Vieraskynä: Edelläkävijyydestä kilpailuetua

Blogivieraanamme yritysvastuuverkosto FIBSin asiantuntija Marja Kurkela. Ohessa Marjan kirjoitus yhteisen webinaarimme ”Kuinka sustis ja bisnes saadaan ajamaan samaa agendaa?” jälkeen.


”Kilpailuetu syntyy siitä, että tekee eri tavalla ja paremmin kuin muut”

Mikä on yritysten rooli yhteiskunnassa, ja mikä taas yhteiskunnan rooli yritysten kannustamisessa kestävään, planeetan rajoissa tapahtuvaan yritystoimintaan? Tässä keskustelussa on hyvä muistaa, että näkemykselliset kestävyyden edelläkävijät menevät joka tapauksessa kaukana sääntelyn edellä – ja tulevat menemään jatkossakin.

Kilpailuetu syntyy siitä, että tekee eri tavalla ja paremmin kuin muut. Edelläkävijyys ei ole täydellisyyttä, eristäytymistä keskustelusta tai oman erinomaisuuden korostamista. Vaatii kanttia tarkastella yrityksen koko arvonluontia rehellisesti ja kysyä itseltään: kuinka paljon arvoa yhteiskunnalle* voimme rakentaa liiketoimintamallimme kautta?

Edelläkävijyyden yksi tärkeä voiman lähde on edelläkävijöiden yhteisö, jossa yksinäisen puurtamisen sijaan jaetaan, sparrataan, debatoidaan, ollaan keskeneräisiä ja kehitytään yhdessä. Yhteisössä yhdessä toimimista helpottaa usein jonkinlainen jaettu käsitys suunnasta, johon pyritään – tässä tapauksessa siis planeetan rajoissa tapahtuva, kestävä liiketoiminta.

Työkalu oman liiketoiminnan kestävyyden tarkasteluun

Fabrikin ja FIBSin yhdessä järjestämässämme webinaarissa pureuduttiin yhteen, kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa ja ennen kaikkea liiketoimintamallia kestävämpään ja sitä kautta vaikuttavampaan suuntaan vievään viitekehykseen, B Impact Assesmentiin (BIA*). Se on kaikille avoin, jatkuvan kehitystyön alla oleva, verkosta löytyvä resurssi, jolla yrityksen vastuullisuustyön ja -johtamisen saa hyvin jäsenneltyyn raamiin ja kunnon vauhtiin.

Moni yritys käyttää BIA-työkalua ilman aikomustakaan hakea maksullista, tietyn pistemäärän edellyttämää sertifikaattia. Kiinnostavaa on kuitenkin sertifikaatin saaneiden yritysten kokemus siitä, että tärkeintä on sen saamisen myötä pääsy B Corp -yhteisöön ja sitä kautta tuleva tuki jatkuvalle kehittämiselle. Tärkeää voi olla sertifikaattikin, mutta ennen kaikkea mukana olo edelläkävijöiden porukassa ja imussa.

Edelläkävijyys on itsensä – ja yrityksensä – likoon laittamista, myös vaikean ja hankalan päivittäistä kohtaamista ja toisaalta porukalla edistysaskeleista iloitsemista. Webinaarin yritysvieraamme, perheyritys Kekäleen toimitusjohtajan, Joonas Kekäleen sanat tiivistävät tämän:

”Pelko ei saisi pysäyttää – siitä pitää päästä yli.”

Lämmin kiitos myös tämän webinaarin osalta itsenne likoon laittamisesta Joonas ja Fabrikin B Leaderit Jonna Ekroos ja Timo Kupiainen sekä meidän FIBSin arvokkaat taustajoukot Mea Lakso ja Heli Karhi!

Marja Kurkela
yritysvastuuasiantuntija,
yritysvastuuverkosto FIBS

Webinaarin materiaalit ja nauhoite löytyvät FIBS-uutishuoneesta.
Lisätietoa maksuttomasta työkalusta.

*BIA-työkalun ytimessä on ajatus siitä, että yrityksillä voisi – ja pitäisi – olla laajempi yhteiskunnallinen rooli nimenomaan liiketoimintamallinsa kautta. Pelkkä haittojen minimoiminen ei enää riitä. Impact business model –ajattelu eli vaikuttava liiketoimintamalli, lähestyy arvonluontia yhteiskunnallisesta näkökulmasta, ja perustuu positiivisen “impactin” aikaansaamiseen yhteiskunnassa.

