Kirje yritysten päättäjille: ”Voittoa pitäisi maksaa ongelmien ratkaisemisesta, ei niiden tuottamisesta”

Hyvä yritysjohtaja,

ennen kesälomille lähtemistä, haluan jakaa sinulle terveiset Amsterdamista toukokuun lopulta, jonne kokoontui yli tuhat B Corp -yritysten johtajaa ja vastuullisuuskehittäjää. Kyseessä oli B For Good Leaders -huippukokous, joka kutsuu maailman edelläkävijäyrityksen yhteen edistämään kestävää, oikeudenmukaista ja osallistavaa tulevaisuutta. Summitin tärkeimpiä teemoja tänä vuonna olivat yritysaktivismi, kestävä talous ja osallistava johtaminen. 

Viime vuoteen verrattuna puhe oli selvästikin koventunut. Monessa ei osiossa toistettiin: ”Olemme ottaneet askeleita taaksepäin. Vastuullisuustyön lupaukset ovat muuttuneet aikomuksiksi, joita ei oikeasti edes yritetä täyttää”. 

Tässä tärkeimmät nostot vastuullisuustyön edelläkävijöiltä – mitä muutokseen vaaditaan, mitä yksittäinen yritys tai sen päättäjä voi tehdä? 

1. Menestys 2.0

On hurjaa, että toimimme päinvastoin kuin meidän pitäisi: ”voittoa pitäisi maksaa ongelmien ratkaisemisesta, ei niiden tuottamisesta”.  

Tästä näkökulmasta koko B Corp -liike on aikanaan perustettu, ja sen tavoitteena on muuttaa maailmantaloutta kaikkien ihmisten, yhteisöjen ja ympäristön hyväksi. Yli 8 000 sertifioidun yrityksen joukkovoima on hyvä lähtökohta, mutta kuten todettu: tämä ei riitä. Tarvitaan systeeminen muutos siihen, mistä palkitsemme, mitä tuemme ja kuinka määrittelemme kasvun ja menestyksen.  

Yritykset tarvitsevat kattavia, uskottavia ja vertailukelpoisia vaikutusstandardeja tukeakseen taloudellisten järjestelmien muutosta. Tästä näkökulmasta yli 150 000 yrityksen käyttämä B Impact Assessment -työkalu kannattaa ottaa harkitaan. Sen avulla voit mitata, hallita ja parantaa myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, yhteisöihin, asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, työntekijöihin ja osakkeenomistajiin. Bisneksen kehittämisen lisäksi se ohjaa kysymään: mitä hyvää liiketoimintani tuottaa muille kuin sen omistajille? 

2. Greenwashing & Greenwishing

”Puhe ilman tekoja on tämän päivän ongelma. Teot ilman puhetta on huomisen ongelma.”  

Monet pk-sektorin yritykset kamppailevat edellä mainitun kanssa. Vastuullisuustyömme Suomessa on kansainvälisesti tarkasteluna hyvällä tasolla, mutta emme oikein osaa ottaa tästä kilpailuetua. Kyljessä isot monikansalliset kilpailijat toimivat ja markkinoivat aggressiivisesti ja paikkaansa pitämättömillä viherväittämillä tai lupauksilla. On vaikea tiedostaa, mitä saa markkinointiviestinnässä sanoa kestävyystyöstään ja samaan aikaan pitäisi olla rohkea ja erottua. 

Voi olla, että globaalisti meillä on käynnistämässä vastuullisuusviestinnän uusi aika – ja hyvä niin. Toivottavasti jatkossa regulaation lisäksi toiset yritykset, kuluttajat ja järjestöt pitävät huolta, että väittämät muuttuvat konkretiaksi. 

 Se ei tarkoita sitä, etteikö luovia, erottuvia ja innostavia ratkaisuja tarvittaisi jatkossakin. Ihmisyyden ytimessä on kuitenkin päätösten tekeminen edelleen pääosin tunteen, ei järjen kautta. Huomisen näkökulmasta on järkevää käynnistää systemaattinen kestävyystyö ja kommunikoida siitä läpinäkyvästi jo tänään. Lopeta toivominen, aloita toimiminen. 

3. Yritysaktivismi on ilmiö

”Create a business model for impact – it is unethical to spend time with wrong things.” 

Suomessa ei vielä paljoa puhuta yritysaktivismista, mutta vastuullisuustyön edelläkävijöiden joukossa termi on tuttu. Aktivismi-sana saa monilla niskakarvat pystyyn, mutta kyse on yritysten aktiivisesta osallistumisesta yhteiskunnallisiin ja poliittisiin kysymyksiin ja asioihin, jotka ulottuvat perinteisten liiketoiminta-asioiden ulkopuolelle.  

