Yritysvastuu

Yritysvastuu

Yritysvastuu 360° antaa selkeät askelmerkit liiketoimintasi kokonaisvaltaiseen kehittämiseen

Pohditko, mitä vastuullisuus tarkoittaa oman organisaatiosi kannalta tai ovatko tehdyt valinnat aidosti vaikuttavia. Tuotteidemme avulla otat haltuun yritysvastuun kokonaisvaltaisesti ja ymmärrät, mikä siinä on olennaisinta kilpailukykysi näkökulmasta. Vastuullistuotteemme perustuvat kansainvälisen *B Corp -sertifikaatin standardeihin.

Tuotteemme

Yritysvastuu 360°

14 500 €

Työskentelymme etenee kolmessa sprintissä, ja valmistuva kehityspaketti antaa vastuullisuustyöhösi selkeän pohjan. Pystyt käynnistämään heti konkreettisia ja toimintasi kannalta olennaisia vastuullisuustoimia tavoitteineen sekä mittareineen sekä ymmärrät, mihin kannattaa fokusoida tulevaisuudessa.

Sisältö: Kartoitus tuotteesi tai palvelusi positiivisista ja negatiivisista vaikutuksista sekä sidosryhmiesi odotuksista.

Olennaisuusanalyysin ohjaa, mihin keskittyä vaikuttavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta.

Strategia sisältää vastuullisuusohjelman kehityshankkeineen sekä suunnitelman sisäiselle ja ulkoiselle viestinnälle – innosta ihmiset mukaan ja ota etumatkaa kilpailijoihin.

B Corp -sertifiointi

15 500 €

Suuntaa vastuullisen liiketoiminnan edelläkävijäjoukkoon ja hae sertifioiduksi B Corp -yritykseksi. Työskentelyyn käytetään kattavaa ja kehityksen kannustavaa B Impact Assessment -vaikuttavuusarviointia.

Sisältö: Lähtötilanteen kartoitus, ennakkotutkimukset, vaikutusvisio ja -strategia, kehitysprojektien tiekartta sekä valmennus sertifiointia varten. Suunnitelma sisäiseen ja ulkoiseen viestintään.

Vastuullisuusraportti

8 500 €

Tuo vastuullisuus uskottavaksi osaksi yrityksesi toimintaa. Vuodesta 2024 lähtien EU vaatii isoja yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan, mutta kuluttajien odotusten ja kilpailuedun näkökulmasta työ kannattaa aloittaa jo nyt.

Sisältö: kartoitus, painopistealueiden määrittely, mittaristo ja tiedonkeruu, taittaminen sekä kevyt suunnitelma sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Hintaan vaikuttaa raportin laajuus.

*Miksi B Corp?

Pohdit varmaankin, miksi taas yksi uusi sertifikaatti ja miten sitä voi hyödyntää kohdallasi aidosti? Vastaus on tämä: B Corpin valtti on sen kokonaisvaltainen vaikuttavuuden arviointi-, kehitys- ja johtamistyökalu, jota, käyttää yli 500 000 yritystä ympäri maailmaa. Se ei rajoitu yhteen tuotteeseen tai tiettyyn toimitusketjun osaan vaan läpivalaisee koko liiketoiminnan (hallinto, työntekijät, yhteisö, ympäristö ja asiakkaat).

Vastuullisuuslupausten keskellä B Corp keskittyy aidosti aikaansaatuihin vaikutuksiin ja on siksi uskottava pohja yritysten vastuullisuustyölle.


Kiinnostuitko?
Ollaan yhteydessä


Perttu Kouvalainen

Toimitusjohtaja, liiketoiminnan strategi


Kriisiviestintä

Kriisiviestintä

Kriisiviestinnän osaaminen on yrityksesi paras mainevakuutus

Valmennuksemme avulla tunnistat ja ennakoit riskit sekä teet valmiussuunnitelman kriisitilanteeseen.