Etsimme projektipäällikköä luovaan tiimiimme

Kiinnostaako ura brändien ja kestävyystyön ytimessä? Etsimme nyt kokenutta ja vaikutushakuista projektipäällikköä luovaan tiimiimme.

Kuka olemme?

Olemme Impact Agency Fabrik, ja pyrkimyksemme on auttaa yrityksiä muuttamaan liiketoimintaansa yhdistämällä kestävä kehitys ja taloudellinen menestys.

Työskentelemme kahdessa tiimissä, joista toinen vastaa vastuullisuusstrategioista ja liiketoiminnan kehittämisestä, ja toinen taas erottuvista luovista ratkaisusta ja kilpailuetua tuovasta markkinointiviestinnästä. Molemmat tiimimme koostuvat intohimoisista ammattilaisista, jotka ovat omistautuneet luomaan merkityksellisiä ja vaikuttavia kokonaisuuksia ja aikaa kestäviä ratkaisuja.

Mitä odotamme sinulta?

Etsimme projektipäällikköä, jolla on vankka kokemus erikokoisista asiakkuuksista ja kyky hallita monimutkaisia projekteja. Tehtävässä menestymiseen tarvitset organisointitaitoja, tiimijohtamistaitoja sekä kykyä työskennellä tehokkaasti tiukoissa aikatauluissa.

Tehtäväsi

 • Koordinoit erilaisia projekteja ja varmistat niiden sujuvan saumattomasti alusta loppuun.
 • Laadit vuosisuunnitelmia yhdessä tiimin kanssa ja varmistat niiden toteutumisen.
 • Seuraat tiimikohtaista kalenterointia, tuottavuutta ja varmistat, että kaikki tavoitteet saavutetaan tehokkaasti.
 • Innostat asiakasta dynaamisella ja luottamusta herättävällä viestinnällä.
 • Mittaat projektien NPS:ää kahden viikon välein varmistaen asiakastyytyväisyyden ja keräten palautetta jatkokehitystä varten.

Mitä odotamme sinulta?

 • Kokemusta projektipäällikön tehtävistä
 • Laajaa ymmärrystä markkinoinnista ja viestinnästä
 • Kykyä hallita useita projekteja samanaikaisesti
 • Rohkeutta toimia erilaisissa verkostoissa
 • Erinomaisia viestintä- ja neuvottelutaitoja
 • Ymmärrys SEO:sta ja some-markkinoinnista
 • Organisointitaitoja ja paineensietokykyä

Mitä tarjoamme:

Olemme toistaiseksi Suomessa ainoa toimisto, jossa yhdistyy intohimoinen luovuus sekä kansainvälisten standardien mukainen kestävyystyö (B Corp). Pääset mukaan luovan tiimimme suurimpiin asiakkuuksiin ja niiden projektien toteuttamiseen sekä opit matkan varrella kestävyystyömme periaatteet. Lähde mukaan kanssamme tekemään työtä positiivisten vaikutusten puolesta.

Yhteys

Jos kiinnostuit, laita whatsappia tai sähköpostia luovalle johtajallemme Villelle (yhteystiedot alla). Haku on auki helmikuun ajan, mutta palkkaamme sopivan henkilön löytyessä samoin tein.Ville Timonen

Luova johtaja, Osakas


Kohti kestävyys-
raportointia ja sen yli 

Valmistaudu CSRD-direktiivin vaatimuksiin B Corp -sertifioinnin selkärankana toimivan ilmaisen työkalun avulla. 

Keskustelu CSRD-direktiivistä ja sen yrityksille mukanaan tuomista raportointivaatimuksista on käynyt viime aikoina kuumana. Vaikka aihe vilisee outoja termejä ja monimutkaisia kirjainlyhenteitä, tarinan juoni on tullut kaikille harvinaisen selväksi: muutos on käynnissä, vaatimustaso kasvaa huomattavasti ja vaikka ensimmäisessä vaiheessa direktiivi koskettaa vasta kaikkein suurimpia yrityksiä, vaikutukset valuvat samoin tein läpi arvoketjun myös pk-yritysten syliin. 

Pienemmässäkin muutospaineessa iskee helposti paniikki. Tilanteessa pätee sama ohje kuin eksyessä: pysy rauhallisena ja pyri hahmottamaan kokonaiskuva. 