Tämä voi sisältää monenlaisia toimia, kuten julkisia kannanottoja, poliittisten kampanjoiden tukemista, yhteiskunnallisten ongelmien esiin nostamista tai sosiaalisten ja ympäristöllisten tavoitteiden edistämistä. Tunnetuimpia esimerkkejä ovat B Corp -yritykset Patagonia ja Ben & Jerry´s. Kaikkien ei tarvitse ryhtyä aktivisteiksi, mutta tulevaisuuden näkökulmasta kannattaa aidosti pohtia omaa liiketoimintamalliaan ja miten on mukana vihreässä siirtymässä. Vastuullisuus on iso teema, mutta loppujen lopuksi kyse on muutosjohtamisesta kestävyyden näkökulmasta. Resurssitehokkainta on ymmärtää kaksi asiaa oman yrityksen näkökulmasta: miksi tehdään ja miten tehdään ja sitten alkaa hommiin. 
 
Muutoksen päämäärän määrittelyssä ensimmäinen askel voi olla edellä mainittu B Corpin -työkalu ja kysymys: mikä on liiketoiminnassani olennaisinta? Millä saan aikaan suurimman positiivisen vaikutuksen ihmisten, yhteisöjen tai ympäristön näkökulmasta? 

Kesän kynnyksellä, toivotan kaikille lempeää myötätuulta muutokseen. Tämäkään asia ei tule ratkaistuksi sormia napsauttamalla, mutta kannustan kaikkia käynnistämään muutoksen: shifting business for good. 

Lue lisää:

Rakkaudella,

Jonna Ekroos

Viestintästrategi, B Leader, Osakas

B Labin vuoden 2023 vuosikertomus julki  

– näkyvyys ja kiinnostus B Corpia kohtaan vahvassa nousussa

B Lab on julkaissut maailmanlaajuisen vuosikertomuksensa vuodelta 2023. Vaikka vuosi sisälsi hankaluuksia ja vastarintaa, B Lab jatkoi toimintaansa normaalisti ja kasvatti visionsa mukaisesti yhteisöään, jonka toimintaa ohjaavat vastuullisuus, läpinäkyvyys sekä korkeat sosiaaliset ja ympäristöstandardit. B Corp -yritysten määrä ja bränditietoisuus on kasvanut vuoden sisällä huimasti – se näkyy B Labin tekemissä tutkimuksissa.

Samalla kun tieto B Corpista on kasvanut tasaisesti, on vuonna 2023 sertifoitu 2000 uutta B Corp yritystä kansainvälisesti ja yli 40 000 yritystä on alkanut käyttää B Impact Assessmenttia toimintansa mittaamiseen. BIA-mittaria käyttääkin jo lähes 300 000 yritystä. Pelkästään maaliskuun 2023 aikana B Corp Month tavoitti jo yli 60 miljoonaa ihmistä ja B Labin mediajulkaisujen lukijamäärät nousivat vuoden aikana 80 miljardiin.

On selkeää, että yritysten vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat kasvavan kiinnostuksen kohteena. B Labin toteuttamassa bränditietoisuuskyselyssä yli puolet vastaajista kertoi hyödyntävänsä sertifikaatteja työskentelyyn ja ostamiseen liittyvien päätösten tekoon. Ihmiset odottavat myös enemmän merkittäviä tekoja yrityksiltä.

B Labin vuoteen mahtui myös useita erilaisia tapahtumia, yhteenkokoontumisia, huikea B Corp Month ja 19 tutkimusartikkelia. Näitä innostavia hetkiä sekä lisää tutkimustuloksia pääset tarkastelemaan B Labin vuoden 2023 vuosikertomuksesta.

B Corp -tietoisuus kasvaa – 2023 Brand Awareness -tutkimuksen havaintoja 

B Lab Europe toteutti vuonna 2023 kattavan verkkotutkimuksen, johon osallistui yli 11 000 vastaajaa yhdestätoista Euroopan maasta. Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien B Corp -tietoisuutta sekä heidän suhtautumistaan kestävyysmerkintöjä kohtaan.

Sertifioituja B Corp -yrityksiä on maailmanlaajuisesti yli 8400. Euroopassa, UK mukaan lukien, reilut 3700. Yhteisön kasvuvauhti tosin on sellainen, että luvut ovat kerran kirjoitettuna samoin tein jo vanhentuneita.

B Lab Europen viime kesänä toteuttaman kyselyn mukaan keskimäärin yksi seitsemästä eurooppalaisesta on kuullut B Corp -liikkeestä. Suurinta tietoisuus on tutkimuksen mukaan Z-sukupolven ja milleniaalien keskuudessa, yli 25 prosenttia. Tunnettuus vaihtelee lisäksi suuresti eri aluiden välillä. Maissa, joissa sertifioituja B-yrityksiä on enemmän, tietoisuus on luonnollisesti parempi. Korkein tunnettuusaste oli tutkituista maista yli 260 B Corp -yrityksen Italiassa (19 %), alhaisin sadan B Corpin rajaa vasta hätyyttelevässä Tanskassa (11%). 