Harvat yritykset valmistautuvat strategisesti riskeihin ja kriiseihin ja joutuvat siksi valitettavan usein some- ja mediamyrskyn keskelle – reagoiminen tarkoittaa aina tilanteeseen vastaamista, ei sen johtamista. Monet mainekriiseistä voisi välttää, jos yritykset uskaltaisivat arvioida rehellisesti yrityksen heikot kohdat ja syventyisivät kriisiviestinnän osaamiseen. Mainetta on kovin vaikea hallita, mutta sen voi rakentaa kestävälle pohjalle.

 

Kriisinkestävä yritys -valmennuksemme auttaa sinua ottamaan tilanteen haltuun:

 1. Teemme ennakkoon riskien kartoituksen
 2. Ensimmäisessä työpajassa syvennymme riskien tunnistamiseen, luokitteluun ja käsittelyyn yrityksesi kannalta
 3. Toisessa pajassa käymme läpi kriisiviestinnän periaatteet, valmiussuunnitelman rungon sekä toimintaohjeet

 

Valmennuksen hyödyt

 • Ymmärrät, miten nykykriisit syntyvät & mikä rooli julkisuudella on
 • Tunnistat ja ennakoit riskit oman yrityksesi kannalta
 • Tunnistat, millaisia maineenhallinnan toimenpiteitä voit tehdä jo nyt
 • Opit kriisiviestinnän periaatteet
 • Saat valmiussuunnitelman pohjan oman organisaatiosi muokattavaksi
 • Tiedät, miten kriisistä selviydytään ja miten siitä otetaan opiksi
 • Koet, miten kriisiviestintää kannattaa harjoitella

 

Kaipaatko apua tehostettuun viestintään tai kriisiviestintään juuri nyt?

Autamme sinua selviytymään kriisistä ja ottamaan tilanteen haltuun. Tilannekohtaisesti toimenpiteet voivat olla esimerkiksi tehostettua sisäistä tai sidosryhmäviestintää (joskus kriisi voidaan välttää tällä), alkuvaiheen ohjeistusta ja juurisyyn selvittämistä tai viestintää medioille, someen ja henkilöstölle.

Kriisi on nopeutettu muutos, ja sen käynnistyessä ei useinkaan tiedetä, mitä se tuo tullessaan. Kun tilanteen hoitamiseen suhtautuu avoimesti, rehellisesti ja vastuullisesti, voi kriisi usein olla yritykselle uusi mahdollisuus.


Jatketaanko keskustelua?


Jonna Ekroos

Viestintästrategi, B Leader


B Corp -sertifiointi

B Corp -sertifiointi

B Corp -yhteisön osana kuulut vastuullisten yritysten etujoukkoon

Vastuullisuuslupausten keskellä B Corp keskittyy aidosti aikaansaatuihin vaikutuksiin ja on siksi uskottava pohja yritysten vastuullisuustyölle.

Miksi B Corp?

B Corp -vastuullisuussertifikaatti eroaa muista sertifikaateista siksi, että se huomioi kokonaisvaltaisesti liiketoiminnan sosiaaliset ja ympäristövaikutukset. Lisäksi sen taustalla vaikuttaa voimakkaasti bisneslähtöisyys: jotta yritysten voimaa voidaan käyttää B Corpin perusajatuksen mukaisesti hyvään, on yritysten kasvettava ja menestyttävä.

 

Mikä työkalu?

Maailmanlaajuisesti yli 500 000 yrityksen käyttämä, maksuton B Impact Assessment (BIA) -arviointi pureutuu yrityksen liiketoimintaan kokonaisvaltaisesti. Työkalu kattaa viisi kategoriaa: hallinto, työntekijät, yhteisö, ympäristö ja asiakkaat. Kyseessä on erinomainen työkalu omien positiivisten vaikutusten mittaamiseen, johtamiseen ja parantamiseen, vaikka B Corp -sertifikaatti ei tavoitteena olisikaan.

