuositus: Nille Skalts yritysvastuusta ja liiketoiminnan tulevaisuudesta – ”This is not sustainability, this is core business.” 

Lue lisää myös B Corpista ja palveluistamme.