Raportointidirektiivi on väline, ei itseisarvo. 

Kiristyneiden vaatimusten taustalla on EU:n vihreän kehityksen ohjelma, Green Deal, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.  Maalin saavuttaminen vaatii valtavaa muutosta yhteiskunnassa sekä talouden toimintamalleissa. Vipuvartena nähdään yritykset. Liiketoiminnan läpinäkyvyyden lisäämisellä halutaan antaa sijoittajille, sidosryhmille sekä suurelle yleisölle mahdollisuus vertailla yrityksiä ja tehdä valintansa sen mukaan, kuinka ne kantavat vastuunsa – luotettavasti, ilman vaaraa viherpesusta. 

Raportin tekeminen ei tee yrityksestä vastuullista. Edes vaatimusten mukaisen raportin. Siirtymä kestävämpään liiketoimintaan tarkoittaa konkreettisia toimia. Direktiivit ja säännökset näyttävät suunnan ja varmistavat, että siihen suuntaan myös mennään. Sen lisäksi, että yritysten on raportoitava sekä toimintansa vaikutuksista ympäröivään maailmaan että muuttuvan maailman vaikutuksista omaan liiketoimintaansa (kaksoisolennaisuus), on niiden kerrottava myös mitä ne asioiden hyväksi tekevät. Kuinka ne kasvattavat positiivisia vaikutuksiaan ja miten minimoivat haitallisia? 

Tässä kohtaa kuvaan astuu alussa mainittu B Corp -vastuullisuustyökalu. B Impact Assessment arvioi nimenomaan yrityksen suorituskykyä viidessä läpiluotaavassa kategoriassa, jotka osuvat mukavasti päällekkäin CSRD:n teemojen kanssa. BIA-työkalu tarkastelee toimintaa kahdesta näkökulmasta: 1) operatiivisen linssin läpi mitataan yrityksen prosessien, käytänteiden ja mittareiden ohjaaman päivittäisen toiminnan vaikutuksia 2) vaikuttavilla liiketoimintamalleilla (Impact Business Models) tarkoitetaan yrityksen tapaa rakentaa liiketoimintansa siten, että se tuottaa automaattisesti erityistä positiivista arvoa muillekin kuin omistajille. Eli mitä paremmin bisnes luistaa, sitä suuremmaksi kasvaa myös positiivinen vaikutus ympäröivälle maailmalle. 

BIA x CSRD? 

Voiko B Impact Assessmentia käyttämällä sitten täyttää CSRD-vaatimukset? Suoraa yhtäläisyysmerkkiä CSRD:n ja B Impact Assessmentin välille ei voi piirtää, sillä toinen on luotu kestävyysraportoinnin direktiiviksi ja toinen on yritysten vaikutusten arviointiin, johtamiseen sekä jatkuvaan parantamiseen luotu työkalu. Käsiteltävät teemat, kerättävät tiedot sekä vaadittavat toimintatavat ja prosessit limittyvät kuitenkin niin paljon, että BIA tarjoaa erinomaisen työkalun raportointivaatimuksiin valmistautumiseen. Esimerkiksi CSRD:n vaatimus olennaisia kestävyysteemoja koskevien käytänteiden, tavoitteiden ja mittareiden julkaisemiseen osuu erinomaisesti yhteen BIA:n lukuisten päätöksentekotapoihin tai KPI-mittareihin liittyvien kysymysten kanssa. 

Pk-yrityksille, joita raportointivaatimus ei vielä suoraan kosketa, B Impact Assessment tarjoaa tehokkaan työkalun ennakointiin. BIA:n avulla oman toiminnan kehittämisen suunta saadaan kirkastettua ja työ käyntiin, jolloin myöhempi raportointivelvoite täyttyy sujuvammin. BIA:iin kerättyjen tietojen avulla pystytään myös vastaamaan suurilta toimijoilta jo nyt valuviin vaateisiin ja datapyyntöihin – ja parantamaan näin yrityksen kilpailuasemaa. Jos tahtoo varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden kiristyvässä kilpailussa, paikat tulevaisuuden arvoketjussa jaetaan nyt. 

CSRD-raportointivaatimuksen piiriin jo kuuluvalle yritykselle kestävyysraportoinnin vaatimukset ovat tässä vaiheessa jo takuulla tuttuja ja tilanne päällä. B Impact Assessment varmistaa, että vastuullisuustyö on eteenpäin katsovaa ja tavoittelee kilpailuetua. 