Näin B Corp -prosessi etenee

Lähtötilanne

Ensimmäisessä vaiheessa arvioimme missä kohtaa vastuullisuuspolkua olemme parhaillaan menossa ja kuinka paljon matkaa on vielä B Corp -sertifikaatin vaatimuksiin. Apuna kokonaiskuvan kirkastamisessa käytämme haastatteluja, analyyseja sekä olemassa olevia dokumentteja.

Kehitysprojektit

Kun olemme tunnistaneet missä meidän on parannettava, voimme kääriä hihat ja käydä töihin. Avaamme B Impact Assessmentin, kokoamme tiimit ja asetamme riman B Corp -tasolle. Vaikuttavuusstrategian ja -raportin ohella kehitysprojektit- ja dokumentoinnit voivat pitää sisällään teemoja päästömittauksesta toimitusketjun hallintaan. Tarpeet vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Sertifiointi

Viimeisessä vaiheessa valmistaudumme yhdessä B Lab -organisaation arviointipuheluun sekä varsinaiseen sertifiointiin. Sertifikaatin saadakseen yrityksen on läpäistävä riittävin pistein (80) kattava B Impact Assessment.

Tarjolla ohituskaistoja sertifiointiin

Vuonna 2023 Suomi on yksi Euroopan B Corp -liikkeen ykkösprioriteeteista. Se tarkoittaa sitä, että mukaan lähtevät yritykset saavat erityisen nopean käsittelyajan sertifioinnilleen ja pääsevät hyödyntämään tätä niin omassa maineessaan kuin laajemminkin liikkeen näkyvyydessä Pohjoismaissa.

Autamme sinua onnistumaan prosessissa

Kumppaninasi autamme sinua käymään läpi B Corp -työkalun, lähtötilanteen mukaan saavuttamaan sertifikaatin sekä viemään sen niin liiketoiminnan ytimeen kuin ulkoiseen viestintään. Olemme pian B Corp -sertifioitu yritys ja meillä on B Leader -koulutuksen käyneitä asiantuntijoita. Tarvittaessa voimme hyödyntää kumppaneitamme Hollannista: Rainbow Collectionin vastuullisuuseksperteillä on useiden vuosien ja kymmenien projektien kokemus eri toimialoilta.


Kiinnnostuitko?
Ollaan yhteydessä


Perttu Kouvalainen

Toimitusjohtaja, liiketoiminnan strategi


Työnantajabrändäys

Työnantajabrändäys

Positiivisen työnantajamielikuvan avulla voitat kilpailun parhaista osaajista

Käykö organisaatiosi kilpailua alan parhaista osaajista tai onko sinulla hankaluuksia sitouttaa työntekijöitä? Autamme sinua vastaamaan työmarkkinoiden haasteeseen kestävästi.

Tuotteemme

Työnantajabrändäys

14 500 €

Tehokkaisiin työsprintteihin koostetun tuotteemme avulla rakennat pohjan yritykselle, joka vetää osaajia puoleensa ja pitää tarvitsemansa työntekijät tuottavina ja tyytyväisinä.

Sisältää: Ennakkotutkimukset (työntekijäkokemus, asemointi), kaksi työpajaa, työnantajalupauksen muotoilu, tiekartta toteutukseen, sisäisen ja ulkoisen viestinnän suunnitelma.

(Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.)

Kulttuurin käsikirja

8 500 €

Kulttuurin käsikirja on yksi tärkeimmistä viestintävälineistä yrityksesi ja työntekijöidesi välillä. Kerro läpinäkyvästi ja innostavasti odotuksesi työntekijöitä kohtaan ja näytä, mitä he voivat puolestaan odottaa sinulta.

Sisältää: kartoitus, sisällön teemoittelu ja tiedonkeruu, taittaminen sekä kevyt suunnitelma sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Hintaan vaikuttaa käsikirjan laajuus.