B Corp edustaa muutosta, jota nuoremmat sukupolvet yrityksiltä vaativat

Mielenkiintoista on tutkimuksen huomio, että 69 prosenttia B Corp -liikkeestä tietävistä ihmisistä sanoi B Corp -sertifikaatin vaikuttavan myönteisesti heidän ostopäätöksiinsä. Vaikka B Corp -sertifikaatin tavoitteena ei olekaan kannustaa kuluttamaan, tuotteissa tai palveluissa näkyvä sertifiointimerkki antaa mahdollisuuden valita yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet vastuullisuuteen, avoimuuteen ja jatkuvaan parantamiseen. Eikä ainoastaan kuluttajille vaan myös sijoittajille, työnhakijoille ja mahdollisille liikekumppaneille.

Tutkimus osoitti myös selvästi, että lähes kaikki vastaajat tukevat B Corp -liikkeen puolustamia vastuullisen liiketoiminnan arvoja: huimat 90 prosenttia vastaajista näki, että yritysten johdon olisi kannettava vastuu yhtiönsä sosiaalisesta ja ympäristöllisestä suorituskyvystä. Lisäksi 87 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että yritysten tulisi olla velvoitettuja ottamaan huomioon kaikkien sidosryhmiensä, ei vain osakkeenomistajien, edut. Se on muuten myös B Corp -liikkeen visio. 

Lisätietoa tutkimuksesta ja tuloksista (englanniksi): 

B Lab on voittoa tavoittelematon verkosto, joka muuttaa globaalitaloutta hyödyttämään kaikkia ihmisiä, yhteisöjä ja planeettaa. B Lab Europe vastaa liikkeen kasvusta ja yritysten B Corp -sertifioinnista Euroopassa. 

B Lab Europe kesä-heinäkuussa 2023 toteuttamaan verkkokyselyyn osallistui yli 11 000 vastaajaa yhdestätoista Euroopan maasta (Italia, Puola, Espanja, Belgia, Portugali, Sveitsi, Ranska, Irlanti, Alankomaat, Saksa ja Tanska). Vastaajien ikäjakauma oli 18-65 vuotta; 50 % naisia ja 50 % miehiä. 

Vastuullisuustyön tärkein kysymys on miksi 

Viimeaikainen poukkoilu EU:n kestävyyssääntelyn kanssa alleviivaa yritysten ratkaisevaa roolia sosiaalisten ja ympäristöhaasteiden ratkaisemisessa. Siirtymä ei tapahdu direktiiveillä, vaan omalla tahdolla ja omistautumisella. 

Resilienssi syntyy kokonaisvaltaisuudesta

Kestävyysraportointidirektiivi ja yritysvastuusääntely laajemminkin aiheuttaa nyt liikehdintää monissa yrityksissä. Etsitään tietoa, tehdään suunnitelmia, kääritään hihoja, touhutaan täyttä päätä. Vaarana on, että pykälien, aikataulujen sekä uusien termien ja työkalujen paineessa kaiken hikoilemisen perimmäinen pointti jää taka-alalle. 

Kestävämmän liiketoiminnan kehittäminen ei voi lähteä velvollisuuden täyttämisestä. Jos vastuullisuusstrategian tai -ohjelman laatiminen on millään asteella sivuprojekti, siihen suhtaudutaan helposti kulueränä, kun hankalampia kysymyksiä nousee eteen. Ja niitä nousee eteen. 

Kyse on tulevaisuuden kilpailukyvystä ja kasvun ajurista. Miten bisnestä tehdään menestyksekkäästi muuttuvassa toimintaympäristössä ja uusilla säännöillä. Jos taloudellinen tulos ja positiivisen vaikutuksen aikaansaaminen eivät kytkeydy kiinteästi toisiinsa, elää liiketoiminnassa ikuinen ristiriita siitä kumpi tulee ensin. 

Oma rooli kestävyysmurroksessa on oltava kirkkaana mielessä ja rakennettuna sisään ydinliiketoimintaan. Tämän viestin voi lukea myös direktiiveistä. CSRD:n tutuksi tekemä kaksoisolennaisuusanalyysi toi arviontiin mukaan näkökulman ulkoa sisäänpäin – miten vastuullisuusteemoihin liittyvät riskit sekä mahdollisuudet vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Yritysten huolellisuusvelvoitteen (CSDDD) sanoituksessa yritysten pitää viedä velvoite vastuineen osaksi toimintaperiaatteitaan. B Corp -vastuullisuussertifikaatin selkärankana toimivassa B Impact Assessmentissa kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa läpivalaisevan kysymyspatterin ensimmäinen teema on ”Mission and Engagement”.

Miksi sinun yrityksesi menestyminen on tärkeää ympäristölle ja ympäröivälle yhteisölle?

Etsimme konseptisuunnittelijaa

Moi, Olen Ville, Fabrikin luova johtaja. Etsin tiimiini kokenutta konseptisuunnittelijaa.  