Ehdotus: mieti ihan ensin mihin kestävyystyölläsi tähtäät. 

CSRD ja yritysvastuusääntely laajemmin luovat uutta oletustasoa – mitä jatkossa vaaditaan, että yritys ylipäätään pysyy mukana kilpailussa. CSRD:n asettamat vaatimukset ovat tulevaisuuden Business As Usual. 

B Impact Assessment taas on kirittämässä pitkäjänteisesti yrityksiä eteenpäin kestävyystyössä. Se ohjaa edelläkävijyyteen ja jatkuvaan parantamiseen oman liiketoiminnan sekä sen positiivisten vaikutusten kasvattamisessa. Tähtäimessä menestys sekä perinteisillä että uuden maailman mittareilla: Best Of/For The World. 

Kummalle tasolle mieluummin yrityksesi riman asetat? 

Jos kaipaat apua yrityksesi vastuullisuustyössä tai tahdot kuulla enemmän B Corp -liikkeestä ja B Impact Assessementin liiketoimintahyödyistä, ota rohkeasti yhteyttä! 

Lue lisää täältä.

Kuinka sustis ja bisnes saadaan ajamaan samaa agendaa?

Järjestämme yhteistyössä FIBSin kanssa sen jäsenille webinaarin 6.2.2024, jossa pureudutaan yritysten kestävyystyön ja vaikuttavuuden johtamiseen.

Kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa ja ennen kaikkea liiketoimintamallia kestävämpään suuntaan vieviä viitekehyksiä ei vielä ole tarjolla montaa. Yksi kiinnostava vaihtoehto on B Corp -sertifioinnin selkärankana toimivaan arviointi- sekä johtamistyökalu.

Tässä webinaarissa tarjoamme

Inspiraatiota oman kestävyystyön suorituskyvyn johtamiseen sekä näkemystä, kuinka omaa bisnestä voi lähteä kehittämään vaikuttavuuden näkökulmasta

Tietoa kansainvälisestä maksuttomasta B Corp -työkalusta, jonka avulla pystyy läpivalaisemaan oman liiketoimintansa kokonaisvaltaisesti, odotusten mukaisesti sekä konkretiaan ohjaten.

Konkreettisia kokemuksia siitä, kuinka kotimainen vaatealan perheyritys Kekäle on muuttanut liiketoimintamalliaan B Corpia tehokkaasti hyödyntäen ja kuinka uusi suunta on viety strategiasta käytäntöön.

Puhujina

 • B Leader koulutuksen käyneet Jonna Ekroos & Timo Kupiainen, Impact Agency Fabrik
 • Puhuja varmistuu myöhemmin, B Lab
 • Joonas Kekäle, toimitusjohtaja, Kekäle

Kenelle

 • Yrityksen johdolle, liiketoimintajohdolle ja vastuullisuusasiantuntijoille
 • B Corp -sertifioinnista ja/tai ilmaisesta B Impact Assessment -arviointityökalusta kiinnostuneille
 • Kaikille vaikuttavista liiketoimintamalleista ja kestävästä kasvusta kiinnostuneille

Osallistuminen

Tilaisuuteen voi osallistua Fibsin jäsenet, tutustu ja ilmoittaudu täällä > 

Lue lisää Jonnan artikkelista täältä >

Jos tarvitset apua, niin olethan yhteydessä!

Terveisin,
Jonna Ekroos
VIESTINTÄSTRATEGI, B LEADER

2024 on hyvä vuosi siivota yritys kuntoon

Hyvä yritysjohtaja- ja päättäjä,
onnittelut kuluneesta vuodesta, selvisit hyvin kaikesta yllättävästä huolimatta. Ihan kohta on aika levähtää. Irtiotto arjesta antaa tilaa ajattelulle. Niille tärkeillekin, joilla on suuri vaikutus myös vuosien päästä. Annan yhden ajatuksen lahjaksi, valitse rauhassa haluatko avata sitä.