Rekrytointikampanjat

Rekrytointien markkinointiviestintä on osa pitkäjänteistä brändin rakentamista, joissa puhutellaan tarkkaan valittua kohderyhmää – luovilla ratkaisuilla ja monikanavaisesti. Siksi kannattaa aloittaa selvittämällä, miten yrityksesi eroaa edukseen työnantajamarkkinoilla.

Sisältää: kohderyhmän määrittelyn ja tarvittaessa kyselyn, erottuvan brändiä tukevan konseptin, monikanavaiset ratkaisut sekä viestintä ja markkinointi.


Jatketaanko keskustelua?


Jonna Ekroos

Viestintästrategi, B Leader


Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti

Vastuullisuusraportti tuo yrityksesi tavoitteet ja saavutukset näkyviksi

Jos vastuullisuus on mukana liiketoimintasi arvoissa, on vastuullisuusraportti keino varmistaa yhtiösi osalta uskottavuus ja aikaansaadut vaikutukset – mutta myös innostaa mukaan työntekijät ja sidosryhmät.

Miksi vastuullisuusraportti kannattaa tehdä?

 • Saat uskottavan pohjan maineen- ja riskienhallintaan sekä pitkäjänteiseen ja yhtenäiseen vastuullisuusviestintään
 • Lisäät ymmärrystä toimintasi vaikutuksista ja niiden mittaamisesta
 • Luot johtamisjärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen ja paremmin tekemiseen
 • Lisäät toimintasi läpinäkyvyyttä; voit kertoa arvoista ja miten ne toteutuvat konkreettisesti
 • Sitoutat ja motivoit henkilöstöäsi osallistamalla ja kouluttamalla
 • Vastaat tiedostavien kuluttajien kysymyksiin sekä luot uskottavuutta esimerkiksi myynnin materiaaleissa

Raportin laajuus kannattaa sovittaa organisaatiosi kokoon ja raportoinnin lähtötilanteeseen. EU-lainsäädännön kautta suurempien yritysten sääntely lisääntyy lähivuosina, mutta kuluttajien ja sidosryhmien vaatimus kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydesta on teema, johon pk-yritystenkin kannattaa vastata.

Jos sinulla ei ole vielä vastuullisuusohjelmaa tai -strategiaa, teemme raportoinnille vähintään perustason ja tavoitteiden määrittelyn. Raportoinnin taustalla hyödynnetään aina kansainvälisiä raportointikehyksiä ja standardeja


Jatketaanko keskustelua?


Jonna Ekroos

Viestintästrategi, B Leader


Viestintä & markkinointi

Viestintä & markkinointi

Teemme brändistäsi vaikuttavan kaikissa ympäristöissä

Tehokkain keino ihmisten osallistamiseen on tunteisiin vetoava viestintä ja markkinointi. Omaamme vuosikymmenten laaja-alaisen kokemuksen korkeatasoisesta valtakunnallisesta ja kansainvälisestä markkinoinnista, viestinnästä ja brändäyksestä. Talon sisäinen tiimimme auttaa asiakkaitamme tuomaan vastuullisuuden osaksi yrityksen strategista suunnittelua ja saamaan siitä mitattavaa kilpailuetua.

 • Viestintästrategia
 • Viestintäsuunnitelma
 • Strateginen viestintä
 • Viestinnän tuotanto; artikkelit, uutiskirjeet, tiedotteet ym.
 • Visuaaliset brändi-identiteetit ja graafinen suunnittelu
 • Mainonnan konseptit; kohderyhmäanalyysi, insight, luova ratkaisu
 • Strateginen markkinointi; asiakaskokemus, ostopolku ja tuoteportfolio
 • Sisältö- ja digimarkkinointi
 • Verkkosivustot; käytettävyys ja visuaalinen suunnittelu
 • Markkinointisuunnitelmat
 • Mainonnan suunnittelu ja tuotanto
 • Videotuotannot
 • Valokuvaus
 • Äänituotannot

 

Asiakkaitamme


Kiinnostuitko?
Ollaan yhteydessä


Ville Timonen

Luova johtaja