Tärkein kriteeri on, että haluat perusmainospullan muotoilun sijaan palavasti muuttaa maailmaa. Erikoistaitoinasi sinulla on luovuus, markkinointikonseptien osaaminen, visuaalinen näkemys ja periksiantamattomuus.  

Tarjoamme asiakkuuksia, jotka haluavat myös muuttaa maailmaa sekä dynaamisen työyhteisön, jossa opit kestävyystyömme periaatteet ja työkalut. Maksamme myös kilpailukykyisen korvauksen, mutta jos se on tärkein syysi hakea meille, älä hae. 

Mikä ihmeen Fabrik? 

Fabrik on Helsingissä ja Joensuussa toimiva aktivistiyritys, jonka juuret ovat syvällä luovassa suunnittelussa ja tunteisiin vetoavassa viestinnässä. Olemme toistaiseksi Suomessa ainoa toimisto, jossa yhdistyy intohimoinen luovuus sekä kansainvälisten standardien mukainen kestävyystyö (B Corp). https://www.bcorporation.net/en-us/ 

Työskentelemme kahdessa tiimissä, joista toinen vastaa vastuullisuusstrategioista ja liiketoiminnan kehittämisestä, ja toinen taas erottuvista luovista ratkaisusta ja kilpailuetua tuovasta markkinointiviestinnästä. Molemmat tiimimme koostuvat intohimoisista ammattilaisista, jotka ovat omistautuneet luomaan merkityksellisiä ja vaikuttavia kokonaisuuksia ja aikaa kestäviä ratkaisuja. 

Autamme asiakkaitamme liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa vastuullisuuden näkökulmasta. Innovaatiot, uudet bisnesmallit, luottamuksen kasvattaminen ja innostaminen auttavat saamaan aikaan positiivisen vaikutuksen – jota maailma tarvitsee ja ihmiset yrityksiltä odottavat. Osaamisemme luottavat monet suuret ja keskisuuret yritykset ja toimijat, kuten Abloy, Power, Kamux ja VR Group.

Ruksi, jos tunnistat itsesi 

☑ Olen loistava markkinointikonseptiosaaja 
☑ Mietin usein nykyisessä työssäni edistämieni asioiden mielekkyyttä 
☑ Osaan käyttää seuraavia ohjelmia – Indd, ps, illustrator, Midjourney/Dall-E/ChatGPT 
☑ Tunnen suurta intohimoa osaamisaluettani kohtaan 
☑ Jos näen ympärilläni kunnianhimottomuutta, se loukkaa minua henkilökohtaisesti 
☑ Minulla on kyky innostua asioista, joita ei vielä ole 
☑Pystyn työskentelemään tarvittaessa paineen ja nopeiden aikataulujen mukaan 
☑ Olen pystynyt välttämään kyynistymisen työtäni ja alaani kohtaan 
☑ Jos minut pakotettaisiin räppikeikalle, valitsisin mieluummin Eevil Stöön kuin Cheekin 

Laita viestiä

Jos kiinnostuit, laita whatsappia tai sähköpostia – mieluummin tänään kuin huomenna. Jonossa on jo useampi projekti, johon tuleva konseptisuunnittelijamme pääsee mukaan, eli palkkaamme heti sopivan henkilön löytyessä. Ville Timonen

Luova johtaja, Osakas


Tutkimus: B Corp -sertifioidut yritykset tekevät muita parempaa liikevoittoa

B Corp -yhteisön ja sen sertifikaatin hyödyistä puhutaan paljon. Tuoreet tutkimukset todentavat, miksi niin monet yritykset päättävät lähteä kehittämään kestävyystyötään ja ennen kaikkea bisnestään B Corpin raamien mukaisesti.

Resilienssi syntyy kokonaisvaltaisuudesta

B Lab on julkaissut tuoreen tutkimuksen, joka todentaa B Corp -yritysten vahvaa suoriutumista kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Sustainability-lehden tutkimusta käsittelevässä artikkelissa B Corps Bring Purpose and Profit for Sustainable Business B Labin strategiapäällikkö Joachim Krapels kertoo B Corpien näkevän liiketoiminnan voimana hyvän tekemiseen ja pyrkivän tasapainottamaan voiton ja vaikuttamisen määrän. B Corpit lyövätkin tutkimuksen mukaan tavalliset yritykset liikevoitossa, kasvussa, tasapainossa sekä ulkoisten tekijöiden sietokyvyssä.

Maksuton työkalu B Impact Assessment  tukee resilienssiä ja myös “sokeiden pisteiden” havaitsemista, sillä siinä läpivalaistaan koko liiketoiminta kansainvälisten standardien mukaisesti.