Luo kyvykkyyttä ja innosta

Oma strategiamme on ollut kolmivaiheinen tähän mennessä:

1. Herääminen (Wake up) – oivalla mikä on liiketoimintasi kannalta olennaista vaikuttavuutta ja tee happotestaus vastuullisuutesi nykytasoon

2. Kasvaminen (Grow up) – kasvata positiivista vaikutustasi ja luo kyvykkyyttä jota sidosryhmäsi aidosti arvostavat

3. Näyttäytyminen (Show up) – innosta ja saavuta kilpailuetua, niin henkilöstöllesi, kumppaneillesi kuin asiakkaillesi

Vastuullisuustyö on jatkuvaa oppimista, olipa kyse miten toimintaasi kehität tai miten olennaisimmista seikoista strandardien mukaisesti raportoit. 

On arvioitu, että raportoinnin kustannukset ovat noin 1% liikevaihdosta (valtava summa), ja uutta asiaa on opittava nopeasti. Siksi on järkevää samalla katsoa strategiaa yhden uuden näkökulman kautta eli nyt otetaan mukaan siivoaminen (Clean up).

Kestävämpi ja tehokkaampi bisnes

Oikeastaan siivoaminen on termi, jota edustaa hyvin kokovastuullisuuden ydintä. Meidän on tarkasteltava toimintaamme kestävyyden näkökulmasta: 

Mikä on olennaista? Mistä voimme vähentää? Mitä voimme lopettaa kokonaan? Mitä voimme kierrättää? 

Siivoamisen mahdollisuudet voivat liittyä vanhentuneisiin käytäntöihin, kuten energian ylenmääräiseen kulutukseen, haitallisiin työolosuhteisiin tai eettisesti kyseenalaisiin liiketoimintakäytäntöihin. Näiden asioiden tunnistaminen ja parantaminen voi johtaa paitsi vastuullisempaan toimintaan, myös taloudellisesti kestävämpään liiketoimintaan.

Wake up – Grow up – Clean up – Show up 

Tätä ajattelua on aiemminkin käytetty laajasti myös yritysten strategisessa ajattelussa. ESG-pohdintaan se sopii loistavasti ja kruununa vielä vastuullisuusviestintään.

EU:n uudella Green claims -lakialoitteella pyritään kitkemään perusteettomien ympäristöväitteiden käyttöä markkinoinnissa. Ja hyvä niin, sillä on kaikkien etu, että vastuullisuusviestintä on todenperäistä ja ohjaa kuluttajia oikeaan suuntaan. Esimerkiksi täältä voit lukea aiheesta lisää.

Jos aiot avata lahjasi, ota ESG-valinnoissasi kaikki irti tästä näkökulmasta. Muista antaa sitä myös eteenpäin, sillä hyvät lahjat eivät vähene jaettaessa. 

Onnellista joulunaikaa sinulle ja kaikille läheisillesi,

Perttu

Tutustu yritysvastuuseen täällä.

Jos innostuit, autamme mielellämme. Mutta sitä ennen, eiköhän hengähdetä hetki.

Terveisin,
Perttu Kouvalainen
Toimitusjohtaja

Terra Firma ja WWF Suomi ovat Fabrikin uudet Pro bono -kumppanit

Lahjoitamme 10 000 euron edestä työtämme positiivisen vaikutuksen maksimointiin sekä Afrikassa toimivalle Terra Firma Rainwater Collectivelle että WWF Suomelle.

Kyseessä Fabrikin pro bono -kumppanuus, johon pystyi hakemaan mukaan tänä syksynä. Saimme yli 20 mielenkiintoista ja inspiroivaa hakemusta erilaisilta järjestöitä, yhteisöiltä ja start-upeilta. 

Tärkein kriteeri valinnassamme oli hakijatahon potentiaali saada aikaan aidosti vaikuttavuutta – toinen kansallisesti ja toinen kansainvälisesti.

Terra Firma – sadevedet Afrikan kotien käyttöön

Terra Firma suunnittelee ja rakentaa yksinkertaisia ja kustannustehokkaita järjestelmiä sadeveden keräämiseksi ja varastoimiseksi Keski-Afrikassa. Ratkaisun avulla koteihin saadaan raikasta vettä ja varmistetaan, että tulvat eivät saa aikaan pahaa jälkeä kaupunkien naapurustoissa. Afrikan väestön odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä, ja makea vesi on yksi alueiden suurimmista haasteista.

”Suunnitelmamme ovat skaalautuvia naapurustoista miljoonien asukkaiden kaupunkeihin ja jälkiasennuksista uusien asuntojen rakentamiseen. Fabrik auttaa meitä kertomaan työstämme innostavalla ja yksinkertaisella tavalla, jotta saamme yhä enemmän rahoittajia mukaan tähän tärkeään työhön,” Terra Firman perustaja ja toiminnanjohtaja Mark Weinhold kertoo.