B Corpit erottuvat ja vetävät puoleensa

Financial Performance and Resilience of B Corps -tutkimus osoittaa, että B Corp -yritykset tekevät positiivisen vaikuttamisen ohella parempaa liikevoittoa, kuin tavalliset yritykset. Satojen tuhansien yrityksien toimintaa tarkastelleen tutkimuksen mukaan B Corp -yritykset kasvattivat liikevaihtoaan ja henkilöstömääräänsä jopa koronapandemian aikana. 95 % B Corp -yrityksistä pystyi jatkamaan liiketoimintaansa pandemian aikana ja sen jälkeen – verrattuna tavallisten yritysten 88 prosenttiin.

B Corpit vetävät myös puoleensa – ihmisille on yhä tärkeämpää työskennellä yrityksissä, joiden toiminta korostaa sidosryhmien, työntekijöiden, asiakkaiden ja ympäristön huomioon ottamista ja joissa työn tekeminen koetaan merkitykselliseksi.

Tutkimuksen tulokset kumoavat perinteisen käsityksen, jonka mukaan taloudellinen menestys ja eettiset, yhteiskunnalliset tavoitteet ovat toisensa poissulkevia. B Corpit ovat esimerkkejä yrityksistä, jotka osoittavat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen voivan olla liiketoiminnan ytimessä samalla, kun tahdotaan saavuttaa taloudellista kasvua ja vakautta. Tämä muutos perinteisessä liiketoimintamallissa haastaa muutkin yritykset miettimään uudelleen strategioitaan ja arvojaan.

”B Corp -sertifikaatin kautta yritys kertoo, että se pyrkii todella parantamaan toimintaansa. Missioon on sidottu välittäminen ihmisistä, työntekijöistä, yhteisöstä ja ympäristöstä, jossa se toimii. Se on tapa erottua markkinoilla”, Joachim toteaa.

Fabrik on B Corp -sertifioitu yritys

Fabrik saavutti B Corp -sertifioinnin keväällä 2023. B Corp -yrityksenä noudatamme B Corp -standardien vaatimuksia eli huomioimme ympäristövastuun, sosiaalisen ja hallinnollisen eettisyyden lisäksi myös asiakkaisiin ja henkilöstöön liittyvät tekijät. Pyrimme tällä laaja-alaisella tarkastelulla ja toiminnallamme toimintamme läpinäkyväksi tekemiseen ja saavuttamaan aina asiakkaidemme kanssa suurimman mahdollisen positiivisen vaikutuksen.

Tavoitteenamme on inspiroida ja auttaa asiakkaitamme viemään liiketoimintaansa entistä kestävämmälle pohjalle. Yrityksemme kaksi B Leaderia auttavat myös muita yrityksiä B Corp -sertifioinnin läpiviemisessä – tälläkin hetkellä useampi kumppaniyrityksemme arvioi omaa B Impact Assessmentiaan tai parhaimmillaan odottaa B Labin auditointipuhelua. Ensimmäinen läpiviety B Corp -kumppanimme oli Kekäle, lue lisää täältä.

Linkit alkuperäisiin artikkeleihin:

Vieraskynä: Edelläkävijyydestä kilpailuetua

Blogivieraanamme yritysvastuuverkosto FIBSin asiantuntija Marja Kurkela. Ohessa Marjan kirjoitus yhteisen webinaarimme ”Kuinka sustis ja bisnes saadaan ajamaan samaa agendaa?” jälkeen.


”Kilpailuetu syntyy siitä, että tekee eri tavalla ja paremmin kuin muut”

Mikä on yritysten rooli yhteiskunnassa, ja mikä taas yhteiskunnan rooli yritysten kannustamisessa kestävään, planeetan rajoissa tapahtuvaan yritystoimintaan? Tässä keskustelussa on hyvä muistaa, että näkemykselliset kestävyyden edelläkävijät menevät joka tapauksessa kaukana sääntelyn edellä – ja tulevat menemään jatkossakin.

Kilpailuetu syntyy siitä, että tekee eri tavalla ja paremmin kuin muut. Edelläkävijyys ei ole täydellisyyttä, eristäytymistä keskustelusta tai oman erinomaisuuden korostamista. Vaatii kanttia tarkastella yrityksen koko arvonluontia rehellisesti ja kysyä itseltään: kuinka paljon arvoa yhteiskunnalle* voimme rakentaa liiketoimintamallimme kautta?

Edelläkävijyyden yksi tärkeä voiman lähde on edelläkävijöiden yhteisö, jossa yksinäisen puurtamisen sijaan jaetaan, sparrataan, debatoidaan, ollaan keskeneräisiä ja kehitytään yhdessä. Yhteisössä yhdessä toimimista helpottaa usein jonkinlainen jaettu käsitys suunnasta, johon pyritään – tässä tapauksessa siis planeetan rajoissa tapahtuva, kestävä liiketoiminta.

Työkalu oman liiketoiminnan kestävyyden tarkasteluun

Fabrikin ja FIBSin yhdessä järjestämässämme webinaarissa pureuduttiin yhteen, kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa ja ennen kaikkea liiketoimintamallia kestävämpään ja sitä kautta vaikuttavampaan suuntaan vievään viitekehykseen, B Impact Assesmentiin (BIA*). Se on kaikille avoin, jatkuvan kehitystyön alla oleva, verkosta löytyvä resurssi, jolla yrityksen vastuullisuustyön ja -johtamisen saa hyvin jäsenneltyyn raamiin ja kunnon vauhtiin.

Moni yritys käyttää BIA-työkalua ilman aikomustakaan hakea maksullista, tietyn pistemäärän edellyttämää sertifikaattia. Kiinnostavaa on kuitenkin sertifikaatin saaneiden yritysten kokemus siitä, että tärkeintä on sen saamisen myötä pääsy B Corp -yhteisöön ja sitä kautta tuleva tuki jatkuvalle kehittämiselle. Tärkeää voi olla sertifikaattikin, mutta ennen kaikkea mukana olo edelläkävijöiden porukassa ja imussa.

Edelläkävijyys on itsensä – ja yrityksensä – likoon laittamista, myös vaikean ja hankalan päivittäistä kohtaamista ja toisaalta porukalla edistysaskeleista iloitsemista. Webinaarin yritysvieraamme, perheyritys Kekäleen toimitusjohtajan, Joonas Kekäleen sanat tiivistävät tämän:

”Pelko ei saisi pysäyttää – siitä pitää päästä yli.”

Lämmin kiitos myös tämän webinaarin osalta itsenne likoon laittamisesta Joonas ja Fabrikin B Leaderit Jonna Ekroos ja Timo Kupiainen sekä meidän FIBSin arvokkaat taustajoukot Mea Lakso ja Heli Karhi!

Marja Kurkela
yritysvastuuasiantuntija,
yritysvastuuverkosto FIBS

Webinaarin materiaalit ja nauhoite löytyvät FIBS-uutishuoneesta.
Lisätietoa maksuttomasta työkalusta.

*BIA-työkalun ytimessä on ajatus siitä, että yrityksillä voisi – ja pitäisi – olla laajempi yhteiskunnallinen rooli nimenomaan liiketoimintamallinsa kautta. Pelkkä haittojen minimoiminen ei enää riitä. Impact business model –ajattelu eli vaikuttava liiketoimintamalli, lähestyy arvonluontia yhteiskunnallisesta näkökulmasta, ja perustuu positiivisen “impactin” aikaansaamiseen yhteiskunnassa.

Etsimme projektipäällikköä luovaan tiimiimme

Kiinnostaako ura brändien ja kestävyystyön ytimessä? Etsimme nyt kokenutta ja vaikutushakuista projektipäällikköä luovaan tiimiimme.

Kuka olemme?

Olemme Impact Agency Fabrik, ja pyrkimyksemme on auttaa yrityksiä muuttamaan liiketoimintaansa yhdistämällä kestävä kehitys ja taloudellinen menestys.

Työskentelemme kahdessa tiimissä, joista toinen vastaa vastuullisuusstrategioista ja liiketoiminnan kehittämisestä, ja toinen taas erottuvista luovista ratkaisusta ja kilpailuetua tuovasta markkinointiviestinnästä. Molemmat tiimimme koostuvat intohimoisista ammattilaisista, jotka ovat omistautuneet luomaan merkityksellisiä ja vaikuttavia kokonaisuuksia ja aikaa kestäviä ratkaisuja.

Mitä odotamme sinulta?

Etsimme projektipäällikköä, jolla on vankka kokemus erikokoisista asiakkuuksista ja kyky hallita monimutkaisia projekteja. Tehtävässä menestymiseen tarvitset organisointitaitoja, tiimijohtamistaitoja sekä kykyä työskennellä tehokkaasti tiukoissa aikatauluissa.

Tehtäväsi

 • Koordinoit erilaisia projekteja ja varmistat niiden sujuvan saumattomasti alusta loppuun.
 • Laadit vuosisuunnitelmia yhdessä tiimin kanssa ja varmistat niiden toteutumisen.
 • Seuraat tiimikohtaista kalenterointia, tuottavuutta ja varmistat, että kaikki tavoitteet saavutetaan tehokkaasti.
 • Innostat asiakasta dynaamisella ja luottamusta herättävällä viestinnällä.
 • Mittaat projektien NPS:ää kahden viikon välein varmistaen asiakastyytyväisyyden ja keräten palautetta jatkokehitystä varten.

Mitä odotamme sinulta?