WWF Suomi – Earth Hour entistä vaikuttavammaksi

WWF:n Earth Hour on maailman suurin ympäristötapahtuma, ja sitä vietetään jälleen lauantaina 23.3.2024. Suomessa Earth Houriin osallistui keväällä 2023 eri tavoin noin 1,3 miljoonaa suomalaista.

”Koronapandemian vuoksi WWF Suomi on viimeisen neljän vuoden aikana järjestänyt digitaalisen Earth Hour -tapahtuman, mutta keväällä 2024 haluaisimme palauttaa Earth Hourin suurimpien suomalaisten kaupunkien katukuvaan ja luoda tapahtuman, joka kutsuu ihmiset osallistumaan, ilmaisemaan yhdessä huolensa ilmastokriisin ja luontokadon puolesta ja vaatimaan päättäjiltä toimia. Yhteistyössä Fabrikin kanssa etsimme tapahtumaan entistä vaikuttavampaa ja rohkeampaa kulmaa, WWF:n viestintäpäällikkö Noora Jussila kertoo.

Näin käynnistät vastuullisuustyön ketterästi ja varmistat menestyksen

Oman yrityksen vastuullisuustyön aloittaminen voi tuntua ylivoimaiselta tehtävältä – mistä aloittaa, mihin panostaa?

Tässä sinulle hyviä uutisia: vastuullisuus ei vaadi suuria alkuinvestointeja tai muutoksia heti alkuun. Mutta kyseessä on työ, joka on syytä aloittaa, jos haluat minimoida tulevaisuuden riskit.

1. Ymmärrä yrityksesi vaikuttavuus

Monet yritykset mittaavat jo esimerkillisesti ympäristövastuun osalta hiilijalanjälkeään, mutta vastuullisuus on tässä ajassa paljon muutakin. ESG-lyhenne tulee sanoista Environmental, Social ja Governance. Yritysten vastuullisuus ymmärretään yhä kokonaisvaltaisemmin ja omaa vaikuttavuutta pitää pystyä avaamaan monelta eri kantilta.

Yrityksemme käyttää tähän työhön kansainvälistä vaikuttavuuden arviointi-, kehitys- ja johtamistyökalua, jolla läpivalaistaan koko liiketoiminta: hallinto, työntekijät, yhteisö, ympäristö ja asiakkaat. Samaa maksutonta B Corp -työkalua käyttää muuten yli 150 000 kaikenkokoista yritystä ympäri maailmaa, tunnetuimpina Ben & Jerry’s, Patagonia ja Rituals.

Läpivalaisun ja noin 200 kysymyksen jälkeen ymmärrät, mitä kaikkea vastuullisuus tarkoittaa oman bisneksesi osalta ja mikä tilanteeseesi on tällä hetkellä.

2. Panosta olennaisimpaan ja suorituskykyyn

Kartoituksen jälkeen nähdään, mikä on olennaisinta bisneksesi menestyksen näkökulmasta. Myös tässä hyödynnämme B Corpin työkalua. On arvioitu, sen hyödyntäminen tuo yrityksille 5–10 vuoden etumatkan kilpailijoihin, sillä omaa liiketoimintaa kehitetään suuntaan, johon lainsäädäntö tulevaisuudessa ohjaa.

Prosessin läpikäyminen auttaa sinua tunnistamaan kilpailutekijät mutta myös heikot kohdat. Kyse ei ole pelkästään virheiden osoittamisesta, vaan suorituskyvyn mittaamisesta. Suurten vastuullisuuslupausten sijaan kannattaa keskittyä aidosti aikaansaatuihin vaikutuksiin ja uskottavan pohjan rakentamiseen.

3. Käännä vihreä siirtymä yrityksesi kasvuksi

Uusien markkinoiden avautuminen tuo tullessaan ison mahdollisuuden kaikenkokoisille yrityksille. Kun olet sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan, voit erottua kilpailijoista sekä houkutella sijoittajia, kumppaneita ja osaavia työntekijöitä.

Kasvuvaiheessa hyödynnetään markkinointia ja viestintää, mutta usein myös vastuullisuusraportointia, 3. osapuolen todentamaa sertifikaattia, työnantajamielikuvan kehittämistä, jne. Tärkeintä on innostaa teoillasi ja puheillasi henkilöstösi, asiakkaasi sekä kumppanisi mukaan.