 • Kokemusta projektipäällikön tehtävistä
 • Laajaa ymmärrystä markkinoinnista ja viestinnästä
 • Kykyä hallita useita projekteja samanaikaisesti
 • Rohkeutta toimia erilaisissa verkostoissa
 • Erinomaisia viestintä- ja neuvottelutaitoja
 • Ymmärrys SEO:sta ja some-markkinoinnista
 • Organisointitaitoja ja paineensietokykyä

Mitä tarjoamme:

Olemme toistaiseksi Suomessa ainoa toimisto, jossa yhdistyy intohimoinen luovuus sekä kansainvälisten standardien mukainen kestävyystyö (B Corp). Pääset mukaan luovan tiimimme suurimpiin asiakkuuksiin ja niiden projektien toteuttamiseen sekä opit matkan varrella kestävyystyömme periaatteet. Lähde mukaan kanssamme tekemään työtä positiivisten vaikutusten puolesta.

Yhteys

Jos kiinnostuit, laita whatsappia tai sähköpostia luovalle johtajallemme Villelle (yhteystiedot alla). Haku on auki helmikuun ajan, mutta palkkaamme sopivan henkilön löytyessä samoin tein.Ville Timonen

Luova johtaja, Osakas


Kohti kestävyys-
raportointia ja sen yli 

Valmistaudu CSRD-direktiivin vaatimuksiin B Corp -sertifioinnin selkärankana toimivan ilmaisen työkalun avulla. 

Keskustelu CSRD-direktiivistä ja sen yrityksille mukanaan tuomista raportointivaatimuksista on käynyt viime aikoina kuumana. Vaikka aihe vilisee outoja termejä ja monimutkaisia kirjainlyhenteitä, tarinan juoni on tullut kaikille harvinaisen selväksi: muutos on käynnissä, vaatimustaso kasvaa huomattavasti ja vaikka ensimmäisessä vaiheessa direktiivi koskettaa vasta kaikkein suurimpia yrityksiä, vaikutukset valuvat samoin tein läpi arvoketjun myös pk-yritysten syliin. 

Pienemmässäkin muutospaineessa iskee helposti paniikki. Tilanteessa pätee sama ohje kuin eksyessä: pysy rauhallisena ja pyri hahmottamaan kokonaiskuva. 

Raportointidirektiivi on väline, ei itseisarvo. 

Kiristyneiden vaatimusten taustalla on EU:n vihreän kehityksen ohjelma, Green Deal, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.  Maalin saavuttaminen vaatii valtavaa muutosta yhteiskunnassa sekä talouden toimintamalleissa. Vipuvartena nähdään yritykset. Liiketoiminnan läpinäkyvyyden lisäämisellä halutaan antaa sijoittajille, sidosryhmille sekä suurelle yleisölle mahdollisuus vertailla yrityksiä ja tehdä valintansa sen mukaan, kuinka ne kantavat vastuunsa – luotettavasti, ilman vaaraa viherpesusta. 

Raportin tekeminen ei tee yrityksestä vastuullista. Edes vaatimusten mukaisen raportin. Siirtymä kestävämpään liiketoimintaan tarkoittaa konkreettisia toimia. Direktiivit ja säännökset näyttävät suunnan ja varmistavat, että siihen suuntaan myös mennään. Sen lisäksi, että yritysten on raportoitava sekä toimintansa vaikutuksista ympäröivään maailmaan että muuttuvan maailman vaikutuksista omaan liiketoimintaansa (kaksoisolennaisuus), on niiden kerrottava myös mitä ne asioiden hyväksi tekevät. Kuinka ne kasvattavat positiivisia vaikutuksiaan ja miten minimoivat haitallisia? 

Tässä kohtaa kuvaan astuu alussa mainittu B Corp -vastuullisuustyökalu. B Impact Assessment arvioi nimenomaan yrityksen suorituskykyä viidessä läpiluotaavassa kategoriassa, jotka osuvat mukavasti päällekkäin CSRD:n teemojen kanssa. BIA-työkalu tarkastelee toimintaa kahdesta näkökulmasta: 1) operatiivisen linssin läpi mitataan yrityksen prosessien, käytänteiden ja mittareiden ohjaaman päivittäisen toiminnan vaikutuksia 2) vaikuttavilla liiketoimintamalleilla (Impact Business Models) tarkoitetaan yrityksen tapaa rakentaa liiketoimintansa siten, että se tuottaa automaattisesti erityistä positiivista arvoa muillekin kuin omistajille. Eli mitä paremmin bisnes luistaa, sitä suuremmaksi kasvaa myös positiivinen vaikutus ympäröivälle maailmalle. 

BIA x CSRD? 

Voiko B Impact Assessmentia käyttämällä sitten täyttää CSRD-vaatimukset? Suoraa yhtäläisyysmerkkiä CSRD:n ja B Impact Assessmentin välille ei voi piirtää, sillä toinen on luotu kestävyysraportoinnin direktiiviksi ja toinen on yritysten vaikutusten arviointiin, johtamiseen sekä jatkuvaan parantamiseen luotu työkalu. Käsiteltävät teemat, kerättävät tiedot sekä vaadittavat toimintatavat ja prosessit limittyvät kuitenkin niin paljon, että BIA tarjoaa erinomaisen työkalun raportointivaatimuksiin valmistautumiseen. Esimerkiksi CSRD:n vaatimus olennaisia kestävyysteemoja koskevien käytänteiden, tavoitteiden ja mittareiden julkaisemiseen osuu erinomaisesti yhteen BIA:n lukuisten päätöksentekotapoihin tai KPI-mittareihin liittyvien kysymysten kanssa. 