Tutkimusten mukaan B Corp -sertifioituneet yritykset kasvavat paljon nopeammin kuin ne, jotka eivät ole. Esimerkiksi B Lab UK:n tekemien tutkimusten mukaan sertifioidut B Corp -yritykset kasvavat 28 kertaa nopeammin kuin verrokkiyritykset kansallisen BKT-kasvuvauhdin mukaan.

Siispä – onnittelut, kun olet osoittanut kiinnostusta vastuullisuutta kohtaan. Maailma tarvitsee lisää yrityksiä, jotka haluavat vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön.

B Corpin läpivalaisu on monille yrityksille niin vaikuttava kokemus, että ne päättävät hakea myös B Corp -sertifikaattia. Lähemmäs 8000 yritystä on tähän mennessä sen saavuttanut, ja määrät kasvavat huimaa vauhtia erityisesti Keski-Euroopassa ja pian myös Pohjoismaissa.

Jos tarvitset apua, niin olethan yhteydessä!

Terveisin,
Jonna Ekroos
VIESTINTÄSTRATEGI, B LEADER

To B or Not To B – yritysvastuutilaisuus Helsingissä perjantaina 17.11.2023 

Read this article in English

Pohjoismaissa on jo yli sata sertifioitua B Corp -yritystä ja yli 5000 B Impact Assessment arviointi- ja johtamisjärjestelmän käyttäjää. Mistä Patagonian kaltaisista edelläkävijäyrityksistä tunnetussa, huimaa vauhtia kasvavassa B Corp -liikkeessä on kyse? Nyt sinulla on erinomainen tilaisuus saada siitä selvää ilmaisessa päivätilaisuudessa, B Lab Nordicsin asiantuntijan kertomana.

To B or Not To B
Perjantaina 17.11. klo 11–12.30
Siltasaari 10, 00530 Helsinki (Kenraalinhaka-neuvotteluhuone)

To B or Not to B -tapahtuman vetäjinä toimivat B Lab Nordicsin Business Development and Certification Manager Lovis Engel ja vastuullisuusstrategi Timo Kupiainen Impact Agency Fabrikista. Timo on koulutettu B Leader ja hänellä on käytännön kokemusta suomalaisten yritysten ohjaamisesta B Impact Assessment -työssä.

Paikkoja tilaisuuteen on rajallisesti, joten toimi nopeasti.

Ilmoittautumiset: timo@fabrik.fi

Lue lisää B Corpista sivuiltamme


Terveisin,

Timo Kupiainen
Vaikutusstrategi & B Leader

10 000 € edestä työtä positiivisen vaikutuksen maksimointiin 

Read this article in English

Tavoitteleeko yhteisösi merkittävää positiivista muutosta yhteiskunnassamme, mutta onnistumiseen tarvittaisiin vähän lisävoimia? Lahjoitamme 10 000 euron edestä työtämme yhteisölle, joka edistää positiivista muutosta yhteiskunnassamme. Tarjoamamme apu voi olla strategisia palveluita tai markkinointiviestinnän ratkaisuja.

Mitä

Lahjoitamme 10 000 euron edestä työtämme yhteisölle, joka edistää positiivista muutosta yhteiskunnassamme. Tarjoamamme apu voi olla strategisia palveluita tai markkinointiviestinnän ratkaisuja.

Miksi

Olemme osa *B Corp -yhteisöä, lahjoitamme vuosittain 2% liikevaihdostamme pro bono -projekteihin.

Kenelle

Tärkein kriteerimme on hakijatahon potentiaali saada aikaan aidosti vaikuttavuutta kansallisesti tai kansainvälisesti. Hakijoista ensisijalla ovat voittoa tavoittelemattomat valtakunnalliset organisaatiot.

Miten

Varmista, että sinulla on selkeä tarve – yhteistyömme tulee olla tavoitteellista ja mitattavaa! Sen jälkeen täytä verkkosivuillamme oleva lomake.

Milloin

Lähetä hakemus lokakuun loppuun mennessä. Pääsemme käynnistämään yhteistyön loppuvuoden aikana. PS. Ei hätää jos et ehdi tähän hakuun mukaan, seuraava on luvassa keväällä 2024.

Hae mukaan nyt täyttämällä lomake sivuillamme >

Tutustu myös palveluihimme ja lue lisää B Corpista.

Terveisin,

Ville Timonen

Fabrikin luova johtaja

Kirje yritysten päättäjille: Vuosituhannen tilaisuus on juuri nyt 

Read this article in English

Hyvä yritysjohtaja,

toivotan sinulle rentouttavaa mutta myös energisoivaa kesälomaa. Olet sen varmasti ansainnut. Haluan tarjota mukaasi innostavan ajatuksen, johon toivon sinun palaavan jossain vaiheessa lomaasi – sillä myös sinun käsissäsi on juuri nyt vuosituhannen tilaisuus.

Arvaatkin varmaan, että tämä liittyy vastuullisuuteen ja mielesi tekee ohittaa koko artikkeli. Mutta mieti nyt: 12 biljoonaa dollaria. Tuon summan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) arvioi kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvien markkinoiden kooksi.

Uusien markkinoiden avautuminen tuo tullessaan ison mahdollisuuden kaikenkokoisille yrityksille. Kysymys kuuluu: aikooko yrityksesi hyödyntää tämän tilaisuuden? Tässä muutama innostava ajatus siivittämään hetkiäsi laiturinnokassa:

1. Yrityksesi on jo todennäköisesti etumatkalla 

Mitä suomalaisten yrityspäättäjien pitäisi tästä tilanteesta miettiä? Sitä, että markkinat ovat isommat kuin koskaan ja että lähtötilanteemme ei ole koskaan ollut niin hyvä kuin nyt – olemme ottaneet varaslähdön muihin verrattuna.

• Suomi on ykkössijalla kestävän kehityksen tavoitteiden mittaavassa SGD-indeksissä (YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta)
• Corporate Knightsin maailman maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalla on joka vuosi suomalaisia organisaatioita (Kone, Neste, Kesko, Nordea…)
• Pohjoismaista hyvinvointimallia käytetään monessa asiassa esimerkkinä maailmalla
• Suomalaiset ovat tunnettuja suoraselkäisyydestään ja lainkuuliaisuudestaan – monet siis arastelevat turhaan vastuullisuustyön edessä

2. Pk-yritykset ovat ketterimpiä haasteisiin vastaajia

Jos olet pk-sektorin edustaja ja huolehdit, millä ihmeen resursseilla lähdet vastamaan mahdollisuuteen – voin kertoa, että juuri sinulla on paras tilanne avautuvien markkinoiden edessä. Mitä pienempi organisaatiosi on, sitä nopeammin pääsette todennäköisesti kiinni bisnesmahdollisuuksiin:

• Teillä on kyky nopeaan päätöksentekoon
• Viette uudistukset läpi isoa organisaatiota sujuvammin
• Koko henkilöstö on helpommin sitoutettavissa muutokseen
• Teillä on läheinen suhde asiakkaisiin yhdessä kehittämisen ja kokeilun näkökulmista

3. Liiketoimintamallisi pitää olla tulevaisuuskestävä

On selvää, että liiketoimintamalleja päivitetään parhaillaan kovaa vauhtia tulevaisuuskestäväksi. Liiketoimintamme tulee kohtaamaan lähivuosina vastuullisuusvaatimuksia ja säädöksiä EU:n, rahoittajien ja asiakkaiden tasolta. Juuri nyt on viisautta lähteä pohtimaan omaa bisnestä etunojalla.

Omalta kohdaltani voin sanoa, että yritykseni osalta tämä muutostyö on ollut tarpeellinen ja merkityksellinen. Muutaman vuoden aikana olemme käyneet läpi laajan muutosprosessin, jossa perinteisestä markkinointitoimistosta on tullut yritysten vauhdittaja vastuullisuustyössä. Siksi kärkituotteinamme on nykyään yritysvastuun, työnantajamielikuvan ja vastuullisen viestinnän ja markkinoinnin palvelut.

Einstein sen sanoi: nykyinen maailma on luotu ajattelullemme – jos haluat muuttaa maailmaa, muuta ajatteluasi. Todennäköisesti tätä tekstiä lukeekin joku etumatkalla oleva – joten hyvää kesää sinulle, otetaanhan hetki iisisti ja lomien jälkeen tartutaan tähän tilaisuuteen rinta rottingilla.

Rakkaudella,

Perttu Kouvalainen

Fabrikin toimitusjohtaja & Liiketoiminnan strategi