Pk-yrityksille, joita raportointivaatimus ei vielä suoraan kosketa, B Impact Assessment tarjoaa tehokkaan työkalun ennakointiin. BIA:n avulla oman toiminnan kehittämisen suunta saadaan kirkastettua ja työ käyntiin, jolloin myöhempi raportointivelvoite täyttyy sujuvammin. BIA:iin kerättyjen tietojen avulla pystytään myös vastaamaan suurilta toimijoilta jo nyt valuviin vaateisiin ja datapyyntöihin – ja parantamaan näin yrityksen kilpailuasemaa. Jos tahtoo varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden kiristyvässä kilpailussa, paikat tulevaisuuden arvoketjussa jaetaan nyt. 

CSRD-raportointivaatimuksen piiriin jo kuuluvalle yritykselle kestävyysraportoinnin vaatimukset ovat tässä vaiheessa jo takuulla tuttuja ja tilanne päällä. B Impact Assessment varmistaa, että vastuullisuustyö on eteenpäin katsovaa ja tavoittelee kilpailuetua. 

Ehdotus: mieti ihan ensin mihin kestävyystyölläsi tähtäät. 

CSRD ja yritysvastuusääntely laajemmin luovat uutta oletustasoa – mitä jatkossa vaaditaan, että yritys ylipäätään pysyy mukana kilpailussa. CSRD:n asettamat vaatimukset ovat tulevaisuuden Business As Usual. 

B Impact Assessment taas on kirittämässä pitkäjänteisesti yrityksiä eteenpäin kestävyystyössä. Se ohjaa edelläkävijyyteen ja jatkuvaan parantamiseen oman liiketoiminnan sekä sen positiivisten vaikutusten kasvattamisessa. Tähtäimessä menestys sekä perinteisillä että uuden maailman mittareilla: Best Of/For The World. 

Kummalle tasolle mieluummin yrityksesi riman asetat? 

Jos kaipaat apua yrityksesi vastuullisuustyössä tai tahdot kuulla enemmän B Corp -liikkeestä ja B Impact Assessementin liiketoimintahyödyistä, ota rohkeasti yhteyttä! 

Lue lisää täältä.

Kuinka sustis ja bisnes saadaan ajamaan samaa agendaa?

Järjestämme yhteistyössä FIBSin kanssa sen jäsenille webinaarin 6.2.2024, jossa pureudutaan yritysten kestävyystyön ja vaikuttavuuden johtamiseen.

Kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa ja ennen kaikkea liiketoimintamallia kestävämpään suuntaan vieviä viitekehyksiä ei vielä ole tarjolla montaa. Yksi kiinnostava vaihtoehto on B Corp -sertifioinnin selkärankana toimivaan arviointi- sekä johtamistyökalu.

Tässä webinaarissa tarjoamme

Inspiraatiota oman kestävyystyön suorituskyvyn johtamiseen sekä näkemystä, kuinka omaa bisnestä voi lähteä kehittämään vaikuttavuuden näkökulmasta

Tietoa kansainvälisestä maksuttomasta B Corp -työkalusta, jonka avulla pystyy läpivalaisemaan oman liiketoimintansa kokonaisvaltaisesti, odotusten mukaisesti sekä konkretiaan ohjaten.

Konkreettisia kokemuksia siitä, kuinka kotimainen vaatealan perheyritys Kekäle on muuttanut liiketoimintamalliaan B Corpia tehokkaasti hyödyntäen ja kuinka uusi suunta on viety strategiasta käytäntöön.

Puhujina

 • B Leader koulutuksen käyneet Jonna Ekroos & Timo Kupiainen, Impact Agency Fabrik
 • Puhuja varmistuu myöhemmin, B Lab
 • Joonas Kekäle, toimitusjohtaja, Kekäle

Kenelle

 • Yrityksen johdolle, liiketoimintajohdolle ja vastuullisuusasiantuntijoille
 • B Corp -sertifioinnista ja/tai ilmaisesta B Impact Assessment -arviointityökalusta kiinnostuneille
 • Kaikille vaikuttavista liiketoimintamalleista ja kestävästä kasvusta kiinnostuneille

Osallistuminen

Tilaisuuteen voi osallistua Fibsin jäsenet, tutustu ja ilmoittaudu täällä > 

Lue lisää Jonnan artikkelista täältä >

Jos tarvitset apua, niin olethan yhteydessä!

Terveisin,
Jonna Ekroos
VIESTINTÄSTRATEGI, B LEADER